Hizmetlerimiz

 

 

  1. Belediyelerden, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı alacak iş yerlerinin; Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yangın tedbirlerinin incelemesine istinaden “itfaiye uygunluk görüşü” verilmesi işlemleri.
  2. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde her türlü yapı, bina ve tesiste, başta yangın olmak üzere diğer itfai olaylara neden olabilecek aksaklıkların giderilmesine yönelik denetimler.
  3. Kamuda ya da özel sektördeki her türlü iş yerinde en yüksek güvenliğin tesis edilebilmesi amacıyla ilgililerle iş birliği yapmak, gerektiğinde rehberlik etmek.
  4. Baca denetimleri yapmak, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından kabul edilen yönetmelik çerçevesinde özel şirketlere baca temizleme eğitimi ve yetki belgesi vermek, bu şirketlerin yaptığı temizlikleri denetlemek.
  5. İş sağlığı ve güvenliği konularında kurum içi ve kurum dışında iyileştirici çalışmalar yapmak,
  6. Ar-Ge faaliyetleri kapsamında Daire Başkanlığımızın hizmetlerinin verimliliği ve etkinliğine dönük çalışmalar yapmak.
  7. Boğulma valakarı ile gerektiğinde diğer itfai olaylara müdahalede bizzat görev almak.
login