Projelerimiz

 1. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE EĞİTİM MERKEZİ PROJESİ (KABİTEM)

Olası yangın ve afet olaylarında halkımızın can ve mal güvenliğinin daha profesyonel ekiplerce sağlanması için, Karacasu’da bulunan itfaiye grubumuzun yanındaki yaklaşık 3.500 m²lik alan üzerinde bölgemize hitap edebilecek Avrupa standartlarında İtfaiye Eğitim Merkezi kurulacaktır.

İtfaiye personellerimize, gönüllü itfaiyecilere, arama kurtarma moral destek ekibi üyelerine, tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşların acil durum ekiplerine gerçek bir yangın veya arama kurtarma operasyonlarında karşılaşabilecekleri tüm durumların yaşatılması ve yangına müdahale, yangın alanındaki doğru hareket tarzları ve söndürme ekipmanları kullananım teknikleri arama kurtarma teknikleri eğitimlerinin uygulamalı olarak verilmesi amaçlanmaktadır. Tesiste yer alacak eğitim istasyonları şunlardır:

 1. Gözlem ve Atak İstasyonu (katı yakıt işletimli)
 2. Yangın Evi İstasyonu
 3. Tanker Kazası Yangınlarına Müdahale İstasyonu (lpg işletimli)
 4. Kuyu Operasyonları İstasyonu
 5. Yüksek açı Kurtarma İstasyonu
 6. Trafik Kazalarına Müdahale İstasyonu
 7. Kentsel Arama Kurtarma İstasyonu
 8. İtfaiye Sporları Eğitim ve Tırmanma Kulesi
 9. Dengede Yürüme Tahtası
 10. Yüksek Atlama Tahtası

Yapılacak olan eğitim tesisi ile itfaiyemize ve ülkemize profesyonel itfaiyeciler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

 1. AFET KOORDİNASYON MERKEZİ PROJESİ

İlimizde olası afet ve acil durumlara müdahale kapsamında Büyükşehir Belediyesinin (daire başkanlıkları ve bağlı iştiraklerinin) tüm güç ve kaynaklarının afet ve acil durumdan önce planlaması, afet veya acil durumun meydana gelmesi halinde bu güç ve kaynakların  afet veya acil durum bölgesine ve afetzedelere  en hızlı, en etkin bir şekilde  ulaştırılması ve afet acil durum sonrasında afetzedelere barınma, yiyecek-içecek vb. yardımlarının bir merkezden koordine edilebilmesi amacıyla Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi kurularak mevzuat alt yapısı oluşturulmuştur.

      Afet Koordinasyon Merkezi binası ve teknolojik alt yapısı hazırlandığında belediye birimleri arasında koordinasyon sağlanarak daha hızlı ve etkin olarak her türlü afet ve acil durumlara müdahale edilmesi planlanmaktadır. 

 1. GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK PROJESİ

Okullarda ve mahallelerde yangın güvenliği, doğal afet, KBRN (Kimyasal, biyolojik, radyoaktif, nükleer tehlikeli maddeler) ile ilgili farkındalık eğitimleri vererek, yangın ve afet gönüllüleri yetiştirmek ve her mahalle de gönüllü arama kurtarma ekipleri kurulmaktadır.

Gönüllü İtfaiyecileri yetiştirmek ve her türlü afetlerde hızlı ve bilinçli müdahaleyi yapabilmek için okullarla ve tüm kurumlarla işbirliği içerisinde 18-65 yaş arası Gönüllü İtfaiyecilik, 14-17 yaş arası Gençlik İtfaiyesi ve 7-13 yaş arası İtfaiye Çocuk Kulübü ve 5-6 yaş arası Minik Kahramanlar gönüllü itfaiyecilik teşkilleri oluşturulmaktadır.

 1. HER MAHALLEYE BİR İTFAİYE TANKERİ PROJESİ

İtfaiye istasyonlarımıza uzak, eski adı köy olup ta yeni adı mahalle olan yerlerde, olası yangınlara itfaiye gelene kadar, önceden eğitilmiş olan mahalle sakinleri tarafından ilk müdahale yapılması amacıyla itfaiye tankeri (su tankı) alınarak muhtarlara zimmetlenecektir.

 

İtfaiye Tankeri, yangın anında depoladığı suyu pompası aracılığı ile basmak ve su nakli vb. hizmetlerde kullanmak üzere, tankın hareketinin traktörün arka çıkış milinden alan su pompasının ve diğer ekipmanların, fonksiyonlarını yerine getirebilecek şekilde montajı yapılmış, traktörle çekilebilir özelliklerde dizayn edilmiş olması planlanmaktadır.

 

 1. MAHALLELERDE DEPREM SANDIĞI PROJESİ

 

İlimizin 1. derecede deprem bölgesi olması nedeniyle olası afetlerde kullanılması için; içerisinde kazma, kürek, balyoz, demir kesme makası, manivela, yangın söndürme cihazı gibi malzemelerinin bulunduğu deprem sandıkları oluşturularak muhtarlara verilmesi planlanmaktadır.

 

 1. BÜYÜKŞEHİR ÖLÇEĞİNDE “KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İL AFET VE ACİL DURUM PLANI” PROJESİ

 

               Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi daire başkanlıkları ve diğer tüm birimleri kapsayacak olan il afet ve acil durum planı ilimizde olası Deprem, Sel Baskını, Kış Şartları ile Mücadele, Toprak Kayması, Fırtına, Tayfun,  Kasırga, Kuraklık, Büyük Yangınlar, Baraj Patlaması, Hava, Su ve Çevre kirlenmesi, Savaşlar, Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer sızıntı, vb. afetlerle mücadele etmek amacıyla  yapılacaktır. Plan yapılma sürecinde ve bittikten sonra afet ve acil durumlara müdahale konusunda daha etkin bir yapılanmaya geçilmesi planlanmaktadır.

 

 1. YANGIN GÜVENLİĞİ VE AFET EĞİTİM PROJESİ

 

İlimizdeki tüm kurum ve kuruluşlar, fabrika/işletme, AVM, okul yurt, pansiyon, otel ve hastane gibi yangına hassas yerlerde yangın ve afet zararlarını azaltmaya yönelik farkındalık eğitim ve tatbikatları yaygınlaştırarak toplumsal bilinç oluşturulması hedeflenmektedir.