Buradasınız

Geleneksel Maraş İşi (Sim Sırma) İşlemeciliği Yarışması

MADALYALI ŞEHİR VE KAHRAMANLARI

Geleneksel Maraş İşi (Sim Sırma) İşlemeciliği Yarışması

 1. Amacı;

Türk kültüründe çeyiz geleneği içinde değerli bir yeri olan, sim sırma işlemeciliği Kahramanmaraş’ta önceleri saraçlar tarafından yapılmaktaydı. Dulkadiroğlu Beyliğinden Osmanlı sarayına gelin giden Emine Hatun’un ve Fatih Sultan Mehmet’e gelin giden Sitti Hatun’un çeyizleri arasında Maraş işi (sim sırma) işlemelerin olması bu işlemenin geniş alanlara yayılmasına ve ilimizle birlikte anılmasına sebep olmuştur.

Şimdi bizlerin üzerine düşen görev geleneksel el sanatımızın aslını koruyarak, yeni kuşaklara aktarmak, çağdaş ve güncel boyut kazandırarak günümüzle buluşturmak, bu alanda eser veren sanatçılarımızı gelenekten yararlanarak üretmeye özendirmektir.

Bu nedenle genç ve profesyonel tasarımcıları teşvik etmek ve çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek, sergilemek ve kalıcı eserler kazandırmak amacıyla;

 • Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
 • Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi

İşbirliği ile “Geleneksel Maraş işi (Sim Sırma)işlemeciliği Yarışması” düzenlenecektir.

 1. Konusu:
 • Geleneksel kategorisinde Maraş işi iğne tekniklerinin aslına uygun ve doğru kullanılarak, Kahramanmaraş’ın doğası, tarihi, kültürel ve turistik değerlerini temsil eden, geleneksel desen özelliğine uygun, daha önce herhangi bir kurum, sergi veya yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş özgün eserler yarışacaktır.
 • Kahramanlık teması jüri özel ödülü için eserlerde Maraş işi iğne tekniklerinin aslına uygun, doğru kullanılması ve tasarımın özgünlüğü ve konuya uygunluğu dikkat edilmesi önemlidir.
 • Eserler 50cm*50cm, 50cm*70cm, 30cm*50 cm ölçülerinde kumaş üzerine pano formunda tasarlanarak çalışılıp işlemenin tersi görülecek şekilde çerçevesiz teslim edilecektir.
 1. Kapsamı:
 • Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, tüm amatör veya profesyonel çalışan usta, sanatçı, akademisyen ve öğrencilere açıktır. 
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya       başvuru için    herhangi bir eğitim düzeyi sınırlaması bulunmamaktadır.
 • Yarışmaya; Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi öğretmenleri

Seçici Kurul Üyeleri ile bunların birinci derece yakınları katılamazlar.

 1. Hedefleri:
 • Geleneksel Maraş işi (Sim Sırma) işlemeciliğinin üretimini teşvik etmek 
 • Geleneksel Maraş işi (Sim Sırma) işlemeciliğini çağdaş yorum ve tasarımlarla buluşturmak
 • Kültürel ve tarihi değerlere ve dokulara sahip çıkarken aynı zamanda Ürün tasarlama, geliştirme, oluşturma ve uygulama deneyimlerini güçlendirmek 
 1. Katılım şekli:
 • Başvuru sahipleri yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş özgün eserler ile en fazla 2 (iki) ürünle katılabilir. 
 • Yarışmaya eser verecek olan katılımcılar, tasarımlarına uygun       Geleneksel Maraş işi (Sim Sırma) işleme tekniklerini ve çeşitli malzemeler ile süsleme tekniklerini kullanmakta serbesttir.
 • Yarışmaya katılacak eserlerin kumaş ebatları 50cm*50cm, 50cm*70cm, 30cm*50 cm ölçülerinde olacak, tasarımlar bu ebatların içine çerçeve payı bırakılmış olarak yerleştirilecektir. Pano formunda tasarlanarak çalışılıp işlemenin tersi görülecek şekilde çerçevesiz teslim edilecektir.
 • Yarışmaya katılan eserlerin hiçbiri iade edilmeyecektir.
 1. Ürün teslimatı:

Yarışmaya gönderilecek eserin tanımı ile ilgili olarak:

