Buradasınız

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Web Sitesi Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Veri Sahibinin Açık Rıza Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye’si tarafından,

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin web sitesine (kahramanmaras.bel.tr) sağlamış olduğunuz adınız, soyadınız, adresiniz, telefon numaranız, faks numaranız, TC kimlik numaranız, pasaport numaranız, firma unvanınız ve e-posta adresiniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Belediyemiz tarafından sunulan hizmet ve içeriklerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Belediye ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Belediyenin ve Belediye ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini de dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmekte ve amaçlarıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

Kişisel verilerinizin Belediyemiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgi için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına www.kahramanmaras.bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için Belediye tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için üyelerin açık rızasının alınması gerekmektedir. Açık rıza gerektirmeyen süreçlere ilişkin olarak Aydınlatma Metni kapsamında veri işleme faaliyetleri sürdürülmekte olup açık rıza gerektiren süreçlerde de Aydınlatma Metninde belirtilen temel prensiplere uygun veri işlenmektedir.

Adım, soyadım, adresim, telefon numaram, faks numaram, TC kimlik numaram, pasaport numaram, firma unvanım ve e-posta adresimin;

  1. Verilerime Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi web sitesi vasıtasıyla erişilebilmesine, işlenebilmesine, elde edilebilmesine, kayıt altına alınabilmesine, saklanabilmesine, depolanabilmesine, kullanılabilmesine, muhafaza edilebilmesine, değiştirilebilmesine, yeniden düzenlenebilmesine, açıklanabilmesine, elde edilebilir hale getirilebilmesine ve sınıflandırılabilmesine ve diğer kişiler ile paylaşılabilmesine,
  1. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin yasal bir sorumluluğu yerine getirmek, koşul ve şartlarını ya da diğer sözleşmelerini yürürlüğe sokmak ya da uygulamak için; üyelerin ya da başkalarının haklarını, mülkiyetini ya da güvenliğini güvence altına almak için Belediyenin kişisel verilerimi paylaşma yükümlülüğü altına girmesi gerekiyorsa, bu bağlamda kişisel verilerimin kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve yetkili özel hukuk kişileri de dahil olmak üzere gizlilik sorumluluğu kapsamında olan Belediyenin profesyonel danışmanlarıyla paylaşılmasına, peşinen izin verdiğimi ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi web sitesine gönderdiğim ad, soyadı ve diğer kişisel verilerim için yukarıda açıklandığı üzere kişisel verilerimin işlenmesine açık rızamı vermemem halinde ad, soyadı ve diğer kişisel verilerimin silineceğini anladığımı ve işbu Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Veri Sahibinin Açık Rıza Metnini (“Açık Rıza Metni”) okuduğumu anladığımı ve kabul ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.