Buradasınız

Misyon ve Vizyon

Misyon

Şehrimizin kadim kültürü ve değerlerine sahip çıkarak katılımcı bir yaklaşımla şehrin değerini artıran, hayatını kolaylaştıran, sürdürülebilir, katma değeri yüksek, çevre ve insan odaklı hizmetler sunmak.                            

Vizyon

Şehrin tarihi dokusu ve kültürel kimliğine uygun çok yönlü bir dönüşüm sağlayarak sürekli gelişen, yaşam kalitesi ve rekabet gücü yüksek bir şehir oluşturmak.

Temel Değerler

  • Adalet, dürüstlük, samimiyet ve güven.
  • Şeffaflık ve hesap verilebilirlik.
  • Yeniliğe ve değişime açıklık.
  • Topluma ve çevreye duyarlılık.
  • Çözüm odaklılık.
  • Katılımcı yaklaşım.
  • Güncellik ve sürdürebilirlik.