Tayin Hakkı

•Atama talebinde bulunacak memurun kendisinin %40 ve üzerinde Özel gereksinimi olması koşulu aranmamaktadır.

•Ancak; Özel gereksinimli durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunacak memur için en az %40 oranında Özel gereksinimli olmak koşulu aranırken, Özel gereksinimli olmayan memurların eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımlarında, yetişkinlerde Tam Bağımlı Engelli Birey, 18 yaşının altındaki bireyler de ise;

• Çok İleri Düzeyde ÖGV (70-79),

• Belirgin Özel Gereksinimi Vardır (80-89),

• Özel Koşul Gereksinimi Vardır (90-99) ifadelerinden birini almış olmak koşulu aranmaktadır. 

 

Paylaşın