Buradasınız

Özelleştirme İhalelerine İlişkin Duyuru

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından aşağıda belirtilen taşınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “satış” yöntemiyle özelleştirilecektir.

 

Sıra No İHALE KONUSU TAŞINMAZLAR GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ (TL) SON TEKLİF VERME TARİHİ İLETİŞİM NUMARASI
1 Kahramanmaraş/Göksun/Yantepe 118 parseldeki 15.700 m2 ve üzerindekiler 100.000.- 500.- 24.09.2021 (0312) 585 8487

(0312) 585 8188

2 Ankara/Çankaya/Lodumu(me) 18996 ada 2 parseldeki 8.287 m2 3.500.000.- 3.000.- 28.09.2021 (0312) 585 8164

(0312) 585 8452

3 Tunceli/Ovacık/Pulur 41 ada 32 ve 40 parsellerdeki toplam 157.720,71 m2 1.000.000.- 1.000.- 28.09.2021 (0312) 5858270
4 Erzurum/Palandöken/Köşk 13587 ada 1 parseldeki 10.848,65 m2 1.500.000.- 2.000.- 28.09.2021 (0312) 5858270
5 Erzurum/Palandöken/Köşk 13587 ada 2 parseldeki 1.256,75 m2 200.000.- 1.000.- 28.09.2021 (0312) 5858270
6 Adana/Sarıçam/Çarkıpare 187 ada 1 parseldeki 2.846,65 m2 250.000.- 1.000.- 28.09.2021 (0312) 5858270
7 Adana/Çukurova/Kireçocağı 14877 ada 1 parseldeki 5.000 m2 300.000.- 1.000.- 29.09.2021 (0312) 5858230
8 Ankara/Gölbaşı/İncek-İmar 111120 ada 3 parseldeki 1.326 m2 50.000.- 500.- 29.09.2021 (0312) 5858230
9 Ankara/Gölbaşı/İncek-İmar 111120 ada 7 parseldeki 1.040 m2 40.000.- 500.- 29.09.2021 (0312) 5858230
10 Ankara/Gölbaşı/Taşpınar-İmar 112213 ada 6 parseldeki 1.053 m2 50.000.- 500.- 30.09.2021 (0312) 5858230
11 Ankara/Gölbaşı/Taşpınar-İmar 112443 ada 6 parseldeki 1.000 m2 70.000.- 500.- 30.09.2021 (0312) 5858230
12 Kütahya/Merkez/Parmakören 4021 ada 1 parseldeki 4.879,77 m2 70.000.- 500.- 4.10.2021 (0312) 5858270
13 Kütahya/Merkez/Parmakören 4112 ada 8 parseldeki 8.032,08 m2 100.000.- 500.- 4.10.2021 (0312) 5858270
14 Batman/Kozluk/Yapraklı 320 parseldeki 19.300,53 m2 50.000.- 500.- 4.10.2021 (0312) 5858270
15 Batman/Kozluk/Yapraklı 322 parseldeki 9.304,48 m2 50.000.- 500.- 4.10.2021 (0312) 5858270
16 Aydın/Çine/Cumhuriyet 334 ada 2 parseldeki 8.373,95 m2 ve üzerindeki yapılar 300.000.- 1.000.- 5.10.2021 (0312) 5858110
17 Samsun/Çarşamba/Demirarslan 101 ada 1 parseldeki 72.281,06 m2 225.000.- 1.000- 5.10.2021 (0312) 5858110
18 Samsun/Vezirköprü/Çakırtaş 116 ada 18 parseldeki 6.655,58 m2 175.000.- 500.- 5.10.2021 (0312) 5858110
19 Samsun/İlkadım /İstasyon 9611 ada 1 parseldeki 4.442,07 m2 175.000.- 500.- 5.10.2021 (0312) 5858110
20 Amasya/Gümüşhacıköy/Hacıyahya 366 ada 1,2 ve 4 parsellerdeki toplam 6.129 m2 ve üzerindeki yapılar 400.000.- 1.000.- 5.10.2021 (0312) 5858110
 1. İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacaktır.
 2. Teklif Sahipleri ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için teklif verebilirler. Birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleri ile ilişkilendirilemez.
 3. İhalelere gerçek ve tüzel kişiler, Ortak Girişim Grupları (OGG), kooperatifler ile kuruluş belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernek ve vakıflar katılabilir. Yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilirler.
 4. İhale konusu taşınmazların ihalelerine katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alması her bir taşınmaz için ayrı teklif sunulması ve teklif ile şartnamede istenilen belgeleri İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihi saat 18.00’e kadar elden teslim etmesi zorunludur.
 5. İhale Şartnamesi bedeli;

Alıcı: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Hesap No : TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 (T. Vakıflar Bankası T.A.O)

Açıklama: İhaleye Katılacak Yatırımcının İsmi/Unvanı ve İl-İlçe-Mahalle-Ada-Parsel- İlişkin İhale Şartname Bedeli

belirtilerek İdare’nin hesabına yatırılacaktır. İhale Şartnamesi almak için ödenmiş tutarlar her ne surette olursa olsun iade edilmez. (İhaleye teklif verenin OGG olması halinde dekontun OGG’nin veya ortaklarından birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir).

 1. İhale Şartnamesi ve ekleri ile Alındı Belgesi, banka dekontu karşılığı İdare’nin aşağıdaki adresinden elden teslim alınabileceği gibi talep edilmesi halinde İhale Şartname bedelinin ödendiğine dair banka dekontunun bir nüshasının en geç son teklif verme tarihinden 7 (yedi) gün öncesine kadar elektronik posta, posta veya kargo yoluyla İdare’ye ulaştırılması ve telefon ile teyidinin alınması kaydıyla, elektronik posta ile birlikte iadeli taahhütlü veya kargo ile gönderilebilecektir.
 2. Teklif sahiplerinden ihalelere katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlarda geçici teminat alınacaktır.

Geçici teminat bedelinin nakit olarak getirilmesi durumunda; Alıcı: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Hesap No: TR20 0001 5001 5800 7282 8575 52 (T. Vakıflar Bankası T.A.O)

Açıklama: İhaleye Katılacak Yatırımcının İsmi/Unvanı ve İl-İlçe-Mahalle-Ada-Parsel- İlişkin İhale Teminat Bedeli belirtilerek İdare’nin hesabına yatırılacaktır.

 1. Teklifler Türk Lirası cinsinden verilecek olup ihale bedeli peşin veya vadeli olarak ödenebilecektir. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin asgari %40 (yüzde kırk)’ı peşin, vadeye bırakılan tutarı ise 12 (oniki) ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok 48 (kırksekiz) ayda ödenebilecektir. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık %16 (yüzde onaltı) oranında basit faiz (vade farkı) uygulanacaktır.
 2. İhale konusu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişilere, yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar mevzuatı ve Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler satışın mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla yükümlüdürler. İhaleyi kazanmaları halinde bu kişilerden en kısa sürede gerekli işlemleri yapmaları istenir.
 3. İdare ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.
 4. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulur.
 5. Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.
 6. İhaleler ile ilgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.
 7. İhale konusu taşınmazlara ilişkin şartnamelerin İdare’den satın alınmasının talep edilmesi durumunda, yukarıda yer alan iletişim numaralarından randevu alınması gerekmektedir.

Paylaşın