Buradasınız

İmar Planı İlanları

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.12.2017 tarihli ve 2017/744 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 16.03.2018 Askıdan iniş tarihi: 16.04.2018
Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi, Kılavuzlu Mesire Alanı, 7751 ada 9 parselin onama sınırı dışında kalan kısmı ile Enerji Nakil Hattı ve DSİ Taşkın Alan sınırının 1/1000 ölçekli imar planına işlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18.12.2017 tarihli ve 2017/744 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-c) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1 2 3

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 19.02.2018 tarihli ve 2018/118 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 14.03.2018 Askıdan iniş tarihi: 12.04.2018
Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesi, Merkez Mahallesi, Trafo Alanı tanımlı 118 ada 13 parselin, Meskûn Konut Alanı, olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 19.02.2018 tarihli ve 2018/118 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.02.2018 tarihli ve 2018/113 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 14.03.2018 Askıdan iniş tarihi: 12.04.2018
Kahramanmaraş İli Göksun İlçesi, Bozhüyük Mahallesi, Belediye Hizmet Alanı tanımlı 1813, 1814 ve 1815 parsellerin, Gelişme Konut Alanı, Gelişme Konut Alanı Tanımlı 1820 parselin, bir kısmının Belediye Hizmet Alanı ve Yaya yolu olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 19.02.2018 tarihli ve 2018/113 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.02.2018 tarihli ve 2018/124 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 14.03.2018 Askıdan iniş tarihi: 12.04.2018
Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesi, Merkez (Gaziosmanpaşa) Mahallesi, Ticaret Alanı tanımlı 898 ada 1 parselin, Ticaret+Konut Alanı, olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 19.02.2018 tarihli ve 2018/124 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.02.2018 tarihli ve 2018/119 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 14.03.2018 Askıdan iniş tarihi: 12.04.2018
Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, 6458 ada 2 parselin, bir kısmının Konut Alanından çıkartılarak Sağlık Alanı ve Park Alanı, 6458 ada 2 parselin batısında yer alan Park Alanının, bir kısmının Ticaret Alanı, Konut Alanı tanımlı, 8671 ada 1 parsel ile 8672 ada 2 parsellerin bir kısmının Konut Alanından çıkartılarak Park Alanı ve Yol olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 19.02.2018 tarihli ve 2018/119 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1 2

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.02.2018 tarihli ve 2018/140 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 14.03.2018 Askıdan iniş tarihi: 12.04.2018
Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi, Yenişehir Mahallesi Sanayi Alanı tanımlı 2171 ada 7 parselin, Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 19.02.2018 tarihli ve 2018/140 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.02.2018 tarihli ve 2018/109 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 14.03.2018 Askıdan iniş tarihi: 12.04.2018
Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi, Yenişehir Mahallesi, 1492 ada 196 ve 197 parsellerde tanımlı, Park Alanın bir kısmının Yol Alanı, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı tanımlanması, bir kısmının ise 1491 ada 194 parseldeki İbadet Alanına dahil edilmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 19.02.2018 tarihli ve 2018/109 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.02.2018 tarihli ve 2018/141 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 14.03.2018 Askıdan iniş tarihi: 12.04.2018
Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi, Yörükselim Mahallesi 715 ada 7 parselde, Orta Yoğun Yerleşik Konut Alanı tanımının kaldırılarak, Sağlık Tesisleri Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 19.02.2018 tarihli ve 2018/141 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.02.2018 tarihli ve 2018/115 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 14.03.2018 Askıdan iniş tarihi: 12.04.2018
Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesi, Beyoğlu/Karapınar Mahallesi, 221 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 parseller ile 222 ada 1 parselin, Gelişme Konut Alanı, Park Alanı ve Yol Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 19.02.2018 tarihli ve 2018/115 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır. Söz konusu onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı 3194 sayılı yasanın 8/b maddesi gereğince, 14.03.2018 tarihinde mesai başlangıcında Bir Ay süreyle Büyükşehir Belediye Hizmet Binası 1. Kat da bulunan İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi web sitesi www.kahramanmaraş.bel.tr adresinde askıya çıkartıldığına dair, iş bu tutanak tarafımızdan tanzim edilerek imza edilmiştir.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2017 tarihli ve 2017/570 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 14.03.2018 Askıdan iniş tarihi: 12.04.2018
Kahramanmaraş İli Pazarcık İlçesi, Nefsidoğanlı Mahallesi, 110 ada 1 parsel, 111 ada 1 parsel, 112 ada 1 parsel ve 101 ada 1 parsel sınırlarından geçen Enerji İletim Hattının kuzey batıya kaydırılarak, Enerji İletim Hattının alt kısmının Park Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 10.10.2017 tarihli ve 2017/570 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1 2

