Buradasınız

İmar Planı İlanları

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.05.2018 tarihli ve 2018/333 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 16.07.2018 Askıdan iniş tarihi: 14.08.2018
Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi, Yedikuyular Mevkii Ayaklıcaoluk Mahallesi 145 ada 1 parsel, Budaklı Mahallesi 124 ada 1369 parsel ve 147 ada 4 parsel, Göllü Mahallesi 128 ada 1 parsel ve 129 ada 1, 6, 7, 8, 9, 10 parseller, Ulutaş Mahallesi 713 parsel ile 112 ada 1 parsel, 101 ada 1 parsel ve 102 ada 1 parsellerin Kış Sporları Kayak Tesis Alanı, Orman Alanı, Taşıt Yolu ve Otopark Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin 19.06.2017 tarihli ve 2017/363 sayılı meclis kararı ile onanan plan revize edilerek, Kılağlı Mahallesi 136 ada 517 parselin de Kış Sporları ve Kayak Tesisleri Alanı, Otopark Alanı ve Yol Alanı olarak tanımlanması ve Yapılaşma Koşullarının Belirlenmesine ilişkin, İlave ve Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 21.05.2018 tarihli ve 2018/333 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/c ve 7/m maddelerince onanmıştır.

Ekler:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.05.2018 tarihli ve 2018/339 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 11.07.2018 Askıdan iniş tarihi: 09.08.2018
Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi, Ayaklıcaoluk Mahallesi, 147 ada 1 ve 2 parsel, 149 ada 2 parsel, 151 ada 3 parsel ile 154 ada 2 ve 4 parsellerde Konut Alanı, MİA (Merkezi İş Alanı), Eğitim Tesis Alanı, Dini Tesis Alanı, Sağlı Tesis Alanı, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı, Spor Alanı, Park Alanı ve Dere Alanı olarak yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 21.05.2018 tarihli ve 2018/339 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.06.2018 tarihli ve 2018/381 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 11.07.2018 Askıdan iniş tarihi: 09.08.2018
Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi 115 ada 17 parselin Eğitim Alanı ve kuzeyinden 10 metrelik Yol tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18.06.2018 tarihli ve 2018/381 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.06.2018 tarihli ve 2018/380 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 11.07.2018 Askıdan iniş tarihi: 09.08.2018
Kahramanmaraş İli Andırın İlçesi, Hükümet Caddesine Alternatif yol olarak, Mezbahane ile Öğretmenevi arasındaki alanda 20 metrelik Çevre Yolu tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18.06.2018 tarihli ve 2018/380 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1 2 3 4

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2018 tarihli ve 2018/354 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 11.07.2018 Askıdan iniş tarihi: 09.08.2018
Kahramanmaraş İli Göksun İlçesi, 15.05.2017 tarih ve 2017/307 sayılı meclis kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım Planında, 57 adet, muhtelif yerlerde yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 12.06.2018 tarihli ve 2018/354 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1 2 3 4 5 6

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.06.2018 tarihli ve 2018/379 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 03.07.2018 Askıdan iniş tarihi: 01.08.2018
Kahramanmaraş İli, Türkoğlu İlçesi, Çakallı Hasanağa Mahallesi, 118 ada 109 ve 110 parseller ile Tescil Harici Alanın Belediye Hizmet Alanı (Taziye Evi), İbadet Alanı ve Yol olarak tanımlanması ve yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli İlave Nazım ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18.06.2018 tarihli ve 2018/379 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-c) ve 7-s maddelerine göre onanmıştır.

Ekler:

1 2 3 4

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.05.2018 tarihli ve 2018/338 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 03.07.2018 Askıdan iniş tarihi: 01.08.2018
Kahramanmaraş İli, Nurhak İlçesi, Karaçar Mahallesi, 290 ada 22 ve 23 parsellerin Mezarlık Alanı, 290 ada 24 parselin bir kısmının Mezarlık Alanı, bir kısmının Yol olarak tanımlanması, 290 ada 22, 23 ve 24 parsellerin çevresindeki Konut Alanı, Park Alanı, Terminal alanında yeniden düzenleme yapılarak yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli İlave ve Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 21.05.2018 tarihli ve 2018/338 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-c) ve 7-s maddelerine göre onanmıştır.

