Özel Gereksinimli Bireyler İçin Vergi İndirimleri Ve Muafiyetleri

1. Gelir Vergisi Indirimi

•Özel gereksinimli çocuğu olan kamu, özel sektör çalışanları ve serbest çalışanlar; Özel gereksinimine bağlı gelir vergisi indiriminden yararlanabilir.

•%40 ve üzeri sağlık kurulu raporu bulunup çalışan Özel gereksinimli bireyler bu haktan yararlanır. Engelli Sağlık Kurulu Raporu ve çalışma belgeleri ile ilgili vergi dairesine bir dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

 •  Özel gereksinim oranı;

%40-59 3. Derece

%60-79 2. Derece

%80 ve üzeri 1. Derece vergi indiriminden yararlanır.

2. Araç Alımlarında İndirim

•% 90 ve üzeri Özel gereksinimli yakını olanlar ÖTV (Özel Tüketim Vergisi ve MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) muafiyetli sıfır araç alma hakları vardır.

•ÖTV muafiyetinden yararlanmak için rapor %90 ve üzeri, ÖTV indirimden faydalanmak için en az %40 olmalıdır.

•Özel gereksinim oranı %90’ın altında olan kişiler alacakları otomobilde engellerine yönelik düzenleme yaparak ÖTV muafiyetinden yararlanabilirler.

•Özel gereksinim oranı %90 ve üzerinde olan Özel gereksinimli bireyin engelli sürücü belgesine sahip olma şartı yoktur. 

•Özel gereksinimlilik derecesi %90’ın altında olan Özel gereksinimli bireyler tarafından bizzat kullanılmak amacıyla düzenlenmiş özel tertibatlı araçları, Özel gereksinimli araç sahibinin yanı sıra araç sahibinin eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü de kullanabilir.

•Özel gereksinimli bireyler için ÖTV muafiyeti, hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dâhil bedeli 200 bin TL’yi aşmayan araçlar için uygulanmaktadır. Motor silindir hacmine bakılmaksızın bu araçlar istisna kapsamında değerlendirilir. Özel gereksinimli bireylerin 200 bin TL’lik araç alma limiti 2019 yılı için 247.400 TL’ye çıkmıştır.

•Özel gereksinimlilik dereceleri %90 ve daha fazla olan malûl ve Özel gereksinimli bireylerin adlarına kayıtlı taşıtlar Motorlu Taşıtlar Vergisinden (MTV) muaf edilmiştir.

•Özel gereksinimli bireylere ait aracın ilk iktisabından sonra doğal afet veya kaza sonucu “pert” olması, kullanılamaz hale gelmesi durumunda yeni bir sıfır araç alımında ÖTV indiriminden yararlanabilir.

•Özel gereksinimli birey aracını aldıktan 5 yıl sonra Özel gereksinimli olmayan birisine aracını satması durumunda alan kişi tarafından ÖTV ödenmeyecektir.

•Herkese tanınan banka kredi şartları Özel gereksinimli bireylerimiz içinde geçerlidir.

B Sinifi Engelli Ehliyeti Almak İçin Hangi Şartlar

Aranmaktadır

•1 Ocak 2016 tarihinden itibaren H sınıfı engelli sürücü uygulaması kaldırılmıştır.    Özel gereksinimli bireyler için ayrı bir sürücü belgesi sınıfı bulunmamaktadır.

•B sınıfı engelli sürücü belgesi alabilmek için; 18 yaşını doldurmuş ve 19 yaşından gün almak ve bağlı bulunulan aile hekimine başvurmak gereklidir.

•İl Sağlık Komisyonu tarafından, Özel gereksinimli kişinin kullanacağı araçta bulunması gereken özel tertibat, ‘Sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartları ile muayenelerine dair yönetmeliğe’ göre hazırlanan listeden belirlenen kodu ile birlikte sağlık raporuna yazılır.

•Sağlık raporunda belirtilen kısıtlama ve araç uyarlama kodları engelli sürücü belgesine de işlenmekte ve engelli sürücünün bu kodlara uygun olan araç kullanması gerekmektedir.

Araç Park Yerleri Ve Araç Park Karti

Özel gereksinimli bireyler;

•Özel gereksinimli bireylerin araçları için ayrılmış park yerlerine” Özel gereksinimli olmayanlar tarafından araç park edilmesi yasaklanmıştır ve ihlâlin para cezası iki kat olarak uygulanmaktadır. Yasaklara aykırı park edilmiş araçlar trafik zabıtasınca kaldırılabilir.

•ÖTV indirimi ile alınmış olması şartı ile Özel gereksinimli bireylerin araç park yerlerine araç park edebilirler.

•Otobanlarda 15 dakikaya kadar araçlarını yol kenarına çekebilirler.

•Hava alanlarında, Belediye tarafından işletilen otoparklardan ücretsiz yararlanabilirler.

•Araç muayene istasyonlarında engellilere ait ÖTV indirimli araçlara öncelik hakkı vardır.

•ÖTV indirimli alınan araçlar için Trafik Tescil Şubesine dilekçe ile başvurarak engelli araç park kartı temin edilebilir.

•Ayrıca %90 ve üzerinde Özel gereksinimli oranına sahip ancak ÖTV muafiyetsiz alınan araçlar için de engelli araç park kartı verilmektedir.

3. Konutlarda Emlak Vergisi Muafiyeti

Emlak vergisi muafiyeti belediyeler tarafından yüz ölçümü 200 m²'yi geçmeyen ve tek meskeni olan (meskende hissesi bulunabilir ya da meskenin sahibi olabilir) Özel gereksinimli bireyler için emlak vergisinin %0 oranlı olarak ödenmesi (yani ödenmemesi) şeklinde uygulanan bir vergi muafiyetidir. Bu haktan yararlanmak isteyen Özel gereksinimli vatandaşlarımız engelli sağlık kurulu raporları ile birlikte bağlı bulundukları belediyeye başvurabilirler. Emlak vergisi istisnasından yararlanmak için Özel gereksinimli bireylerin konutu mesken olarak kullanması gerekmektedir. Yazlık ya da kışlık olarak kullanılan konutlar bu vergi istisnası kapsamına girmemektedir.  

 

Paylaşın