Buradasınız

Misyon ve Vizyonumuz

 Vizyon

         Gelişen bilişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanabilmesi için ihtiyaç duyulan yazılım, donanım ve diğer bilişim hizmetleri konusundaki gereksinimleri karşılayarak,bunların devamlılığını sağlamak,bilgisayar, ağ ve internet altyapısını geliştirecek faaliyetlerde bulunmak, bu işler için uzmanlaşmış kadroları oluşturmak, bilgisayar teknolojilerinin uygulanma seviyesi açısından en ön sıralarda yer almak, bu teknolojiler ışığında Büyükşehir Belediyemizdeki bilgi kaynaklarının bütünleşik bir yapıda oluşturulabilmesi, daima güven duyulan, danışılan, kurumsal yapı ve kurumsallaşma bilincinin yerleşmiş olduğu ve bu konuda tercih edilen bir Büyükşehir Belediyesi olmak için projeler üretmek.

 Misyon

         Yasa ve yönetmeliklerle belirlenen görev, sorumluluk ve yetkiler çerçevesinde; çağdaş, katılımcı ve sürdürülebilir yönetim anlayışında, bölgemizin geleneksel kimliğine sahip çıkan ve benimseyen, insan odaklı hizmet üreterek, şeffaf ve hesap verebilirlik ilkelerine uygun, kamu yararına ve tüm Kahramanmaraş'a hizmet etmektir.

 Temel Degerler

  • Büyükşehir Belediyemiz, verdiği her türlü hizmetin gerçekleştirilmesinde insan odaklı hareket eder.
  • Kurum kültürü anlayışı ile tüm konular, yasalara uygunluk temeli ele alınır ve etik kurallara riayet edilir.
  • Büyükşehir Belediyemizce alınan karar ve uygulamalar şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışına uygundur.
  • Kaynakların kullanımında etkinlik, verimlilik ve tutumluluk ilkeleri benimsenmiştir.
  • Kurumumuzca, tüm iç ve dış paydaşların güvenini kazanmak ve bu güvene layık olmak esastır.
  • Yapılan tüm çalışmalar, çevrenin korunması ve geliştirilmesi ile canlı cansız tüm unsurlara hizmet verilmesi temeline dayandırılır.
  • Çalışanlarımızın mesleki ve sosyal gelişimi desteklenerek, bilimsel yöntemlerin ve teknolojinin kullanımı en üst düzeyde gerçekleştirilir.
  • Engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran şehircilik uygulamaları önemsenir.
  • Kalkınma odaklı sürdürülebilir proje üretimi desteklenir.