Buradasınız

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten Telgraf

         Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Maraş Mücadelesi için çektiği telgraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Düşmanın taarruzuna karşı kahramanca silaha sarılan Maraş’lı kardeşlerimiz yirmi güne yaklaşan bir zamandan beri kan ve ateşler içerisinde istilacı Fransızlara ve onların silahlandırdığı hunhar Ermenilere karşı savaşmakta idiler. 10-11 Şubat 1920 gecesi düşmanı İslahiye istikametinde firara mecbur ederek, mevcudiyet-i millilerini kazanmaya muvaffak olmuşlardır.”

Heyeti temsiliye Adına / Mustafa Kemal

 

Bir güvercin uçar akça kanatlı
Barıştan, savaşa selam götürür.
Yollardan yel gibi geçer bir atlı
Afyon'dan Maraş'a selam götürür.

Bir Oniki Şubat... Bir yıldan büyük
Kalmadı çok şükür ne zincir, ne yük,
Berit'ten Ilgaz'a bir alageyik
Seker taştan taşa... Selam götürür.

Bir bulut kabarır iki dağ boyu
Yüklenir yağmuru, kan, doluyu
Gezer yayla yayla Anadolu'yu
Bir baştan bir başa selam götürür.

Uyanır Yörüğü, Lazı, Afşarı
Bir eyler zeybeği, horonu, barı
Aydın ovasının ılık rüzgârı
Efeden Dadaşa selam götürür.

ABDURRAHİM KARAKOÇ