İstihdam

1.Devlet Personel Başkanlığı Memur Alımları

ÖSYM'nin yaptığı E-KPSS ile Devlet Personel Başkanlığı tarafından kamuya Özel gereksinimli memur alımları yapılmaktadır. %40 oranında sağlık kurulu raporu ile başvurularını ÖSYM’ye yapabilirler. İlköğretim, ortaöğretim, lise, üniversite mezunu kişiler E-KPSS’ye girebilir.

 2.Özel Sektör ve Devlet Kurumlarına Personel Alımları

İş Kanunu’na göre 50 ve daha fazla işçi çalışan kamu sektörü işyerlerinin en az %4, özel sektör işyerlerinin ise en az %3 oranında Özel gereksinimli birey istihdam etmesi yasal zorunluluktur. Özel gereksinimli bireylerin istihdamı Türkiye İş Kurumu tarafından ilgili işverenlerle sağlanmaktadır. Ayrıca %3′lük yasal kotasının üzerinde Özel gereksinimli personel çalıştıran özel şirketlerin fazladan çalıştırdıkları Özel gereksinimli personele ait sigorta primleri devlet tarafından yatırılmaktadır. 

•Özel gereksinimli bireylerin devlet memuru olarak istihdamları için yapılmış olan merkezi sınava EKPSS’ye girmiş olması gerekmektedir.

•Kamu ve özel sektörde işci olarak çalışmak için ikamet edilen yerdeki İŞKUR İl Müdürlüğüne Sağlık Kurulu Raporu ve Nufüs Cüzdanı ile birlikte şahsen başvurması gerekmektedir.

•İstihdam halinde atanan Özel gereksinimli bireyler için iş yerinin erişilebilir hale getirilmesi gerekir ve meslekleriyle ilgili işlerde çalıştırılmaları esastır.

KORUMALI İŞYERLERİ

•Korumalı işyerleri, işgücü piyasasında çalışma imkanı kısıtlı olan zihinsel veya ruhsal Özel gereksinimin bulunan bireylere istihdam ortamları oluşturulması amacıyla teknik ve mali yönden desteklenen işyerleridir.

•Bu işyerlerinde;

• Yetişkinler için en az % 40 oranında engelli sağlık kurulu raporu bulunan

• Çocuklar için (0-18) ÇÖZGER

» Hafif Düzeyde ÖGV (40-49),

» Orta Düzeyde ÖGV (50-59)

» İleri Düzeyde ÖGV (60-69)

» Çok İleri Düzeyde ÖGV (70-79)

» Belirgin Özel Gereksinimi Vardır (80-89)

» Özel Koşul Gereksinimi Vardır (90-99)

ifadelerinden birini almış olan zihinsel veya ruhsal Özel gereksinimli bulunan bireyler çalışabilirler.

KORUMALI İŞYERLERİ

•Korumalı işyerleri, işgücü piyasasında çalışma imkanı kısıtlı olan zihinsel veya ruhsal Özel gereksinimin bulunan bireylere istihdam ortamları oluşturulması amacıyla teknik ve mali yönden desteklenen işyerleridir.

•Bu işyerlerinde;

• Yetişkinler için en az % 40 oranında engelli sağlık kurulu raporu bulunan

• Çocuklar için (0-18) ÇÖZGER

» Hafif Düzeyde ÖGV (40-49),

» Orta Düzeyde ÖGV (50-59)

» İleri Düzeyde ÖGV (60-69)

» Çok İleri Düzeyde ÖGV (70-79)

» Belirgin Özel Gereksinimi Vardır (80-89)

» Özel Koşul Gereksinimi Vardır (90-99)

ifadelerinden birini almış olan zihinsel veya ruhsal Özel gereksinimli bulunan bireyler çalışabilirler.

 

Paylaşın