Ekler:

1 2 3

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.06.2018 tarihli ve 2018/383 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 03.07.2018 Askıdan iniş tarihi: 01.08.2018
Kahramanmaraş İli, Çağlayancerit İlçesi, İstiklal Mahallesi, 249, 250 ve 251 adalardaki Belediye Hizmet Alanı tanımlı bir kısım parsellerin, Konut Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18.06.2018 tarihli ve 2018/383 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.06.2018 tarihli ve 2018/372 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 03.07.2018 Askıdan iniş tarihi: 01.08.2018
Kahramanmaraş İli, Türkoğlu İlçesi, Sarılar Mahallesi, Akaryakıt ve LPG Alanı tanımlı kısmını kapsayan, 369 ada 2 parselin, bir kısmının Orta Yoğun Konut ve Park Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18.06.2018 tarihli ve 2018/372 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.06.2018 tarihli ve 2018/377 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 03.07.2018 Askıdan iniş tarihi: 01.08.2018
Kahramanmaraş İli, Türkoğlu İlçesi, Şekeroba Mahallesi, 175 ada 6 parsel güneyindeki 7 metrelik yolu kaldırılarak Ticaret-Konut Alanı olarak 175 ada 6 parsele dahil edilmesi, 739 ada 6 parselin bir kısmının Park Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18.06.2018 tarihli ve 2018/377 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.06.2018 tarihli ve 2018/390 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 03.07.2018 Askıdan iniş tarihi: 01.08.2018
Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesi, Hacımustafa Mahallesi, 112 ada 43 parselin Sanayi Alanı, 41 ve 50 parsellerin bir kısmından, 43 parsele ulaşım sağlamak için, 10 metrelik yol tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18.06.2018 tarihli ve 2018/390 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1 2

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2018 tarihli ve 2018/343 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 03.07.2018 Askıdan iniş tarihi: 01.08.2018
Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, Gazipaşa Mahallesi, Konut Alanı tanımlı 969 ada 39 ve 82 parsellerin Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 12.06.2018 tarihli ve 2018/343 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.06.2018 tarihli ve 2018/388 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 03.07.2018 Askıdan iniş tarihi: 01.08.2018
Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, Şeyhadil Mahallesi, Karma Kullanım Alanı tanımlı 3515 ada 18 parselin, Küçük Sanayi Sitesi Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18.06.2018 tarihli ve 2018/388 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2018 tarihli ve 2018/356 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 29.06.2018 Askıdan iniş tarihi: 30.07.2018
Kahramanmaraş İli, Nurhak İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 223 ada 7 ve 25 parsellerin, Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 12.06.2018 tarihli ve 2018/356 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2018 tarihli ve 2018/344 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 29.06.2018 Askıdan iniş tarihi: 30.07.2018
Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, Yenişehir Mahallesi, 6704 ada 6 parsel kuzeyindeki 7 metrelik Yaya Yolunun kaldırılarak, kuzeyinde bulunan Park Alanına dahil edilmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 12.06.2018 tarihli ve 2018/344 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2018 tarihli ve 2018/349 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 29.06.2018 Askıdan iniş tarihi: 30.07.2018
Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, Ferhuş Mahallesi, 569 ada 8 parseldeki Sanayi Alanı ile güneyindeki Park Alanı ve Yolda yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 12.06.2018 tarihli ve 2018/349 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1 2

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2018 tarihli ve 2018/358 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 29.06.2018 Askıdan iniş tarihi: 30.07.2018
Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, Aslanbey Mahallesi 6749 ada 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24 parseller ve kuzey batısında bulunan Park Alanı ve Yol tanımlı alanda, Park Alanının bir kısmının Sağlık Tesis Alanı ve Merkezi İş Alanı olarak tanımlanması, 6346 ada 11 parselde tanımlı Sağlık Tesisi Alanının bir kısmının Merkezi İş Alanı tanımlanması, Güneşevler Mahallesi Yol ve Yüksek Yoğunlukta Konut Alanı tanımlı alanın bir kısmının Park Alanı, Otopark tanımlı Alanın bir kısmının Merkezi İş Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 12.06.2018 tarihli ve 2018/358 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1 2 3 4
Bu kategoride görüntülenecek ilan yok

Paylaşın