Sosyal Belediyecilik

 

Sosyal Belediyecilik; mahalli idareye sosyal alanlarda planlama ve düzenleme işlevi yükleyen bir modeldir.

Bu çerçevede; kamu harcamalarını konut, sağlık, eğitim ve çevrenin korunması alanlarını kapsayacak şekilde sosyal amaca kanalize eden; işsiz ve kimsesizlere yardım yapılması, sosyal dayanışma ve entegrasyonun tesis edilmesi ile sosyo - kültürel faaliyet ve çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan altyapı yatırımlarının yapılmasını öngören; bireyler ve toplumsal kesimler arasında zayıflayan sosyal güvenlik ve adalet mevhumunu güçlendirmeye yönelik olarak mahalli idarelere sosyalleştirme ve sosyal kontrol işlevleri yükleyen bir modeldir.

 

Kişilerin kendi öz kaynaklarını azami ve etkin kullanarak bağımsızlıklarını kazanmalarını ve hayat standartlarının yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütünüdür.

Sosyal hizmet;
Sosyal Devlet olmanın gereğidir.

Nedenine bakılmaksızın hayatının belirli bir döneminde veya tüm hayatı boyunca her türden yardıma ihtiyaç duyan ve bu ihtiyaçlarını kendi başlarına gideremeyen birey ve gruplara sorunlarının çözümünde yardımcı olmaktır.

Güçsüzün yanında olmak sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunmaktır.

Çoğulcu toplum yapısı ile dayanışma ve işbirliği içerisinde yaşamanın örneğidir.