Buradasınız

AKBEL A.Ş PERSONELİ ARASINDAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

AKBEL A.Ş Personeli arasından aşağıdaki unvan ve bölümlerden şartları tutanlar arasından Büyükşehir Belediyemizin sözleşmeli kadrolarına sınavla personel alınacaktır.

Sıra

Ünvan ve Bölüm

Sayı

Başvuru Bölümleri

1

Mühendis

5

İnşaat, Endüstri ve Ziraat Mühendisliği

2

Mimar

1

Fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak

3

İstatistikçi

1

Fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak

4 Proje Uzmanı 1 En az 4 yıllık fakülte mezunu yabancı dil bilen

5

Ekonomist

1

Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğinin 9’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (b) bendindeki eğitim şartını taşımak.

6

Tekniker

1

Bilgisayar ve Elektronik bölümleri

 

Toplam

10

 

A-Başvuru ve Sınav Şartları:

  1. Başvuru tarihi itibariyle AKBEL A.Ş’de en az 2 yıl çalışmış olmak.

  2. Yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak.

  3. Mesleki becerisi ve performansı konusunda sıralı amirlerinin olumlu görüşüne sahip olmak.

  4. Hakkında yapılmış herhangi bir soruşturma veya disiplin işlemi bulunmamak.

B-Müracaat ve İstenen Belgeler

  1. Adaylar 8 Ocak 2021 tarihine kadar Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına dijital olarak başvuru yapacaklardır.

  2. Başvuruda adaylar, diploma ve transkript örneği, güncel özgeçmiş formu ve AKBEL AŞ.öncesi varsa hizmet belgesini ekleyerek müracaat edeceklerdir.

C-Yazılı ve Sözlü Sınav

Yazılı ve sözlü sınav tarihi ayrıca duyurulacaktır.

Başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız...

Paylaşın