Buradasınız

Misyonumuz ve Vizyonumuz

Misyonumuz

Kahramanmaraş'ın tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkarak, çevreye duyarlı, adil, ulaşılabilir, şeffaf, insan odaklı bir anlayışla yerel hizmetler sunarak sürekli vatandaş memnuniyeti sağlamak.

Vizyonumuz

Sürdürülebilir kentleşme normlarıyla uyumlu, modern hizmetlerle planlanmış bir geleceği inşa ederek, imaj ve saygınlığı yüksek, Dünya'da tanınan, yaşanabilir bir şehir olmak.

İlkelerimiz

    Şeffaflık ve açıklık

    Hesap verilebilirlik

    Katılımcı

    Etkinlik ve verimlilik

    Dinamik

    Adil

    Yenilikçi

    Çağdaş

    Kapsayıcı

    Aktif

    Teknolojik gelişmelere duyarlı

    Mekânsal eşitliği hedefleyen

    İnsani ve ekolojik değerlere duyarlı

    Kültürel ve tarihi değerleri koruyan

    Sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışı

    Vatandaş memnuniyeti odaklı

    Güler yüzlü ve hoşgörülü hizmet

    Kurum ve kuruluşlarla kuvvetli işbirliği

    Önerileri dikkatle değerlendirmek

    Yaptığı her işi hızlı, doğru, zamanında ve kaliteli yapmak

    Yapacağı çalışmalarda daima geleceği öngörerek çalışmak

    Kentin menfaatini kişisel menfaatlerden önde tutmak

    Çalışmalarında gelişen şartları takip etmek ve değerlendirmek

    Öncelikli ihtiyaçlara göre iş yapmak

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak;  faaliyet gösterdiğimiz her alanda çalışmalarımızın, tedarikçilerimizin ve faaliyetlerimizden etkilenebilecek üçüncü şahısların can ve mal emniyetini sağlamayı aşağıdaki ilkeler doğrultusunda taahhüt ederiz.

    Yaşam kalitesini arttırmak için sunduğumuz yerel hizmet faaliyetlerini gerçekleştirirken çalışmalarımızın sağlık ve güvenliğine verdiğimiz önemi vurgulamak ve verimliliği artırmak amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliğini üst düzeyde tutmak ve bu alandaki tüm ulusal ve uluslararası gereklilikleri yerine getirmek,

    Faaliyetlerimizde vatandaş memnuniyetini ön planda tutarak belediyemizin bu güne kadar edinmiş olduğu saygınlığı, itibarı korumak ve yükseltmek,

    İş kazası, meslek hastalığı ve çevre ile ilgili tehlikeleri belirlemek, bunların nedenlerini araştırmak, risk analizi yapmak ve risk seviyelerini minimize etmek,

    İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin Performansını ölçmek, gözden geçirmek ve yenilikleri takip ederek sürekli iyileştirme çalışmaları yapmak,

    İSG sorumluluk ve bilincini eğitimlerle destekleyerek tüm çalışanlara yerleştirmek ve çalışanların katılımlarını sağlayarak belediyemizde zemini sağlam bir İSG kültürü oluşturmak,

Paylaşın