Misyonumuz ve Vizyonumuz

MİSYONUMUZ

   Müdürlüğümüz birey ve grupların içinde bulundukları sosyal ve ekonomik şartlardan kaynaklanan veya iradeleri dışında oluşan maddi, fiziksel ve sosyal yoksunlukların giderilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Kanunların ve yönetmeliklerin verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde;

Ekonomik açıdan yaşamlarını sürdürme ve temel ihtiyaçlarını karşılama güçlüğü çeken yaşlı, kimsesiz, engelli, korumasız konumdaki vatandaşlarımıza, temel ihtiyaçları konusunda yardımlar sağlamak,
Aynı zamanda eğitim ve öğretimlerini sürdürürken maddi zorluklar içinde bulunan çocuk ve gençlerimize ise gerekli yardımlar yapmak,

5393 sayılı Yasa gereği fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlara yakacak, giyecek, gıda gibi her türlü sosyal hizmet ve yardımda bulunmak, ilköğretimde, ortaöğretimde ve üniversitede öğrenim gören öğrencilere gıda, giyecek ve kırtasiye yardımlarında bulunmak,

Toplumun her kesiminden insanlarımızın eşit şartlarda yaşamlarını idame ettirmelerini sağlamaktır.

VİZYONUMUZ

    Kanunların ve yönetmeliklerin verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde;

Verimliliği en üst seviyede tutarak; gelişmeye, teknolojiye ve katılımcı yardımlaşmaya açık,

Kaliteli ve güler yüzlü hizmet sunma anlayışına sahip,

Sosyal ve kültürel donatılı çalışmalarla,

Toplumun her kesimi tarafından beğenilen ve örnek gösterilen bir Müdürlük olmaktır.