Buradasınız

İmar Planı İlanları

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 19.03.2018 tarihli ve 2018/220 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 16.05.2018 Askıdan iniş tarihi: 14.06.2018
Kahramanmaraş İli Andırın İlçesi Tufanpaşa Mahallesi, Orman Alanı tanımlı 211 ada 28 parselin, Eğitim Tesis Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 19.03.2018 tarihli ve 2018/220 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.03.2018 tarihli ve 2018/211 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 16.05.2018 Askıdan iniş tarihi: 14.06.2018
Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi Şeyhadil Mahallesi, Resmi Kurum Alanı tanımlı, 416 ada 106 parselin (Yeni 416 ada 131) Eğitim Tesis Alanı olarak tanımlanması ve yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 19.03.2018 tarihli ve 2018/211 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-c) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1 2 3 4 5

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2017 tarihli ve 2017/596 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 16.05.2018 Askıdan iniş tarihi: 14.06.2018
Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi Yenişehir Mahallesi, Onikişubat İlçesi Şazibey Mahallesi, Arıkan Oteli Mevkii 5169 ada ile 1617 ada güneyinden geçen 7 ve 10 metrelik Yaya Yolları ile Milli Eğitim Müdürlüğü 8844 ada 3 ve 6 parselleri kapsayan alanda, 64001. Sokak ile Cahit Zarifoğlu Caddesi arasında yapılması düşünülen, Tünel Geçiş çalışmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 16.10.2017 tarihli ve 2017/596 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-c) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1 2 3 4

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.04.2018 tarihli ve 2018/278 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 11.05.2018 Askıdan iniş tarihi: 11.06.2018
Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, Ferhuş Mahallesi, 1415 ada 11, 15 ve 16 parselleri kapsayan alanda, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Sanayi Alanı ve Yolların tanımlanması, ayrıca Piknik ve Rekreasyon Alanı ile Ulaşım Yollarında düzenleme yapılmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 16.04.2018 tarihli ve 2018/278 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.04.2018 tarihli ve 2018/271 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 11.05.2018 Askıdan iniş tarihi: 11.06.2018
Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, Turan Mahallesi, İdari ve Kültürel Tesis Alanı tanımlı 1736 ada 6, 16, 24, 25, 26, 27 ve 28 parsellerin, Turizm Ticaret Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 16.04.2018 tarihli ve 2018/271 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.04.2018 tarihli ve 2018/273 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 11.05.2018 Askıdan iniş tarihi: 11.06.2018
Kahramanmaraş İli, Türkoğlu İlçesi, Merkezi Mahallesi, 818 ada 21 parseldeki, İtfaiye Hizmet Alanının, yapı yaklaşma mesafelerinde yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 16.04.2018 tarihli ve 2018/273 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-c) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.04.2018 tarihli ve 2018/232 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 11.05.2018 Askıdan iniş tarihi: 11.06.2018
Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesi, Tekir Mahallesi, 151 ada 3 parselde 14.11.2017 tarihli ve 2017/634 sayılı meclis kararı ile yapılan imar plan değişikliğinin iptal edilerek, 151 ada 3 parselin bir kısmının İbadet Alanı (Mescit) olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 10.04.2018 tarihli ve 2018/232 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-c) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.02.2018 tarihli ve 2018/134 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 11.05.2018 Askıdan iniş tarihi: 11.06.2018
Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesi, Yusuflar Mahallesi, Şazibey Camii Kavşağı ve Yolda, 26.12.2017 tarihli ve 2017/12-53 sayılı UKOME kararına istinaden yenisen düzenleme yapılmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 19.02.2018 tarihli ve 2018/134 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-c) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1 2 3 4 5

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.04.2018 tarihli ve 2018/270 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 11.05.2018 Askıdan iniş tarihi: 11.06.2018
Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesi, Emirli Mahallesi, 172 ada 17 parselin, Turizm Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 16.04.2018 tarihli ve 2018/270 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.04.2018 tarihli ve 2018/281 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 02.05.2018 Askıdan iniş tarihi: 31.05.2018
Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesi, Şekeroba Mahallesi, 175 ada 6 parsel güneyindeki 7 metrelik yolu kaldırılarak 175 ada 6 parseldeki Ticaret+Konut alanına dahil edilmesi, 739 ada 6 parselde Park ve Yeşil Alan tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 16.04.2018 tarihli ve 2018/281 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.04.2018 tarihli ve 2018/230 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 02.05.2018 Askıdan iniş tarihi: 31.05.2018
Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesi, Merkez Mahallesi, Konut alanı tanımlı 534 ada ve 10 metrelik yolun Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 10.04.2018 tarihli ve 2018/230 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.04.2018 tarihli ve 2018/231 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 02.05.2018 Askıdan iniş tarihi: 31.05.2018
Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 3059 ada 1 parseldeki Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı, Park Alanı ve Yolda yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 10.04.2018 tarihli ve 2018/231 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.04.2018 tarihli ve 2018/267 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 02.05.2018 Askıdan iniş tarihi: 31.05.2018
Kahramanmaraş İli Göksun İlçesi, Keklikoluk Mahallesi, 1103 parselin GES (Güneş Enerji Santrali) Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 16.04.2018 tarihli ve 2018/267 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.04.2018 tarihli ve 2018/268 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 02.05.2018 Askıdan iniş tarihi: 31.05.2018
Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi, Yenişehir Mahallesi, Yönetim Merkezi Belediye Hizmet Alanı tanımlı 6980 ada 2 parselin, İbadet Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 16.04.2018 tarihli ve 2018/268 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.04.2018 tarihli ve 2018/235 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 02.05.2018 Askıdan iniş tarihi: 31.05.2018
Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi, Ferhuş Mahallesi, 1531 ada 1 parseldeki Yönetim Merkezi (Cezaevi) Alanına, Onikişubat İlçesi 118 ada 2 parseldeki Askeri Alanın bir kısmı ile Tescil harici alanın bir kısmının dahil edilmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 10.04.2018 tarihli ve 2018/235 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi Kızkapanlı mahallesi 138 ada 32 parsel ile 261 ada 4 nolu parsele ait parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri

Askıya çıkış tarihi: 02.05.2018 Askıdan iniş tarihi: 04.06.2018
İLAN KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi Kızkapanlı mahallesi 138 ada 32 parsel ile 261 ada 4 nolu parsele ait parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu,3194 sayılı İmar Kanunu? nun 19. Maddesi ve İmar Kanunu?nun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ve Arsa Düzenlemesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 39. Maddesi kapsamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümeni? nin 17.04.2018 tarih ve 2018/225 sayılı Kararı ile onaylanmış olup, 02.05.2018 tarihi mesai başlangıcı itibariyle, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Hizmet binası İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 1. kat ilan panosunda ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü zemin kat ilan panosunda 02.05.2018-04.06.2018 tarihleri arasında1 ay süre ile askıda kalacağı ilanen duyurulur.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.02.2018 tarihli ve 2018/132 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 30.04.2018 Askıdan iniş tarihi: 29.05.2018
Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi, Beşnisan, Onikişubat, Hürriyet ve Tavşantepe Mahallelerin kapsayan 1. Etap Kuzey Çevre Yolunda, 26.12.2017 tarihli ve 2017/12-48 sayılı UKOME kararı doğrultusunda, Revize edilerek Eksen değişikliği yapılmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 19.02.2018 tarihli ve 2018/132 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1 2

Paylaşın