Buradasınız

Kim Ölü ? Duyuyor musunuz? Yüreğimizin Atışını

KİM ÖLÜ ? DUYMUYOR MUSUNUZ ? YÜREĞİMİZİN ATIŞINI

Piyade Albay Tahsin Bey (Süleymanlı'da şehit) - Jandarma Binbaşı Süleyman Bey (Süleymanlı'da şehit) - Ali Kavas zade Bedevi Efendi - Nalbant oğlu Bekir - Mustafa Hilmi'nin iki kardeşi (1811 Ermeniler tarafından şehit) - Tekke Mahallesinden Mahsen Farkı - Önsen'den Hacı Abdullah - Haznedaroğullarından (İsmi tesbit edilemedi) Süleymanlı Nahiye Müdürü - Yusuf Hacılı Köyünden Mıdık – Sarayaltı Mahallesinden Gömleksiz Mehmet oğlu Ali - Zeytin (Süleymanlı) kışlasında esir edilen bir tabur asker - Nedirli'den biri - Amasyalı oğlu Muharrem - Zülfikar Çavuşoğlu Hüseyin (30 Ekim 1919) - Tüyekli oğlu Kadir (1 Kasım 1919) - Şekerli Mahallesinden Nasıroğlu Mehmet (1 Kasını 1919)- Bir Muhacir (İsmi tesbit edilemedi) - Çiçekli Mahallesinden Aşık Mustafa oğlu Ökkeş (3 Kasım 1919)- Pazarcık yakınlarında iki şehit (23 Aralık 1919) -Mağralı Mahallesinden Cömezoğlu Mehmet (28/29 Aralık 1919)- Mağralı Mahallesinden Haydar (28 Aralık 1919) - Mağralı mahallesinden Kahve'ye atılan bombadan 20 Şehit (2 Ocak 1920) - Kara Bıyıklı Köyünden Kara Ali - Hacı Yasin oğullarından Muallim Hayrullah Efendi (9 Ocak 1920 Baba Burnun'da ağır yaralandı. Müteakiben şehit oldu)- Hasan oğlu Hasan'ın (ağnam) çobanı Hasso- Molla Nasıroğlunun çobanı Muhacir Abdi - Vahab oğlu Memiş'in zevcesi Esma - İsmi tesbit edilemeyen üç kişi - Sabır bir kız - İki oğlan çocuğu - İbiksiz Ahmet - Topal oğlu Kadir - Mualla'nın oğlu Ahmet - Ali Bozdoğan - Alhas oğlu Mehmet - Alhas oğlu Mahmut - Kırşehirli oğlu Abdullah - Anteplinin çobanı on yaşındaki Hasan - Sağır Zeliha - Abdullah oğlu Memik'in sekiz yaşındaki kerimesi Hüsne - Osman'ın kerimesi yedi yaşındaki Zekiye - Kadirin oğlu beş yaşındaki Ahmet - Ali'nin mahdumu dört yaşında Durdu - Ökkeş'in oğlu altı yaşında Ali - Dul Fatiş'in oğlu on yaşındaki Ruşen - Kızılkabırlıkta bir çocuk (ismi tesbit edilemedi 21.01.1920 ) - Ceza Reisi Cemil Bey (21 Ocak 1920)- Ceza Reisi Cemil Bey'in Annesi (21 Ocak 1920) - Üzüm suyu Mehmet Ağa Efendi - Dikeç Hayri - Kabakçı Halil - Hafız Velayiddin (veliyüddin) Efendi - Kapıçam bölgesinde Edikli oğlu Mustafa Efendi (Hoca) - Peynirdereli Hacı (23 Ocak 1920) - Berber Ali (25 Ocak 1920)- Beber Ali'nin arkadaşı (ismi tesbit edilemedi) - Çete reisi Benli Ali - Ermeni'nin evinde açılan ateş sonucu bir çocuk çete şehit - Hacı Veli isimli çocuğun başı kesilerek şehit - Eşbah Mehmet (Divanı'dan) - Hatuniye Mahallesinden Kuvva-i Milliye Komutanı Medine oğlu Abdullah Efendi (29 Ocak 1920) - Emine Üzüm'ün çocuğu - Balçı'nın bahçesinde vurulan kadın ve çocuğu - Göllü'lü Yusuf Çavuş (30 Ocak 1920)- Göynüklü Uzun Yusuf (30 Ocak 1920) - Mıllış (Kekeç) Nuri 3 Şubat 1920- Ramazan (Senem Ayşe'nin kocası)- Evliya(İbrahim) Efendi - Çeçen Şahin- Hafız Ökkeş - Çolak Abdullah oğlu Mehmet - Hasan oğlu Ali (6 Şubat 1920) - Saçmalı oğlu Mehmet (6 Şubat 1920) Kerhanlı Ali(6Şubat 1920)-Yunus oğlu Mehmet (6 Şubat 1920) -Çuhadar Ali- Nakipzade Doktor Mustafa Efendi (11 Şubat 1920)- Balcı oğlu Ali - Nurlu Mıstık Pirtestonkilisesinin yıkılışında şehit Üstteğmen Yörük (Yürük) Selim (Salim Şevki) - Yarpuz çetesinden Mustafa oğlu Durdu (4 Şubat 1920)- Yusufhacılıdan Mahmut oğlu Hasan (Burun'un anası) - Mustafa Hilmi Eşbah'ın Babası - Fındıklı oğlu Ali Çavui- Tepebaşılı Arap Ağa - Kamillerden Osman Efendi – Kamillerden Süleyman Efendi - Gazez Mehmet - Mehmet (Beler'in) anası - Mehmet (Belerin) babası - Ali Çavuş'un torunu Ökkeş – Zeynep (Tosun) un anne ve babası - Nafiz (Bozak)- Boynu Eğri - Hasan