Buradasınız

İmar Planı İlanları

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.12.2018 tarihli ve 2018/720 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 21.01.2019 Askıdan iniş tarihi: 19.02.2019
Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, İsadivanlı Mahallesi 1724 ada 1, 2, 7, 8, 9, 28, 29, 32, 34, 35, 47, 48 ve 50 parseller ile bu alan içerisinde kalan Tescil Harici alanın İbadet Alanı, 1724 ada 3 ve 5 parseller ile bu parsellerin güneyinde kalan Tescil Harici Alanın Park Alanı, 1727 ada 6 ve 10 parsellerin bir kısmının Belediye Hizmet Alanı olarak tanımlanması ve yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin, Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 17.12.2018 tarihli ve 2018/720 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-c) ve 7(1-g) maddeleri ve 2863 sayılı yasanın ilgili maddelerine göre onanmıştır.

Ekler:

1 2 3

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.12.2018 tarihli ve 2018/726 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 18.01.2019 Askıdan iniş tarihi: 18.02.2019
Kahramanmaraş İli, Onikişubat ve Dulkadiroğlu İlçeleri sınırları içerisinden geçen, 2. Derece Öneri Yol (Kuzey Çevre Yolu) güzergahına ilişkin, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 17.12.2018 tarihli ve 2018/726 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesi ve 644 sayılı kararnamenin 7. Maddesinin 3. Fıkrası kapsamında onanmıştır.

Ekler:

1 2

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.12.2018 tarihli ve 2018/723 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 18.01.2019 Askıdan iniş tarihi: 18.02.2019
Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, Kanlıdere Köprüsünün, batı cephesinde yer alan bölgeye ilişkin hazırlanan, Yeni Köprü Projesi ve Güzergahının imar planına işlenmesine ilişkin, Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 17.12.2018 tarihli ve 2018/723 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-c) ve 7(1-g) maddeleri ve 2863 sayılı yasanın ilgili maddelerine göre onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2019 tarihli ve 2019/16 sayılı kararı i

Askıya çıkış tarihi: 18.01.2019 Askıdan iniş tarihi: 18.02.2019
Kahramanmaraş İli; Dulkadiroğlu İlçesi, Dereli Mahallesi, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı ile Park Alanı tanımlı, 8514 ada 14, 16, 17, 18, 19 ve 24 parsellerin, Yönetim Merkezi ve Park alanı olarak yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 08.01.2019 tarihli ve 2019/16 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.12.2018 tarihli ve 2018/730 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 18.01.2019 Askıdan iniş tarihi: 18.02.2019
Kahramanmaraş İli Elbistan İlçesine ait, 17.09.2018 tarihli ve 2018/566 sayılı kararı ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisince onanan, 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında değişiklik yapılmasına ilişkin teklif, 17.12.2018 tarihli ve 2018/730 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) ve 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8(d) maddelerine göre onanmıştır.

Ekler:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin, 17.12.2018 tarihli ve 2018/730 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 18.01.2019 Askıdan iniş tarihi: 18.02.2019
Kahramanmaraş İli Elbistan İlçesine ait, 17.09.2018 tarihli ve 2018/567 sayılı kararı ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisince onanan 1/1000 ölçekli Uygulama İlave+Revizyon İmar Planında değişiklik yapılmasına ilişkin teklif, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin, 17.12.2018 tarihli ve 2018/730 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) ve 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8(d) maddelerine göre onanmıştır.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.12.2018 tarihli ve 2018/701 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 09.01.2019 Askıdan iniş tarihi: 07.02.2019
Kahramanmaraş İli; Türkoğlu İlçesi, Merkez Mahallesi, 118 ada 13 parselin, Trafo Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 17.12.2018 tarihli ve 2018/701 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.10.2018 tarihli ve 2018/595 sayılı kararı15.10.2018 tarihli ve 2018/595 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 09.01.2019 Askıdan iniş tarihi: 07.02.2019
Kahramanmaraş İli; Onikişubat İlçesi, Yusuflar Mahallesi, 3207 ada 3, 4, 5, 8, 11, 12 ve 13 parsellerin, Merkezi İş Alanı olarak tanımlanması ve yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 15.10.2018 tarihli ve 2018/595 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/c maddesince onanmıştır.

