Buradasınız

İmar Planı İlanları

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2020 tarihli ve 2020/02-07 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 10.03.2020 Askıdan iniş tarihi: 08.04.2020
Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesi, Pınarbaşı 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve Piknik Rekreasyon Alanı tanımlı 4975 ada 1 parsel, 1. Derece Sit Alanı, Yüksek Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı, Piknik ve Rekreasyon Alanı tanımlı 4975 ada 1 ve ve 2 parseller, 4976 ada 6 parsel, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı, Yol, Dere, Piknik ve Rekreasyon Alanı tanımlı 0 ada 295 parselin, Koruma Amaçlı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.02.2020 tarihli ve 2020/02-07 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) ve 14 maddesi ile 2863 sayılı Kanuna göre onanmıştır.

Ekler:

1
Bu kategoride görüntülenecek ilan yok

Paylaşın