Buradasınız

Misyonumuz ve Vizyonumuz

VİZYON

 Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı; Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde yasal ve teknik mevzuata uygun olarak; imar planında yeşil alan olarak ayrılan alanlar da yeni park, çocuk bahçesi, spor sahaları, dinlenme alanları, ağaçlandırma sahaları yapmak mevcut yeşil alanların bakımı, onarım ve korunması ile ilgili hizmetlerin planlı, programlı ve uyum içinde yürütülmesini sağlamakla beraber, mevcut aktif yeşil alan miktarını artırarak daha yaşanabilir sağlıklı bir çevre sunmak.

 

MİSYON

Kahramanmaraş’ta yaşayan hemşehrilerimiz için daha güzel, yeşil, temiz yaşanabilir ve sağlıklı bir çevre oluşturabilmek, kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını dünya normlarına yükseltmek ve bu yönde uygulamalar yapmak; mevcut yeşil alanlarınbakımı, onarım ve korunmasına ilişkin çalışmalar geliştirmek; İstek ve öneriler çerçevesinde kaliteli ve hızlı çözümler sunmak başlıca hedeflerimizdir.

Paylaşın