Buradasınız

İmar Planı İlanları

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2017 tarihli ve 2017/508 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 22.09.2017 Askıdan iniş tarihi: 22.10.2017
Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi, Üngüt Mahallesi, Kuzeyde 50 metrelik Hanefi Mahçiçek Bulvarı ile Güneyde 40 metrelik Turgut Özal Bulvarı arasında bulunan 15 metrelik yolun, 25 metre olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.08.2017 tarihli ve 2017/508 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2017 tarihli ve 2017/488 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 22.09.2017 Askıdan iniş tarihi: 22.10.2017
Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi, Kuzey Çevre Yolunun 2. Etabı olan, Ahırdağ Caddesi ile Kandil yolu arasında, Seyir tepesi altından geçen, 40 metrelik Ring yolu tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.08.2017 tarihli ve 2017/488 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1 2 3

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.07.2017 tarihli ve 2017/430 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 20.09.2017 Askıdan iniş tarihi: 20.10.2017
Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi, Senem Ayşe (Y.Duraklı) Mahallesi 630 ada 11 parsel Konut Alanı tanımlı iken, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 17.07.2017 tarihli ve 2017/430 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.07.2017 tarihli ve 2017/427 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 12.09.2017 Askıdan iniş tarihi: 12.10.2017
Kahramanmaraş İli Onikşubat İlçesi, Ilıca Mahallesi, 280 ada 7 parselin Teknik Altyapı Alanı olarak tanımlanması ve Yapılaşma Koşullarının Belirlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 17.07.2017 tarihli ve 2017/427 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/c maddesince onanmıştır.

Ekler:

1 2

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2017 tarihli ve 2017/489 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 12.09.2017 Askıdan iniş tarihi: 12.10.2017
Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi, Kılavuzlu Mahallesi, 7751 ada 68 ve 69 (Eski 2070 ve 280) parsellerin Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.08.2017 tarihli ve 2017/489 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.07.2017 tarihli ve 2017/429 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 08.09.2017 Askıdan iniş tarihi: 09.10.2017
Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi, Kanuni (Şeyhadil) Mahallesi, 1789 ada 6 ve 7 parsellerin güneyindeki kamuya terkli alan ile 3298 ada 1 parselin, İbadet Alanı ve Belediye Hizmet Alanı (Taziye Evi) olarak tanımlanması ve Yapılaşma Koşullarının Belirlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 17.07.2017 tarihli ve 2017/429 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/c maddesince onanmıştır.

Ekler:

1 2 3 4

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 17.07.2017 tarihli ve 2017/433 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 25.08.2017 Askıdan iniş tarihi: 25.09.2017
Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi, Saçaklızade Mahallesi 6235 ada 7-8-9 ve 10 parsellerin kısmen yüksek yoğunluklu gelişme konut alanı, merkezi iş alanı, park imar yolu ve eğitim alanı iken; eğitim alanı, karma kullanım alanları, gelişme konut alanı, park ve yol yapılmasına ve ada sınırlarının revize edilmesi ile yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 17 07.2017 tarihli ve 2017/433 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-c) maddesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 12.12.2016 tarih ve E.2247 sayılı yazılarına göre onanmıştır

Ekler:

1 2 3

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.08.2017 tarihli ve 2017/500 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 25.08.2017 Askıdan iniş tarihi: 25.09.2017
Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesi, Kılılı Mahallesi, 204 ada 10 nolu parsel Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı iken, Sanayi Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.08.2017 tarihli ve 2017/500 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.08.2017 tarihli ve 2017/494 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 25.08.2017 Askıdan iniş tarihi: 25.09.2017
Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesi, Kuyumcular Mahallesi, 103 ada 1 nolu parselin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerji Santrali) tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.08.2017 tarihli ve 2017/494 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1 2

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 08.08.2017 tarihli ve 2017/453 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 25.08.2017 Askıdan iniş tarihi: 25.09.2017
Kahramanmaraş İli Dulkarioğlu İlçesi, Ferhuş Mahallesi 499 ada 12 ile 567 ada 7 nolu parsellerin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı iken, Sanayi Alanı olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 08.08.2017 tarihli ve 2017/453 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.08.2017 tarihli ve 2017/484 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 24.08.2017 Askıdan iniş tarihi: 25.09.2017
Kahramanmaraş İli Pazarçık İlçesi, Kızkapanlı Mahallesinin Sanayi Alanı, Elbistan İlçesi Doğan ve Küçükyapalak Mahallelerinin OSB (Organize Sanayi Bölgesi) Alanı, Dulkadiroğlu İlçesi Çınarlı ve Çiğli Mahallelerinde bulunan OSB Alanları 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliğine ilişkin talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.08.2017 tarihli ve 2017/484 sayılı kararı ile 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7(1-3) maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır

Ekler:

1 2 3 4

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.08.2017 tarihli ve 2017/497 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 24.08.2017 Askıdan iniş tarihi: 25.09.2017
Kahramanmaraş İli Andırın İlçesi, Alanlı Mahallesi, 119 ada 57-58-62-64-65-66-67 ve 85 nolu parseller ile Kabaklı Mahallesi 132 ada 27-28-29-34 ve 35 nolu parsellerin Rüzgar Enerji Santrali (RES) tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.08.2017 tarihli ve 2017/497 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.08.2017 tarihli ve 2017/496 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 24.08.2017 Askıdan iniş tarihi: 25.09.2017
Kahramanmaraş İli Elbistan İlçesi, Gökçek Mahallesi, 135 ada 11 nolu parselin Yenilenelibir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerji Santrali) tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.08.2017 tarihli ve 2017/496 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.08.2017 tarihli ve 2017/493 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 24.08.2017 Askıdan iniş tarihi: 25.09.2017
Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi, Çağlayan Mahallesi, 150 ada 1-2-3-4 ve 5 nolu parsellere Güneş Enerji Santrali (GES) kurulmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.08.2017 tarihli ve 2017/493 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1 2 3 4

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.08.2017 tarihli ve 2017/495 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 24.08.2017 Askıdan iniş tarihi: 25.09.2017
Kahramanmaraş İli Göksun İlçesi, Karaömer Mahallesi, 103 ada 2 nolu Fındık Mahallesi 106 ada 1- ve 22 parsellerin Enerji Üretim Alanı (Hidroelektrik Santrali) olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.08.2017 tarihli ve 2017/495 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.08.2017 tarihli ve 2017/498 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 24.08.2017 Askıdan iniş tarihi: 25.09.2017
Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi, Şahinkayası Mahallesi, 133 ada 6-8 ve 30 nolu parsellin Güneş Enerji Santrali (GES) olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.08.2017 tarihli ve 2017/498 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.08.2017 tarihli ve 2017/503 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 24.08.2017 Askıdan iniş tarihi: 25.09.2017
Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesi, Kılılı Mahallesi, 280 ada 6 nolu parsel Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı iken Sanayi Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.08.2017 tarihli ve 2017/503 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.08.2017 tarihli ve 2017/463 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 23.08.2017 Askıdan iniş tarihi: 25.09.2017
Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesi, Ceceli Mahallesi, Yönetim Merkezi ve Yol olarak tanımlı 179 ada 44 parselin, batısında bulunan 20 metrelik yolda düzenleme yapılmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 08.08.2017 tarihli ve 2017/463 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

Paylaşın