Kesimhaneler

KESİMHANE HİZMETLERİ

         Gıda güvenliği; gıdaların amaçlanan kullanımına uygun olarak hazırlanması ve tüketildiğinde tüketicilere zarar vermemesi anlamında kullanılan bir kavramdır. Diğer bir deyişle her türlü bozulma ve bulaşmaya yol açan etkenden arındırılarak tüketime uygun hale getirilmiş gıdadır.

        Geniş anlamıyla gıda güvenliği; gıda kaynaklı hastalıklara neden olan mikrobiyolojik, fiziksel ve kimyasal etkenleri önleyecek şekilde gıdaların işlenmesi, hazırlanması, depolanması ve son tüketiciye sunulmasını tanımlayan bilimsel bir sistem döngüsüdür.

       Dünya nüfusunun giderek artmasıyla birlikte, gıda maddelerine olan talep her geçen gün artış göstermektedir. Bu bağlamda insan sağlığı ve beslenmesinde önemli bir yere sahip olan et ve et ürünlerine olan talep de giderek artmaktadır. Nüfusun giderek artış gösterdiği şehrimizde de sağlıklı ve dengeli beslenmenin sağlanabilmesi için kırmızı et ve et ürünleri tüketimi büyük önem taşımaktadır.

        Bu bilgiler ışığında kesimhaneler gerek gıda güvenliğinin gerekse de insanların tüketim ihtiyaçlarının odak noktasını oluşturmaktadır.

             Misyonumuz;

 • Çiftlikten Sofraya Gıda Güvenliği kriterlerine uygun faaliyetlerde bulunmak
 • Hayvanlardan insanlara bulaşan 220 civarındaki Zoonoz Hastalığın şehrimiz insanlarına ve et tüketicilerine bulaşmasını önlemek
 • Hayvan refahına ve İslami Usullere uygun kesimler yapmak
 • Kasaplık hayvanların teknik ve hijyenik koşullarda  kesimine olanak sağlamak
 • Kesimhane tesisimize getirilen kasaplık küçükbaş ve büyükbaş hayvanların kesim öncesi (antimortem) ve kesim sonrası (postmortem) kontrollerinin yapılmasına uygun ortam oluşturmak
 • Kasaplık hayvanlardan elde edilen etlerin gerekli teknik ve hijyenik şartlarda muhafazasını sağlayarak kontaminasyona engel olmak
 • Etlerin taşınmasında azami hijyenik kurallara uyulmasını sağlamak
 • Veteriner Hekimlerce yapılan muayenelerde sağlık yönünden tüketime uygun olmayan küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara ait ürünlerin imhasını yapmak
 • Kurban Bayramlarında vatandaşlarımızın kurban kesim ihtiyaçlarını karşılamak

Vizyonumuz;

 • İlimiz hayvancılığını motive etmek
 • Şehir dışı kesimlerde oluşan maliyet yükünü azaltarak üreticiye girdi sağlamak
 • Tüketicilerimize hijyenik şartlarda gıda güvenliğine uygun kaliteli et ve et ürünleri sunmak
 • Kesimhanelerimizi çağın gereklerine uygun bir şekilde modernize etmek
 • Sunduğumuz hizmetlerle kesimhane dışı sağlıksız koşullarda yapılan kesimleri engellemek
 • Bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıklarının ihbar, itlaf ve takibiyle şehrimizde hastalıkların söndürülmesine katkıda bulunmak

 

KESİMHANELERİMİZ

 1. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KESİMHANESİ
 • Günlük Kapasite: 20 Büyükbaş, 200 Keçi, 160 Koyun
 1. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ELBİSTAN KESİMHANESİ
 • Günlük Kapasite: 200 Büyükbaş, 75 Küçükbaş

FAALİYETLERİMİZ

Kesimhane tesislerimiz; yönetmeliklerde belirtilen teknik ve hijyenik şartlara uygun olarak faaliyet göstermektedir.

 • Kesimhane tesisimize getirilen kasaplık küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar kesim öncesi (antimortem) ve kesim sonrası (postmortem) kontrolleri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Resmi Sorumlu Veteriner Hekim tarafından yapılmaktadır.
 • Kesim sonrası elde edilen karkaslar sağlık yönünden tüketime uygun bulunursa yetkililerce mühürlenir ve sağlık raporu yazılarak tüketime sunulmaktadır.
 • Kesimi yapılan hayvanlardan elde edilen ürünlerin belirli bir süre soğuk hava depolarında dinlendirildikten sonra frigo frig araçlarla kasaplara sevkiyatı yapılmaktadır.
 • Veteriner Hekimlerce yapılan muayenelerde sağlık yönünden tüketime uygun olmayan hayvansal ürünlerin zabıta ve belediye ekiplerince imhası yapılmaktadır.

KESİMHANELERİN ÖNEMİ

         İnsan sağlığı için son derece önemli olan ‘’Et Muayene Hizmetleri’’ yeterince yapılamadığı takdirde zoonoz hastalıkların yayılım göstermesi kaçınılmazdır. Bu durum ilimizde hayvansal kaynaklı birçok hastalığın yayılmasına olanak sağlamaktadır. Aynı zamanda Kesimhane dışı yapılan kesimler nedeniyle kesimi yapılan hayvanların veritabanı düşümleri yapılamamakta ve bu durum da takipsizlik nedeniyle hayvancılık sektörünü olumsuz etkilemektedir.

KARKASIN TANIMI

Evcil Tırnaklı Hayvanların Karkası: 1. Sığır için; hayvanın kesimi yapılıp kanı akıtıldıktan, baş ve ayakları ayrıldıktan, derisi yüzüldükten, böbrekleri ve böbrek yağları, üreme organları ve pelvis boşluğu yağları, salkım yağları, idrar kesesi ve bunların bağları, soluk borusu (trachea), yemek borusu (oesaphagus) ve diğer iç organları çıkartıldıktan ve kuyruk, sakrum omuru ile birinci kuyruk omuru arasından kesildikten sonra elde edilen bütün haldeki gövdesini, 2. Diğer evcil tırnaklı hayvanlar için; hayvanın kesimi yapılıp kanı akıtıldıktan, baş ve ayakları ayrıldıktan, derisi yüzüldükten, tek tırnaklı hayvanlarda böbrek dahil diğer hayvanlarda böbrek hariç iç organları çıkartıldıktan sonra elde edilen bütün haldeki gövdesini ifade eder.

PROJELERİMİZ

 • Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kesimhanesi Modernizasyonu
 • Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan Kesimhanesinin Modernizasyonu

 

 

Paylaşın