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.02.2018 tarihli ve 2018/117 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 14.03.2018 Askıdan iniş tarihi: 12.04.2018
Kahramanmaraş İli Andırın İlçesi, Akifiye Mahallesi, 127 ada 1 parselin, Seyrek Yoğun Gelişme Konut Alanı, Park Alanı ve Yol Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 19.02.2018 tarihli ve 2018/117 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1

Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) ?nun 08.02.2018 tarihli ve 2018/20 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 09.03.2018 Askıdan iniş tarihi: 09.04.2018
İlgi : Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 23.02.2018 tarihli ve 46147-754 ? 46663 sayılı yazısı İlgi sayılı yazı ile Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesi, Çiçek Mahallesi sınırları içerisinde mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.?ne ait Elbistan Şeker Fabrikası Alanına ilişkin, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) ?nun 08.02.2018 tarihli ve 2018/20 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından 3194 sayılı İmar Kanunu?nu Ek-3. Maddesi çerçevesinde onaylanan imar planları 13.02.2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği, söz konusu imar plan değişikliklerinin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi gereğince Belediyemizce tespit edilen ilan yerlerinde ilan edilmesi

Ekler:

1 2 3 4

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.02.2018 tarihli ve 2018/127 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 01.03.2018 Askıdan iniş tarihi: 30.03.2018
Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi, Yenişehir Mahallesi, Piknik ve Rekreasyon Alanı tanımlı 8921 ada 2 parselin, İbadet Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 19.02.2018 tarihli ve 2018/127 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-c) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1 2 3 4

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.01.2018 tarihli ve 2018/53 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 22.02.2018 Askıdan iniş tarihi: 23.03.2018
Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi, Ferhuş Mahallesi, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125 ve 1126 adaların bulunduğu alanın Gelişme Konut Alanı, İbadet Alanı, Ticaret Alanı, Yönetim Merkezi, İlkokul Alanı, Park Alanı, Ağaçlandırılacak Alan ve Yol olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.01.2018 tarihli ve 2018/53 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1 2

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2018 tarihli ve 2018/54 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 20.02.2018 Askıdan iniş tarihi: 21.03.2018
Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi, Hacı Bayram Veli Mahallesi, 1027 ada 32, 33 ve 34 parsellerin, Resmi Kurum Alanından çıkartılarak, Orta Yoğunlukta Konut Alanı, Spor Alanı ve Yol olarak tanımlanması; 335 ada 1 parselin Resmi Kurum Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.01.2018 tarihli ve 2018/54 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1 2 3

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2018 tarihli ve 2018/58 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 20.02.2018 Askıdan iniş tarihi: 21.03.2018
Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi, Peynirdere Mahallesi, GES (Güneş Enerji Santrali) tanımlı 595 parselin, (GES Güneş Enerji Santrali) alanında genişleme yapılması ve parsele ulaşım sağlayan 10 metre tanımlı yolun kaldırılarak, parselin güneyinden 20 metre olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.01.2018 tarihli ve 2018/58 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1 2

Paylaşın