Erişilebilirlik

•Erişilebilirlik; binaların, açık alanların, ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin, Özel gereksinimli bireyler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasıdır.

•Kentsel yaşamın Özel gereksinimli bireylerin erişilebilirliğine uygun olarak düzenlemesi yasal olarak zorunludur. 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun Hükümlerine göre yapılı çevrede engellilerin erişebilirliğinin sağlanması için planlama, tasarım, inşaat, imalat, ruhsatlandırma ve denetleme süreçlerinde erişilebilirlik standartlarına uygunluk sağlanmalıdır.

•81 ilde Valilikler bünyesinde oluşturulan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları inceleme ve denetimlerini gerçekleştirmektedir. Uygun olmayan Erişilebilirlik uygulamaları için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine şikayet başvurusunda bulunulabilir

 

Paylaşın