Buradasınız

İmar Planı İlanları

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi nin, 15.12.2022 tarih 2022-12/09-09-20 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 03.01.2023 Askıdan iniş tarihi: 31.01.2023
Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesi Onikişubat İlçesi Karamanlı Mah. 1239 ada ile 6990 ada arasında bulunan 7 metrelik yola ilişkin olarak hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, 5216 sayılı Kanunun (7-b) ) maddesi uyarınca, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi nin, 15.12.2022 tarih 2022-12/09-09-20 sayılı kararı ile onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 15.12.2022 tarihli ve 2022-12/9-19 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 02.01.2023 Askıdan iniş tarihi: 31.01.2023
Pazarcık İlçesi, Akçakoyunlu mahallesi 101 ada 1 parsel, 103 ada 1, 2, 3, 4 parsel 104 ada 1 parsel, 105 ada 1 parsel, 107 ada 1 parsel, 108 ada 1 parsel, 109 ada 1 parsel ve bir kısım tescil harici alanda güneş enerji santrali (GES) kurulmasına İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Teklifi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 15.12.2022 tarihli ve 2022-12/9-19 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(b) maddesince onanmıştır.

Ekler:

1 2

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 20.12.2022 tarih ve 2022/54 sayılı Kararı

Askıya çıkış tarihi: 30.12.2022 Askıdan iniş tarihi: 29.01.2023
Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir mahallesi 598 ada 91, 96 nolu parsellere ait parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/c maddesi, 3194 sayılı İmar Kanununun 19uncu maddesi ve 18inci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arsa ve Arazi Düzenlemesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25inci maddesi kapsamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 20/12/2022 tarih ve 2022/54 sayılı Kararı ile onaylanmıştır

Ekler:

1 2