Buradasınız

Kahramanmaraş Kuzey İlçeleri Katı Atık Projesi İhalesi

İHALEYE DAVET

BELEDİYE HİZMETLERİ GELİŞTİRME PROJESİ

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

“KAHRAMANMARAŞ KUZEY İLÇELERİ KATI ATIK PROJESİ İNŞAATI İŞİ”

SÖZLEŞME NO. KMARAS-W1/RB

 

Ülke: Türkiye

Proje Adı: Belediye Hizmetleri Geliştirme Projesi,

Sözleşme Başlığı: Kahramanmaraş Kuzey İlçeleri Katı Atık Projesi İnşaatı İşi

Hibe No.: TF0B4957

RFB Referans No.: KMARAS-W1/RB

 1. İşbu İhale İlanı, Development Business'in dijital sayısında 27 Mayıs 2020 tarihinde yayımlanan Genel Satınalma Bildirimini (GPN) takiben yayımlanmaktadır.
 2. İLBANK, Belediye Hizmetleri Geliştirme Projesi’nin harcamalarının karşılanması için Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (IBRD) (Dünya Bankası) finansman ve Avrupa Kalkınma Fonu’ndan FRIT-II altında hibe temin etmiştir ve söz konusu finansman ve hibe tutarlarının bir bölümünü “Kahramanmaraş Kuzey İlçeleri Katı Atık Projesi İnşaatı” sözleşmesi kapsamındaki ödemeler için kullanacaktır.
 3. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi (İdare/İşveren), Kahramanmaraş Kuzey İlçeleri Katı Atık Projesi İnşaatı İşi için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, uygun teklif sahiplerini kapalı zarf usulü teklif vermeye davet etmektedir.

İşin kapsamı; Kahramanmaraş Kuzey İlçeleri Katı Atık Projesi İnşaatı İşi kapsamında;

 • 80,757 m2 depolama alanına sahip Afşin Düzenli Depolama Sahası inşaatı
 • 80 m3/ gün kapasiteli Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi (SSAT) İnşaatı
 • Elbistan ve Göksun Aktarma İstasyonları inşaatı
 • Elbistan ve Afşin Düzensiz Depolama Sahalarının Yerinde Rehabilitasyonu
 • Nurhak ve Ekinözü Düzensiz Depolama Sahalarının nakli yapılacaktır.

Sözleşme süresi, Kusur Sorumluluk Süresi hariç olmak üzere 600 (Altıyüz) takvim günüdür.

 1. İhale, Dünya Bankası’nın “Yatırım Projeleri (IPF) Borçluları tarafından uygulanacak Satınalma Kuralları”na (Kasım 2020 revizyonu) uygun olacak şekilde Teklife Çağrı (RfB) yapılarak ulusal rekabetçi ihale yöntemiyle gerçekleştirilecek olup, Satın Alma Düzenlemelerinde tanımlanan tüm Teklif Sahiplerine açıktır.
 2. İlgilenen uygun Teklif Sahipleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Atık Yönetim Şube Müdürü Çevre Mühendisi Sn. Zahide  TURAN’dan (zahide_turan@hotmail.com) daha fazla bilgi alabilir ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı İsmetpaşa Mah. Azerbaycan Bulv. No: 25 Dulkadiroğlu / Kahramanmaraş / Türkiye adresinde mesai saatleri içerisinde (09:00 ile 16:00 saatleri arasında) ihale dokümanını inceleyebilir.
 3. İlgilenen istekliler, aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurarak ve 2.000 TL (İkiBin Türk lirası) tutarındaki geri ödemesiz bir ücreti ödeyerek Türkçe olarak hazırlanan ihale dokümanını temin edebilirler. Ödeme yöntemi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Vakıflar  Bankası Çarşı Şubesi, TR 98 0001 5001 5800 7292 3610 81 IBAN numaralı hesabına, Sözleşme No: KMARAS-W1 İhale Dosya Bedeli için olduğu yazılarak yatırılacak olup, dokümanı satın almak için yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. İhale dokümanı posta/kurye servisi yoluyla veya elden gönderilecektir. Kargo ile gönderilmesi durumunda oluşabilecek gecikmelerden İdare sorumlu olmayacaktır. İhale Dokümanının satın alınması İhaleye teklif verilmesi için ön şarttır.
 4. Tekliflerin en geç 12/03/2024 günü saat 14:00’ e kadar aşağıdaki adrese teslim edilmesi gerekmektedir. Elektronik Tekliflere izin verilmeyecektir. Geç teslim edilen Teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Teklif Sahipleri, Tekliflerinin, son teklif verme tarihi ve saatinde İşveren'e ulaşması için kargoda ve ulaşımda yaşanabilecek gecikmeleri de göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Kargoda ve ulaşımda oluşabilecek gecikmelerden İdare sorumlu olmayacaktır.

 1. Tüm tekliflerin beraberinde İşveren’in kabul edeceği bir banka tarafından veya banka dışı finansal kuruluş (sigorta, teminat veya kefalet şirketi gibi) tarafından düzenlenmiş 17.000.000 (OnYediMilyon) TL veya eşdeğeri bir miktarda “Geçici Teminat”ın sunulması gerekmektedir. Tüm teklifler 09/07/2024 tarihine kadar geçerli olmalıdır.                                                                                                                                               
 2. 22/02/2024 tarihinde ve saat: 11:30’da aşağıda belirtilen adreste bir İhale Öncesi Toplantı gerçekleştirilecektir. İhale Öncesi Toplantı sonrasında aynı gün saha gezisi düzenlenecektir.
 3. Yukarıda atıfta bulunulan adres(ler) aşağıda verilmiştir:

Adres: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İhale Toplantı Salonu,

İsmetpaşa Mah. Azerbaycan Bulv. No: 25 Dulkadiroğlu

Şehir: Kahramanmaraş

Ülke: Türkiye

Telefon: (+90 344) 228 46 00

Faks: (+90 344) 221 34 73

E-posta: zahide_turan@hotmail.com