 • Eser ön yüzünde hiçbir şekilde isim, imza, mühür vb. tanıtıcı, belirleyici, simge, iz, işaret kullanılmayacaktır. 
 • Yarışmacı; isim, soy isim, T.C. kimlik numarası, e-posta adresi, ev telefonu, cep telefonu, yazışma adresi, doğum tarihi ve diğer bilgilerinin yazılı olduğu Ek - 1 BAŞVURU FORMU ve TAAAHHÜTNAME’Yİ imzalayıp bir mektup zarfına koyarak ağzını yapıştırarak teslim edecektir.
 • Taahhütnamenin kişi tarafından imzalanmasıyla birlikte bu belge yarışmacı ve Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi arasında yapılmış bir anlaşma olarak kabul edilecektir.
 • Zarfın üzerinde teslim alma görevlisini verdiği numara dışında hiçbir kimlik bilgisi veya tanıtıcı ibare yer almayacaktır.
 • Sanatçı, eseri teslim ederken veya gönderirken, bu zarfı da ekleyerek gönderecek / teslim edecektir. 
 • Eserlerin, elden teslim edilmesi halinde teslim ve tesellüm tutanağı ile işlem yapılması zorunludur. Eserin kargo ile gönderilmesi halinde gönderi evrakı teslim tutanağı yerine geçecektir.
 • Yukarıda belirtilen eserler ve belgelerin teslimi 27.03.2023 Pazartesi günü saat 17:00’ ye kadar Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi Onikişubat Kahramanmaraş adresine kurum müdür yardımcısı ve yarışma koordinatörü Ayşegül ŞAHİNER adına elden veya kargo ile gönderilmesi gerekmektedir. 
 • Kargo ile gönderilen eserler, Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi’nin 3 (üç) personeli tarafından kamera önünde açılacak, zarar gören eserler tutanak tutularak kayıt altına alınacaktır.
 • Kargo ile yapılacak eser teslimlerinde; kargo ücreti, sigorta ve benzeri giderlerle kargo esnasında meydana gelebilecek hasar ve gecikmeler, katılımcıların sorumluluğunda olup, kargoda zarar gören eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 1. Yarışma süreci:
 • Yarışmaya gönderilecek eserler, ilan edilen Jüri tarafından değerlendirilecektir. 
 • İlgili şartlar, sadece 2023 yılı ve belirtilen tarihler arasında yapılacak yarışma için geçerlidir. 
 • Jüri tarafından verilen kararlar kesin olup, itiraz yolu kapalıdır.
 • Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi ve Büyükşehir Belediyesi zorunlu hallerde jüride değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Yarışmacılar bu hususu kabul etmiş sayılırlar. 
 • Jüri herhangi bir ödüle layık eser bulunmaması durumunda, o alanda verilecek ödül kademelerini boş bırakabilir. Bu konuda jürinin kararı esas olup itiraza kapalıdır.
 • Her Jüri üyesi, eserlere, bağımsız olarak puan verecektir. Her eser için, verilen puanların ortalaması alınarak, eserin almış olduğu puan belirlenecektir. 
 1. Değerlendirme Ölçütleri:  
 2. Kullanılan kumaşın tekniğe uygunluğu………………..5 puan
 3. Özgün desen tasarımı………………………………….25 puan
 4. Kullanın malzemelerin tekniğe uygunluğu ……………5 puan
 5. Maraş işi iğne teknikleri  ………………………………40 puan
 6. Süsleme teknikleri……………………………………...15 puan
 7. Bitmiş ürünün tersinin temizliği………………………..10 puan

