Misyonumuz ve Vizyonumuz

VİZYON  

Kırsal alanlarda ve şehirde tarımsal sulamayı desteklemek yeni yapılacak sulama kanallarıyla tarımda verimliliği arttırmak tarımda sulama fidan ve fide işlemlerinde çözüm ürete bilecek kadar uzaman kurumsal ve idari dönüşümünü tamamlamış yetkin çağdaş güvenilir dinamik insan odaklı ihtiyaçlara duyarlı bitkisel sulama ve hayvansal üretime katkıda bulunan bir kuruluş olmaktır.

MİSYON 

İlimizde tarım alanında yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini katılımcılık, etkinlik, saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkesi çerçevesinde yürütmek, ilin sahip olduğu kaynakların bir plan dahilin de rasyonel biçimde kullanımını sağlayarak kırsal kesimde yaşayan halkın yaşam kalitesini ve refah düzeyini yükseltmek, ülkemiz ve dünya pazarlarının ihtiyacı olan güvenilir gıd​aya ve kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği sağlamaktır.

Personel Listesi ve İletişim Bilgileri

 

Paylaşın