Misyon ve Vizyonumuz

Şehircilikte örnek bir şehir olma özelliğini koruyarak, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki kent halkının ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde, modern şehirleşmeye yönelik, ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde alt yapı, planlı kentleşme, çevre, sosyal, kültürel ve diğer görev alanlarındaki hizmetleri çağdaş, şeffaf, eşit ve katılımcı bir anlayışla sunmaktır.

Belediyemize bağlı diğer müdürlüklerin altyapısını oluşturacak bilgi, belge, doküman toplanması ve taleplerinin karşılanması da görevlerimiz içerisinde yer almaktadır

Çağdaş yaşam kalitesi sunan, kentsel değişimi sürekli kılan, kaliteli hizmete öncülük eden ve etkin çözümler üreten; değişen, gelişen  kenti oluşturmak.