Çavuş - İnce Ökkeş'in anası, babası, eşi ve altı çocuğu - Hüseyin Gemci - Türkoğlu Mustafa - Gödeveli Mehmet - Hasip Mehmet Onbaşı – Şavkılı Köyünden Ahmed'in anne ve babası - Kerhan'dan Osman Hoca'nın oğlu Ali - Divanlı Cami-i Müezzini Hacı Hasan Efendi - Ahmet - zincirci Hocanın oğlu Hasan - Hasan oğlu İbrahim - Musa Efendi oğlu Mahmut - Musa oğlu Ali- Büyüksu'dan Karpuz oğlu Hakkı - Ahmet Çavuş- Kazım Çavuş - Karaköse Süleyman – Kebabçı Oğlu Ahmet Çavuş - Dövünlü (ismi tesbit edilemedi) - Kalfa oğullarından Yunus - Cennet Ali- Hasırlı Rıza-Semerci Ökkeş - Kambur Hüseyin Çulha Ahmet - Küçük Ahmet - Kazancı Zade Küçük Hafız - Yoliçi Ali - Karaloğlu Mustafa - Sağıroğlu Mehmet - Hoylu Mehmet – Üzümsuyu Mehmet Efendi (Namaz kılarken şehit) - Musa Efendilerden Ayşe - Recep oğullarından Ahmet Çavuş - Haşeş oğullarından... -(ismi tesbit edilemedi) - Başkanlardan (ismi tesbit edilemedi) - Hasan Hüseyin - Üdürgücü Fakı Hasan'ın kızı ve torunu - Ali Çanı'ın anası - Ulu Cami-i İmamı Hakkı Şekerli Mahallesinden Hüseyin (Korkmaz)'ın anası - Şifa Turan Mahallesinden Saraç Mustafa - Elbistanlı Çetesinden Mehmet oğlu Nuri Ağa (Çakıroğlu Köyü civarında şehit)- Elbistan çetesinden Kör Hüseyin oğlu Hamil (Çakıroğlu Köyünde şehit) – Elbisten Çetesinden Mengeli'den Köse Ömer (Çakıroğlu Köyünde şehit) - Gül Ali Tekke'de şehit - Dr. Emin Karpuzoğluınun abisi ve ablası - Bahtiyar (lakabı tesbit edilemedi) Eytemhane civarında aldığı yaradan şehit - Andırın Tatarlı Köyünden İbrahim Ağa - Andırın Çetesinden Durdu Bey - Hacı Derviş'in ulama olan babası Eloğlunda şehit - İsmail Bombacının dayısının hanımı – Alemli Mahallesinden Abdullah merceli- Gavas Ahmet - İbiş zadelerden (ismi tesbit edilemeyen biri) Kuyucak Hamamı civarında şehit - Şifa Mahallesinden Boynu eğri - Camısdeli Köyü'nden Muhacir - Ahmet Hacı İbrahim Efendi - Hımhım Ökkeş - Karpuz oğullarından İsmi belirlemeyen bir çocuk – Bulanık Köyü'nden İnce Ökkeş Ekmekçi Mahallesinde şehit - Daak Ali (Kötüye bakmaz) - Ali Küçük'ün zevcesi - Mustafa oğlu Ökkeş (Berber) - Ahmet Çavuş Mercimek tepede şehid - Mustafa Çavuş Tekke'de şehid - Şıh Cami-i İmamı (ismi tesbit edilemedi) - Semerci Ökkeş – Sarıoğlan Ali (Tahtacı Buzun evini Yakarken) - Dereliden Yusuf Çavuş - Akkütük İbrahim Paşa, hamamın yanında şehit – Yağlıcalıoğlu Mehmet - Fatma (Büyükçapar)'ın anası - Depebaşılı Mehmet - Dalomar Hüseyin Gavurdamları mevkiinde kulağından yaralanır. Uyuz Camii' nde Şehit olur ve oraya defnedilir - Murtaza Durdu - Tekke Kilisesinde şehit - Ali Çavuş Mercimek Tepe'de şehit - Sünnüoğlu - Adanalı Ahmet Çavuş Mercimek fepe'de şehit - Kelküçük Mehmet Arapçukuru mevkiinde şehit - Hacı Hüseyin'in eşi Kasarcı mevkiinde şehit - Dedeler köyünde Osman - Çakıroğlu Köyünden şehit Bekir Sıtkı - Duraklı Mahallesinden şehit - Zenbilci oğlu Hacı Ali (Bilir) Pınarbaşı (Aşu tepesinde) şehit Haydarlı camiinde defnedildi - Şirikçi Kadir Cin Ali oğullarından Ahmet (Ali oğlu) ismi tesbit edilemedi- Mehmet oğlu Osman Esbah(120cak 1921)- Karakızoğlu Zeki - Sancaklar Halil - Celil- Aslantürk - Bayram (Baydemir) Mezarı Haruniye’ de

 

Bu O gün ki, gözdeki yaş gündelik yaş değil,
Bu O gün ki, yıkılmış kale dökük taş değil,
Bu gün. Maraş göğünden uçmayan kuş kuş değil...

Bu O gün ki. rüzgarda şehitler ruhu eser.
Ayaklar bu toprağa öpermiş gibi basar.
Bu O gün ki, gündelik neş'e susur, gam susar.

Dert açılır gül gibi, sevinç akar gözyaşı diye.
Çorak yağmur istemez, aç ağlamaz aş diye.
Bir milli zikre başlar Türk "Maraş Maraş" diye.

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR

Paylaşın