Buradasınız

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Adı : Fikret GÜLTEKİN

Görevi :  İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanı

E-Posta : f.gultekin@kmbb.bel.tr

 

1984 yılı Kırıkkale doğumludur. İlköğretim ve Lise eğitimini Ankara’da tamamladı. 2006 yılında Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi “İşletme” Bölümü Lisans, 2009 yılında ise  “Yönetim ve Organizasyon” anabilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. İş hayatına İstanbul Tacirler Menkul Değerler A.Ş AR-GE biriminde uzman yardımcısı olarak başladı.

2010 yılında Türkiye Belediyeler Birliği Mali Hizmetler Biriminde Ekonomist kadrosunda göreve başladı. Belediye Bütçesi ve Belediyelerin Genel Bütçe vergi Gelirleri konusunda Türkiye Belediyeler Birliği ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan komisyonlarda görev aldı. 6360 sayılı Yeni Büyükşehir Yönetimi kanunu hazırlık çalışmalarında kurulan komisyonlarda uzun süre çalışarak uzmanlaştı.

2014 yılında Türkiye Belediyeler Birliği Eğitim Müdürlüğü görevine atandı. Belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve belediye personeline yönelik birçok eğitim, çalıştay ve kongrenin planlanmasında aktif görev aldı.

2016 yılında “Belediyeler Eğitim İhtiyaç Analizi Saha Araştırması” projesi kapsamında 81 ilde eş zamanlı olarak yürütülen araştırma projesini koordine etti. Yerel Yönetimlerin eğitim ihtiyaçlarının planlaması amacıyla hazırlanan TBB Eğitim Yönetim Sistemi (LMS) Yazılım projesini yürüttü.

2017 yılında belediye itfaiyesi ve zabıta ana hizmet alanlarında Mesleki Yeterlilik Kurumu ile yapılan mesleki yeterlilik çalışmalarını koordine etti. Yine aynı yıl yerel yönetimlerde ilk defa Türkiye Belediyeler Birliği tarafından geliştirilen “Belediye Akademisi Uzaktan Eğitim Merkezi” projesini hayata geçirerek web ve mobil eğitim uygulamaları geliştirdi. Türkiye Belediyeler Birliği uzaktan Eğitim altyapısı ile geliştirilen “Belediyelerde İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitim uygulamaları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yetkilendirildi.

Uzaktan eğitim ve hizmet içi eğitim konusunda yurtiçi ve yurtdışında çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmakta olup; Birleşmiş Milletler, Çeşitli Bakanlıklar, Yurtiçi ve Yurtdışı belediye birlikleri ile birlikte birçok sosyal sorumluluk projesinde görev alarak belediyelerle ilgili birçok eğitim ve sunum gerçekleştirdi.

2018 yılında Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde misafir öğretim görevlisi olarak “Topluma Hizmet Uygulamaları” proje derslerini verdi. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından hazırlanan “Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu” düzenleme ekibinde yer alarak Belediye Akademisi faaliyetleri hakkında çalışmalar gerçekleştirdi.

2019 yılında T.C Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politika Kurulu işbirliğinde gerçekleştirilen  “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu” Düzenleme ve Organizasyon Kurulunda görev aldı.  

Editörlüğünü yürüttüğü 1 adet kitap çalışması ile Belediye Kanunu ve Belediye Bütçesi üzerinde yayına hazırladığı 2 adet infografik eğitim tekniği ile hazırlanmış kitabı bulunmaktadır.

17 Mayıs 2019 tarihinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı olarak ataması gerçekleşti. Halen Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi “Yerel Yönetimler ve Kent Politikaları” ana bilim dalında doktora eğitimi devam etmekte olup İngilizce bilmektedir.

Aldığı Eğitimler ve Yurtdışı Deneyimi

 • Türkiye’de Yerel Yönetim Reformu Uygulamasının Devamına Destek Projesi (LAR II)
 • TUSELOG Projesi, Belediye İstatistikleri Çalışma Grubu, Eğitici Eğitimleri, TBB-İsveç Belediyeler Birliği (SALAR) Ortak Projesi, 2012-2013
 • İçişleri Bakanlığı Yönetim Performansını Arttırma Aracı Olarak Kıyaslama Yönteminin Kurumsallaştırılması ve Sürdürülebilirliği (Benchmarking) Projesi, Hollanda, Lahey, VNG İnternational, Mart 2013
 • Leadershıp Programme: Matra CoPROL Training of Trainers Programme, 22 Eylül-01 Ekim 2014, The Hague Academy for Local Governance, The Hague-Hollanda
 • Belediyeler için Finansal Kredibilite ve Borç Yükü Eğitimi, Dünya Bankası, Mayıs 2015, Ankara
 • Metropolitan Şehirlerde Ulaşım Yönetimi, ABD Ulaştırma ve Araştırma Bakanlığı, ITS America, Washington Metrosu ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Mayıs 2016, Washington, ABD
 • Belediye Akademisi Eğitim Merkezi (TBB) Projesi, Almanya/Freiburg Eğitim Merkezi, 2016
 • İletişimsel Liderlik ve Gelişimsel Yönetim, Yönetici Yetkinliği Geliştirme Eğitimi, SKL İnternational, İSVEÇ/Stockholm & Türkiye, 2015-2017
 • Uygulamalı Yerel Yönetimler Su Meslekleri Eğitim Akademisi Araştırma Ziyareti, Toronto/Kanada, 2017

Yürüttüğü Projeler ve Sosyal Sorumluluk Organizasyonları

 • Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu, Ocak 2019, Düzenleme Kurulu
 • Türkiye’de Yerel Yönetim Reformu Uygulamalarının Devamına Destek Projesi (LAR II), Eğitici Eğitimleri, İçişleri Bakanlığı ve TBB
 • Milli Eğitim Bakanlığı, “Öğrenciler Sinema İle Buluşuyor, Sinemaya Gitmeyen Öğrenci Kalmasın” projesi ve “Bir Düşün Sen” Milli Ulaşım Araçları Tasarım Yarışması
 • “Belediyeler Tecrübelerini Paylaşıyor” İyi Uygulama Örnekleri Projesi
 • Elektronik Hizmet İçi Eğitim Başvurusu Sistemi Yazılımı ve Kredi Takip Sistemi / Türkiye Belediyeler Birliği
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tabanlı Belediye Bütçesi Hazırlama, Eğitici Eğitimi,  Birleşmiş Milletler
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Kalkınma Ajansı Yerel Yönetimler Projesi / Eğitim Moderatörü

Bilimsel Çalışma ve Yayınlar

 • Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Elektronik Hizmet İçi Eğitim Başvuru Yazılımı: @ /e-Hibs, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 11-14 Mayıs 2017, Denizli
 • Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, EJER, Belediyeler Eğitim İhtiyaç Analizi Saha Araştırması: Türkiye Belediyeler Birliği Örneği, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, EJER 2016 Congress
 • Yeni Büyükşehir Yönetiminde Belediyelerin Genel Bütçe Vergi Gelirleri, TBB İller ve Belediyeler Dergisi, Mart 2014
 • Aracı Kurumlarda Kariyer Yönetimi Uygulamaları ve Stres Faktörleri, Akademik Bakış, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 2011
 • Borsa Aracı Kurumlarında Kariyer Yönetimi ve Stres Kaynakları Yönetimi İlişkisi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2010

 

Bağlı Birimler

_________________________________________________________________________________________

 • Atama ve Özlük İşleri Şube Müdürlüğü
 • Bordro ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü
 • Eğitim ve Performans Değerlendirme Şube Müdürlüğü
 • Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü