Misyonumuz ve Vizyonumuz

Misyonumuz

      Belediye ile basın ve kamuoyu arasındaki koordinasyonu kurarak karşılıklı bilgi akışını sağlamak, hizmetleri halka tanıtmak, şikâyet ve dilekleri ilgili birimlere ileterek çözümünü takip etmek, halka geri bildirim sağlamak , gerekli yönlendirmeleri yapmak ve şeffaf ,etkin bir iletişim yoluyla belediyemizin kurumsal kimliğini,imajını ve itibarını güçlendirmek amaçlanmıştır.

 

Vizyonumuz

     Belediyemizi, sakinlerimiz ve medya kuruluşları ile arasındaki doğrudan iletişimi sağlayacak yeter sayıda kanala ulaşmasını ve bu kanalları en etkin biçimde kullanmasını sağlayacak bir örgütsel düzeye ulaştırmaktır.

‘’Dünyanın vitrininde, farklılıklarıyla göze çarpan, yaşam standartları yüksek ve Akdeniz’in incisi örnek bir Kahramanmaraş’’

Paylaşın