Emeklilik- Malülen Emeklilik

Malulen Emeklilik ile Engelli Emekliliği arasında ne fark var?

Birçok Özel gereksinimli birey bu konuda yanılgıya düşmekte ve engelli emekliliği ile malulen emekliliği karıştırmaktadır. Malulen emeklilik kişinin iş kazası veya meslek hastalığı sonucu çalışma iş gücü kaybını en az % 60 oranından kaybetme halidir. Burada asıl nokta kişinin çalışmayacak derecede malül olmasıdır. Malülen emekli olan kişi Engelli emekliliğinde ise maluliyet derecesinde engelli olmayıp yetkili hastaneden sağlık kurulu raporu alarak engel derecesinin tespit edilmesidir. Yani % 65 engel derecesi alan kişi ben malülen emekli olurum diyemez bunu SGK’nın malüliyet yönünden inceleyip yeniden iş gücü kayıp oranı belirlemesi ve “Malül”dür onayı vermesi gerekmektedir.

Malulen Emekli Olan Kişi Çalışabilir Mi?

Malulen emekli olan kişi çalışmak istiyorsa malül maaşını kestirmek suretiyle çalışabilir. Diğer türlü hem malülen emekli olup hem de çalışamaz. Engelli erken emeklisi olan kişi ise SGK’ya Sosyal Güvenlik Destekleme Primi yatırmak suretiyle çalışabilir.

Malülen Emeklilik Koşulları Nelerdir?

1-5510 sayılı kanunun 25. maddesine göre malul sayılmak.

2-En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,

3-Maluliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldıktan veya işyerini kapattıktan veya devrettikten sonra kurumdan yazılı istekte bulunması.

Engelli Emekliliği Şartları Nelerdir?

•5510 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihinden sonra işe başlayan engelliler Devletin belirlediği yetkili bir hastaneden, kademeli engelli emekliliği şartlarına göre emeklilik tarihi itibariyle % 40 ve üzeri engelli raporuna sahip olmak koşuluyla erken emekli olabilmektedirler.

•01.10.2008 tarihinden önce işe başlayanlar için Maliyeden vergi indirim hakkını bir defaya mahsus almış olan Özel gereksinimli kişiden tekrar rapor istenmemektedir. 01.10.2008 tarihinden sonra işe başlayan Özel gereksinimli bireyler her durumda engelli erken emeklilik tarihi geldiğinde yeniden hastaneye sevk edilerek Özel gereksinim derecesi belirlenmekte ve buradan alacağı Özel gereksinim derecesine göre emekli olacaklardır.

•Özel gereksinimli bireylerin erken emeklilik ya da malulen emeklilik işlemlerini diğer çalışanlarda olduğu gibi ilgili sosyal güvenlik kurumunca yapılmaktadır.

•Özel gereksinimli bireylerin emeklilik işlemleri, işe girilen yıl, tabi olduğu hükümler gibi birçok unsura göre değiştiğinden sadece sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önce Özel gereksinimli olan bireylerin ancak Özel gereksinimli çalışanların emeklilik işlemleri kişiye özel olduğundan, gerekli bilgileri almak için Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurmalıdırlar.

•5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre bakıma muhtaç Özel gereksinimli çocuğu bulunan kadın sigortalıların kanunun yürürlülük tarihinden (1 Ekim 2008) itibaren erken emeklilik hakkı bulunmaktadır.

 

Paylaşın