Misyonumuz ve Vizyonumuz

MİSYONUMUZ

  Toplumsal Yapımızın Temelini Oluşturan Aile Kurumunu Sosyal, Ekonomik, Kültürel Bakımdan Destekleyerek, Kadın ve Aile Sorunların En Aza İndirmek  ve Toplumun Huzuruna Katkı Sağlamak.

VİZYONUMUZ

     Aile Danışma ve Eğitim Merkezleri oluşturmak ve sayılarını arttırmak.

Evlilik öncesi eş seçimi, evliliğin ilk yılları, aile içi iletişim, çocuk yetiştirme, aile hukuku, ‘Evlilikte Duygusal Zekâ’, ‘Hısım Akraba Evliliğimiz’, ‘İslam’da Aile ve Eşlerin Dini Sorumlulukları’, ‘Evlilik Çatışmasına Sebep Olan Faktörler ve Çözüm Yolları’, ‘Kadın Erkek ve Mahremiyeti’ ve ‘Aile içi İletişim’ gibi konuları içeren “Evlilik Okulu” ve ‘’Aile Akademisi’’ projesini oluşturup daha sağlıklı ve bilinçli bir şekilde ailelerin oluşmasına yönelik halkı bilinçlendirmek.

 Kadınlar günü, aile haftası gibi önemli gün ve haftalarda konuk konuşmacı lar eşliğinde konferanslar düzenlemek, sosyal ve kültürel etkinlikler yapmak.

Sivil toplum kuruluşları ve Üniversiteler ile iş birliği kurarak toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet ve kadın/insan haklarına yönelik farkındalık artırıcı ve bilgilendirici çalışmalar yapmak.

Plan dönemi boyunca kadınların el emeği ürünlerini değerlendirmeye yönelik ortamları  yaygınlaştırmak.

Plan dönemi boyunca kadınların bir araya gelebilecekleri kadın merkezlerinin sayılarını arttırmak Plan dönemi içerisinde kadınların kent ve çalışma yaşamına daha fazla katılabilmesini sağlamak amacıyla kreş ve gündüz bakım evleri, kadın sığınma evi vb. olanakları sağlamak ve var olanları iyileştirmek.

Kadınlara ve ailelere yönelik hizmet veren personel sayısını (psikolog, sosyal hizmet uzmanı vb.) arttırmak.

login