TOPLAM……………………………………………..100 PUAN

 1. Yarışma Sonuçları:
 • Yarışma sonuçları jüri toplantısı sonrasında 04/04/2023 Salı günü Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi ve Büyükşehir Belediyesinin web sayfasında ilan edilecektir. 
 • Ödül töreni 05/ 04/2023 Çarşamba günü belirtilecek yer ve saatte yapılacaktır.
 • Ödül alamayan eserler, gerçekleştirilecek sergi sonrasında, eser sahiplerine iade edilmeyecek kurum da kalacaktır.
 • Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserleri yurtiçinde ve yurtdışında sergileme hakkına sahip olacaktır.
 • Yarışmaya katılan eserler Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi arşivinde muhafaza edilir, Yarışmacılar Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi’ nın söz konusu tasarımları sergileme ve kar amacı güdülmeksizin üretme ve kullanma hakları olduğunu kabul eder.
 • Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödüller dışında, tasarımları ödül alsın ya da almasın herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemezler.
 1. Telif hakları:
 • Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi, yarışmaya gönderilen eserlerin görselleri, eser bilgileri ve sanatçı ile ilgili bilgileri, eser ödül alsın ya da almasın- yarışma ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kitap, katalog, broşür, afiş vb. Basılı materyalde; ayrıca, tanıtım amacıyla web sitesi, internet, basın tanıtım çalışmalarında kullanma ve ulusal/uluslararası sergileme hakkına sahiptir. Bunun için, eser sahibine herhangi bir telif ücreti ödenmeyecektir
 •   Yarışmaya katılan eserler, Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi’ne ait olacaktır.  
 • Yarışmaya katılan her proje konusu eserin daha önce başka bir yerde yayınlanmamış/sergilenmemiş olması, kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmaması gerekmektedir. Teslim edilen eserler Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce başkaları tarafından korunmaya alınmamış olmalı, tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. Sunulan eser daha önce bir yerde kullanılmamış ya da yayınlanmamış olmalıdır. Seçici Kurul tarafından kopya olduğu anlaşılan tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Tasarımın kopya olduğunun anlaşılması halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü derhal iade edecektir. Bu durum, diğer yarışmacıların sıralamalarında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan Suzan ve  Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi ve Büyükşehir Belediyesi ve Jüri sorumlu tutulamaz.
 • Bu yarışmaya başvuran ve yarışmaya kabul edilen her katılımcı, yarışmanın bütün koşullarını kabul eder ve şartnamelere uymayı taahhüt eder.
 • Yarışmaya katılan bütün eserlerin, ticari amaçlı kullanımı için tasarımcıların izninin alınması gereklidir. Yarışmada dereceye giren eserlerden 5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” kapsamında korunacak bir eser oluştuğunda bu eserin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, kamuya iletim gibi mali hakları, tasarımların hakları münhasıran yarışmaya katılan yarışmacılara aittir. Bu hakların belirli bir süre kullanımı için lisans almak isteyenler ile bu hakları devir almak isteyenlerin kurumumuzdan bağımsız olarak, anlaşma yapmaları gerekmekte olup, kurum bu konunun tamamen dışındadır.
 1.  Ödüller:
 • Bir yarışmacı birden fazla ödüle hak kazandığı takdirde kendisine sadece en yüksek derecedeki ödül verilecektir.
 • Ödüllere ilişkin ödemeler eser sahiplerinin hesabına sonuçların ilanından sonra 1 ay içinde yatırılacaktır.
Birincilik Ödülü          :  15.000 TL
İkincilik Ödülü            :  10.000 TL
Üçüncülük Ödülü  :  8.000 TL
Kahramanlık Temalı Jüri Özel Ödülü :  5000 TL
 • Ödüller dışında jürice sergilenmeye değer bulunan eserler belirlenerek, eser sahiplerine katılım belgesi verilecek ve eserler yarışma ödül kataloğunda yer alacaktır.
 1.  Yarışma Takvimi:
 •  Yarışma yürütme komisyonunun belirlenmesi :25 Ocak 2023
 •  Yarışmanın halka duyurulması                        : 01 Şubat 2023
 •   Eser teslim tarihleri                                         : 27 Mart 2023
 •  Jüri Toplanma Tarihi                                        : 28 Mart 2023
 •  Sonuçların açıklanması                                    :  04 Nisan 2023
 •  Ödül töreni                                                       :  05 Nisan 2023

13- Koordinatör :

Yarışmanın tüm aşamalarında gerekli bilgi ve desteğin sağlayacak, jüri üyeleri ile yarışmacılar arasında koordinasyonu sağlayan ve tüm süreci kontrol eden; başvuruların teslim alınması, düzenlenmesi ve jüri değerlendirilmesine sunulmasını denetleyen kişiler.

 1. Ayşegül Şahiner
 2. Edibe Kalaycı
 3. Fatma Gül Simsar
 4. Derya Demirbanka Seven

 

Jüri 28.03.2023 Salı günü Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi merkezinde toplanarak, teslim edilen eserlerin elemesini yapar, ödüle ve sergilenmeye değer bulunan eserleri belirler. 

15-Diğer

Yarışmaya katılan tüm sanatçılar bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar. Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezinin vereceği kararlar geçerlidir.

 

KATILIMCILARIMIZA BAŞARILAR DİLERİZ.

Dosya ekleri: