Misyonumuz ve Vizyonumuz

                                                          MİSYON  

     Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Şube Müdürlüğümüz kapsamındaki görevler çerçevesinde sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak toprak, hava ve gürültü kirliliğini önlemek amacıyla şeffaf ve katılımcı bir anlayış ile gerekli tedbirleri almak, çevrenin korunması için ileriye dönük projeler geliştirmek ve yasalar çerçevesinde müdürlüğümüze ait bütçeyi en etkin ve en verimli biçimde kullanarak vatandaşlarımızın yaşam alanlarındaki gereksinimlerini en yüksek düzeyde karşılayarak en iyi hizmeti sunmak.

                                                          VİZYON

     İnsan ve çevre sağlığını tehdit etmeyen, çevresel kaynaklarını sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde koruyan, memnuniyeti ön plana alarak vatandaşın rahatlıkla yaşayabileceği hizmetleri sunmak.

Paylaşın