Ekler:

1 2

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.12.2018 tarihli ve 2018/710 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 07.01.2019 Askıdan iniş tarihi: 05.02.2019
Kahramanmaraş İli; Onikişubat İlçesi, Kürtül Mahallesi, Katı Atık Depolama Tesis Alanına Plan Notu eklenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 17.12.2018 tarihli ve 2018/710 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/c ve 7/i maddelerince onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.12.2018 tarihli ve 2018/717 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 04.01.2019 Askıdan iniş tarihi: 04.02.2019
Kahramanmaraş İli; Göksun İlçesi, Mehmetbey Mahallesi, 146 ada 33 parselin (Eski 1061 Parsel), Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 17.12.2018 tarihli ve 2018/717 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.12.2018 tarihli ve 2018/729 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 04.01.2019 Askıdan iniş tarihi: 04.02.2019
Kahramanmaraş İli; Onikişubat İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, Park alanı tanımlı 6378 adanın doğusundaki alanın, bir kısmının Merkezi İş Alanı, Park Alanı ve Ticaret Alanı tanımlı 6362 adanın doğusundaki alanının, tamamının Park Alanı tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 17.12.2018 tarihli ve 2018/729 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1 2

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.12.2018 tarihli ve 2018/706 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 28.12.2018 Askıdan iniş tarihi: 28.01.2019
Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesi, Aydınkavak Mahallesi, 110 ada 9 parselin (Eski 26 Parsel) GES (Güneş Enerji Santrali) ve Yol Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 17.12.2018 tarihli ve 2018/706 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.12.2018 tarihli ve 2018/724 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 28.12.2018 Askıdan iniş tarihi: 28.01.2019
Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi, Serintepe Mahallesi Kreş ve Yol tanımlı 1907 ada 3 parsel ve kuzey batısının, Özel Eğitim Alanı olarak tanımlanması ve yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 17.12.2018 tarihli ve 2018/724 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/c ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 73. maddelerince onanmıştır.

Ekler:

1 2

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.12.2018 tarihli ve 2018/716 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 28.12.2018 Askıdan iniş tarihi: 28.01.2019
Kahramanmaraş İli Çağlayancerit İlçesi, Akdere Mahallesi, 391 ada 36 parselde, Park/Çocuk Bahçesi Alanı, Orta Yoğun Gelişme Konut Alanı, Az Yoğun Gelişme Konut Alanı, Sağlık Tesis Alanı, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Karayolu Kamulaştırma Kuşağı ve Yol Alanı olarak yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 17.12.2018 tarihli ve 2018/716 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 04.12.2018 tarih ve 2018/756 sayılı Kararı

Askıya çıkış tarihi: 28.12.2018 Askıdan iniş tarihi: 28.01.2019
İ L A N KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi Dereli Mahallesi 268 ve 2130 nolu parseller ile Şeyhadil Mahallesi 4377/9, 4377/10, 4378/8, 4378/9 nolu parsellere ait parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri 5216 sayılı Büyükşehir Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu?nun 19.Maddesi ve İmar Kanunu?nun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi Ve Arsa Düzenlemesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 39.Maddesi kapsamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 04.12.2018 tarih ve 2018/756 sayılı Kararı ile onaylanmış olup, 28.12.2018-28.01.2019 tarihleri arasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 1.kat ilan panosu, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü zemin kat ilan panosu ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi web sitesi www.kahramanmaraş.bel.tr adresinde 1 ay süre ile askıda kalacağı ilanen duyurulur.

Ekler:

1

Paylaşın