Halil TUTUK

İtfaiye Destek Şube Müdürü

Doğum Tarihi : 10 Ağustos 1983

Ünvânı : Şube Müdürü

Öğrenim Durumu : Yüksek Lisans

Eğitim Durumu :

2002 Önlisans-Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi-Bilgisayar Programcılığı

2010 Lisans-Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-İşletme Bölümü

2013 Yüksek Lisans-Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı

10.08.1983 tarihinde Kahramanmaraş'ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kahramanmaraş’ta tamamladı. 2002 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü’nden, 2010 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden, 2013 yılında ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında yaptığı yüksek lisansını “Belediyelerde Hizmet Sunumunda Alternatif Bir Model: İhale Yöntemi ve Kahramanmaraş Belediyesi Örneği” adlı tezini tamamlayarak Kamu Yönetimi Uzmanı ünvanı ile mezun oldu.

Aldığı Eğitimler:

Kamu İhale Kurumu-TOBB Üniversitesi-Kamu Alımları Eğitimi – 2006

Türkiye Belediyeler Birliği- İhale Mevzuatı Eğitimi - 2010

Hacettepe Üniversitesi - Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi – 2010

Kamu İhale Kurumu-TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi - EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu, Yapım İşleri ve Hizmet Alımı İhaleleri Eğitimi - 2011

TSE- TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi - 2013

TSE-TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi - 2013

AMP Yazılım - Hizmet Alımı İhalelerinde Hakediş ve Sözleşme Uygulamaları -2013

Türkiye Belediyeler Birliği – Yeni Büyükşehirlere Doğru Eğitimi -2014

KİM Akademi - 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Uygulamaları -2015

Aynı zamanda Taşınır Mal Yönetmeliği, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Resmi Yazışma Kuralları ve diğer mali mevzuat ile ilgili çok sayıda hizmet içi eğitime katıldı. Kurum bünyesinde ihale mevzuatı ile ilgili çok sayıda hizmet içi eğitim vermiştir. Güncel Mevzuat ve Kamu İhale Dünyası isimli ihale ve mali mevzuat dergilerinde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.

Çalıştığı Kurumlar ve Görevler:

2006-2009 yılları arasında sırasıyla İdari ve Mali İşler Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde görev yaptı.

2009-2014 yılları arasında aynı kurumda Özel Kalem Müdürlüğü ve Hukuk İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İhale Biriminde Koordinatör olarak görev yaptı.

2014 yılı Ocak ayında Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruculuğunu üstlendi. Aynı zamanda Hukuk İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İhale Biriminde Koordinatör olarak görev yaptı.

2014 yılı Nisan ayında Kahramanmaraş Belediyesinin Büyükşehir Belediye statüsü kazanması ile birlikte Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığında Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğünün kuruculuğu görevini üstlenip 2014 yılı Haziran Ayına kadar aynı müdürlükte Şube Müdürü olarak çalıştı.

2014 yılı Haziran ayında Başkanlık Makamı onayı ile İdari İşler Şube Müdürlüğü ve Satın Alma ve İhale Şube Müdürlüklerinin kuruculuğunu üstlendi.

06.06.2014-13.06.2018 Tarihleri Arasında Satın Alma ve İhale Şube Müdürü Olarak Görev Yapmıştır.

Halen İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde İtfaiye Destek Şube Müdürü olarak görev yapmaktadır.

İhale Mevzuatı ve Ceza/Hukuk Mahkemeleri Bilirkişisi olup İngilizce bilmektedir.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.

 

Mail : haliltutuk@kahramanmaras.bel.tr

Paylaşın