Buradasınız

Ödüllü Yedikuyular ve Yeşilgöz Logo Tasarım Yarışması

Konu ve Amaç: Kahramanmaraş Yedikuyular Kayak Merkezi ve Yeşilgöz Mesire Alanı’nın tarihi, sosyolojik, fiziksel ve kültürel yapısına uygun değerlerle üretilmiş özgün “Yedikuyular” ve “Yeşilgöz” konulu ödüllü logo tasarım yarışmalarıdır.

Yarışmanın Duyurulması: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi web sitesi (https://kahramanmaras.bel.tr ) ve sosyal medya hesaplarından yayınlanacaktır.

Yarışma Takvimi: 01 Ekim – 30 Kasım 2021

Son Teslim Tarihi: 15 Kasım 2021

Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi: 15 – 30 Kasım 20201

Sonuçların İlan Edilme Tarihi: 30 Kasım 2021 tarihine kadar Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi web sitesi (https://kahramanmaras.bel.tr ) ve sosyal medya hesaplarından açıklanacaktır.

Eserlerin Gönderileceği Adres: iletisim@kahramanmaras.bel.tr

Ödüller

Yedikuyular Logo Yarışması:

1.’lik Ödülü: 5.000 TL, 2.’lik Ödülü: 4.000 TL, 3.’lik Ödülü: 3.000 TL, Mansiyon: 1.000 TL

Yeşilgöz Logo Yarışması:

1.’lik Ödülü: 5.000 TL, 2.’lik Ödülü: 4.000 TL, 3.’lik Ödülü: 3.000 TL, Mansiyon: 1.000 TL

Yarışmaya Katılım Koşulları

 1. Yarışma T.C. vatandaşı olan ve Türkiye’de ikamet eden herkese açıktır.
 2. Yarışmada yaş sınırı yoktur. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 3. Katılımcılar Yedikuyular için ayrı Yeşilgöz için ayrı logo tasarlayabilecektir. İsteyen yarışmacılar her ikisi için de logo tasarımı yapabileceklerdir. En fazla 2 logo ile katılacaklardır.
 4. Logo, Kahramanmaraş Yedikuyular ve Yeşilgöz’ü en iyi ve özgün şekilde temsil etmeli, içerik ve görsellik açısından ayırt edici nitelikte olmalıdır.
 5. Çalışmalar mail adresine; Illustrator, Corel Draw vb. gibi vektörel çizim tabanlı tasarım programlarından birinde hazırlanmış çalışma halinde, 300 dpi CMYK renk formatında, JPEG ve PDF olarak gönderilecektir. Koşullara uymayan logolar elenecektir.
 6. Çalışmalarda renk ve form yönünden herhangi bir kısıtlama yoktur. Çalışmalar, TV ekranlarında, basılı materyallerde, renkli ve siyah-beyaz olarak kullanılabilecek, değer kaybetmeyecek, anlaşılabilir tasarımlar olmalıdır. Logonun çok çeşitli amaçlar için kullanılabileceği göz önünde bulundurularak (antetli kağıt, faks, dergiler, broşürler, kitapçıklar, kitaplar, programlar, pankartlar, posterler, şapkalar, tişörtler, çantalar, havlular, internet ve elektronik medya, web sitesi, elektronik posta) basıma uygun nitelikte hazırlanması, büyütülüp küçültüldüğünde ( 20x20 cm) fonksiyonelliğini yitirmemesi gerekmektedir.
 7. Tasarımcı, kullanılan fontlar dahil eserle ilgili yaptığı çalışmayı bir sayfayı (A4) geçmeyecek şekilde (yazıyla) açıklayacak ve çalışmasıyla mail ekine ekleyecektir.
 8. Amblem/Logo tasarımının üzerinde katılımcıya ait isim, imza veya ayırıcı bir işaret bulunamaz. Bu tip ayrıştırıcı unsur bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılır.
 9. Kopya olduğu anlaşılan eserler seçici kurul tarafından değerlendirilmeye alınmayacaktır. Yarışmanın sonucunda seçici kurul herhangi bir eseri, herhangi bir ödüle layık görebileceği gibi eserin bu yarışmadan önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı, başka bir yarışmaya katıldığını veya yarışma sonucunun ilan edildiği tarihten önce yayınlandığını veya eserin başkasına ait olduğunun ortaya çıkması durumunda, verilen ödül iptal edilecek ve yarışma için yapılmış tüm giderler ve sonrasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin logoyu kullanarak yaptığı tüm giderler ilgiliden alınacaktır. Eğer kişiye ödülü verilmiş ise, ödülü iade etmesi gerekecektir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılar bakımından, hiçbir anlamda talep hakkı doğurmaz.
 10. Yarışmada seçilen tasarımın tüm hakları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmiş sayılır. Tasarım sahibi, kullanılacak olan logoda hiçbir şekilde isim ve hak talebinde bulunamaz.
 11. Eserler, seçici kurul tarafından yaratıcılık, özgünlük, uygulamadaki başarı kriterleri üzerinden değerlendirilecektir. Seçici kurul üyeleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından daha sonra belirlenecektir.

Telif Hakkı

 1. Ödüle layık görülen logo tasarımlarının telif ve yayın hakları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne ait olacaktır. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bu çalışmalardan istediğini kullanabilecektir. Sözü edilen çalışmalar Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından her türlü görsel, yazılı iletişimde kullanılabilecektir.
 2. Dereceye giren tasarımcılar, logo tasarımlarını süresiz olarak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne vermiş olduğunu ve buna bağlı olarak, gerek Fikri Sınai Haklar Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yasaların verdiği en geniş ölçüde, sözü edilen tasarım(lar)ın çoğaltma, işleme, yayma, temsil, umuma iletim gibi mali hakların, adının belirtilme yetkisi, eserde değişiklik yapma yetkisi, umuma arz yetkisi, eser sahibinin zilyet ve malikine karşı haklarını kullanma yetkisi gibi bilumum manevi haklarını Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne devrettiklerini kabul ve taahhüt ederler.
 3. Bu şekilde kullanılan logolar için tasarım sahibi, verdiği izni sonradan kesinlikle geri alamayacağını ve logonun yukarıdaki şekilde kullanılmasını men edemeyeceğini, bir başkasına hak tesis edemeyeceğini, başkaca herhangi bir telif hakkı veya maddi / manevi talepte bulunamayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 4. Seçici Kurul, değişiklik isteme şartıyla logoyu finale bırakma veya doğrudan birincilik ödülü vermeye yetkilidir.
 5. Yarışmanın tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren tasarımların özgünlüğü ile ilgili (kopya, çalıntı vb.) oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan yarışmacı sorumludur.