İsmail MUTTALİBOĞLU

İşletme ve İştirakler Şube Müdürü

 Adı Soyadı                 :  İsmail MUTTALİBOĞLU

 Doğum Tarihi           :  20 Temmuz 1969

 Eğitim Durumu        :  2014 - Yüksek Lisans: THK Üniversitesi ( İşletme )

                                         2008 -  Lisans : A.Ü İktisat Fakültesi ( İktisat )

20.07.1969  Kahramanmaraş – Afşin doğumlu. İlk, orta ve lise eğitimini Afşin de tamamladı.

Memuriyetine 1992 yılında İçişleri Bakanlığına bağlı Ankara Emniyet Müdürlüğünde göreve başladı. 4 yıl bu görevi yaptıktan sonra 1996 yılında Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığının talebi üzerine Başbakan yakın koruması olarak görevlendirildi. Bu görevde bulunduğu sıralarda sayısız yurt içi ve yurtdışı Başbakanlık programlarına katıldı. Başbakanlık da çalıştığı süre içerisinde sırasıyla; Basın Polis İlişkileri, Önemli Kişileri Koruma ( VIP ), Koruma Hukuku ve Uluslar Arası Diplomatik Koruma ve Anti Terör kurslarını aldı. Bu görevini Başbakanlığından itibaren yakın korumalığında bulunduğu Sayın Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’IN vefatına ( 2011 ) kadar sürdürdü.

2011 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak naklen atandı. Bu görevi esnasında sırasıyla; TODAİETürkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ) bünyesinde Taşınır Mal Yönetmeliği, 5018 Kamu Mali Yönetimi, Etkili Konuşma, Çatışma-Öfke ve Stres Yönetimi, Protokol Yönetimi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Yerel Yönetimlerde Mevzuat konulu eğitimleri aldı.

18.07.2017 tarihli Başkanlık Makamı onayı ile Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İşletme ve İştirakler Şube Müdürü olarak atandı ve halen bu görevi yürütmektedir.

Evli ve İki Çocuk Babasıdır.

 

Mail: ismailmuttaliboglu@kahramanmaras.bel.tr

Paylaşın