Buradasınız

Yangın ve Müdahale Şube Müdürlüğü Hizmetleri

MÜDAHELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

 

a) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek.

b) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak.

c)Su baskınlarına müdahale etmek.

d) Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak.

e) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemine yardımcı olmak.

f) Üst Yönetimden alınacak izinle Büyükşehir Belediyesi sınırları dışındaki doğal afet, afet ve itfai olaylara müdahalede araç ve personel desteği sağlamak.

g) Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak.

h)İtfaiye Daire Başkanlığı Santrale (Komuta Merkezine) yapılan ihbar ve başvuruları değerlendirerek, ekipleri yönlendirmek ve müdahale edilen olayların ciddiyet durumuna göre Daire Başkanına bilgi vermek, olaylar hakkında rapor düzenlemek.

i) İtfaiye Grup Amirliklerindeki personelin Eğitim ve Denetim Birimi tarafından hazırlanan günlük, aylık, yıllık eğitim planları doğrultusunda hizmet içi eğitimlerini ve spor faaliyetlerini yaptırmak, takip etmek.

j) Bağlı İtfaiye Grup Amirlikleri ve Gönüllü İtfaiye Müfrezeleri arasındaki koordinasyonu sağlamak.

k)Kamu ve Özel kurumlar, Sivil Toplum Kuruluşları ile yapılan protokoller çerçevesinde müdahale edilen olayın büyüklüğüne istinaden ilgili kuruluşlardan yardım talep etmek; olay mahallinde uygun görülen yerlere sevkini ve idaresini sağlamak.

l)Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan her türlü araç-gereç ve ekipmanların yerinde bakım onarım işlerini yapmak, yetersiz kalınması durumunda İtfaiye destek hizmetleri kanalıylamalzeme veya hizmet alımı yoluyla arızanın giderilmesini sağlamak

m) İtfaiyenin su alabileceğihidrant, açık havuz ve su depolarının İtfaiye Destek Şube Müdürlüğü kanalıyla yapımını sağlamak.

n)Başvuru yapılması durumunda kilitli kapıların açılmasına Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından şartlarının ve ücretlerinin belirlendiği karar doğrultusunda müdahale etmek.

o)  Gerçek ve tüzel kişilere, Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından belirtilen ücret tarifesine istinaden itfaiye aracı ve ekipmanları kiralamak.