Buradasınız

Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü

ULAŞIM PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kentte Yaşayan Halkın İhtiyaçlarına Yönelik Nitelikli Ulaşım Sağlamak.

  

MİSYON

Kentimizin ulaşım planlamasının profesyonel olarak yapılması, toplu taşımanın daha etkin kılınarak kullanımın artırılması.

VİZYON

Ulaşımın toplu taşıma ve trafik konularında sorunsuz hale getirmek.

HEDEFLERİMİZ

Ulaşım master planı hazırlamak.

 • 2016 yılı sonuna kadar orta vadeli ulaşım master planı hazırlayarak uygulama projelerine başlanması
 • Kentin trafik probleminin il bütününe göre planlanarak çözülmesi

Kent içi ve ilçeler arası ulaşımın birbirini bütünleyecek şekilde entegre edilmesini sağlamak

 • Toplu ulaşımı daha etkin kılmak için alternatif hatlar, aktarma merkezleri ve ekspres hatlar oluşturulması
 • Terminal alanının genişletilmesi
 •  Etki alanı doğrultusunda oldukça kapsamlı bir ulaşım ağının ve sisteminin parçası olan kent merkezleri dağılma ve toplanma noktaları oluşturulması ve merkez fonksiyonlarının ulaşım aksları boyunca yayalaştırma projelerine kadar inen detay projeler hazırlanması

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 • Kent içi ulaşımla ilgili sorunların tespiti ve bu sorunlara bir sistem bütünlüğü içerisinde çözümler geliştirilmesi için, önlem ve projelere yön vererek bütünleşmiş bir ulaşım sistemini gerçekleştirmek üzere; kentsel ulaşıma ilişkin temel ulaşım planlama ilkelerini saptar, bu ilkeler doğrultusunda ulaşım türlerine ilişkin hedef ve politikaları tanımlar.
 • Kentin gelecekteki ulaşım sistemlerinin, araçların değil insanların ekonomik, hızlı, konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşımına öncelik verilecek şekilde planlanması ve bu amaçla kent içi ulaşımın temel öğesi olan toplu taşımanın; hız (yolculuk süresi), konfor, güvenirlik, güven ve maliyet unsurlarından oluşan hizmet düzeyini yükseltmek ve ulaşılabilirliğini arttırmak için, Ulaşım Ana Planı doğrultusunda, yol ağının toplu taşım ve öncelikli kullanımına yönelik projeler hazırlar, hazırlatır, uygulanmasını sağlar.
 • Ana ilkeler ve plan kararları doğrultusunda ulaşım talebine uygun sistemleri gerçekleştirmeye ve kentsel ulaşım sistemlerinin hizmet düzeyini yükseltmeye yönelik projeler hazırlar ve hazırlatır.
 • Kentin mevcut ve gelecekteki ulaşım özelliklerini tespit ederek, ulaşım taleplerinin gerektirdiği önlem ve yatırımlara yön verecek etüt, plan ve proje çalışmalarını gerçekleştirir.
 • Yayalara sunulan hizmetin iyileştirilmesi amacıyla; kent merkezleri, tarihi kent dokusu ve konut alanlarında bölgenin özelliklerine uygun, yaya öncelikli ve özürlülerin ulaşımına kolaylık sağlayıcı önlemler geliştirir, yaya bölgeleri, yaya yolları ve geçitleri konusunda altyapı standartlarını belirler, ulaşım projelerinin hazırlanması ve uygulanmasında yaya ulaşılabilirliği ve güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemleri alır.
 • Uzun vadeli, büyük yatırım gerektiren projelerle kısa vadeli ve az yatırımla gerçekleştirilebilecek düzenlemelerin birlikteliğini sağlayarak, bu amaçla ulaşım sistem bütünlüğünü gözeten projeler hazırlar.
 • Ulaşım altyapısını oluşturan yol ağının daha etkin ve verimli kullanımını sağlamaya yönelik ulaşım ve trafik düzenleme projeleri geliştirir.

MÜDÜR

 

3021

MÜDÜR YARDIMCISI

 

3003

KALEM

 

3035

ŞEHİR PLANCISI

 

3004