Buradasınız

İmar Planı İlanları

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi nin, 21.07.2022 tarih 2022-07/10-ıı sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 04.08.2022 Askıdan iniş tarihi: 02.09.2022
Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi Ferhuş Mah. 1527 ada 1 parsel ile 1468 ada 9 parsel ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli N.İ.P değişikliği ve 1/1000 ölçekli İlave UİP değişikliği, 5216 sayılı Kanunun (7-b) maddesi uyarınca, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi nin, 21.07.2022 tarih 2022-07/10-ıı sayılı kararı ile onanmıştır.

Ekler:

1 2

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi nin, 21.07.2022 tarih ve 2022-07/10-hh sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 04.08.2022 Askıdan iniş tarihi: 02.09.2022
Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, Elmalar Mah. 172 ada 10 parsel ve 161 ada 1 parselile alakalı olarak hazırlanan,1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, 5216 sayılı Kanunun (7-b) ) maddesi uyarınca, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi nin, 21.07.2022 tarih ve 2022-07/10-hh sayılı kararı ile onanmıştır.

Ekler:

1

Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.07.2022 tarih ve 2022-07/10-nn sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesi

Askıya çıkış tarihi: 04.08.2022 Askıdan iniş tarihi: 02.09.2022
Kahramanmaraş İli; Çağlayancerit İlçe Merkezine ilişkin 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.07.2022 tarih ve 2022-07/10-nn sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesi uyarınca onanmıştır.

Ekler:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 21.07.2022 tarihli ve 2022-07/10-pp sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 04.08.2022 Askıdan iniş tarihi: 02.09.2022
Göksun İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 433 ada 29 nolu parsele yönelik 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 21.07.2022 tarihli ve 2022-07/10-pp sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(c) maddesince onanmıştır.

Ekler:

1 2

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 21.07.2022 tarihli ve 2022-07/10-v sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 03.08.2022 Askıdan iniş tarihi: 01.09.2022
Türkoğlu İlçesi, Kelesikli/Özbek Mahallesi, 285 Ada, 11 Nolu Parsele İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Teklifi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 21.07.2022 tarihli ve 2022-07/10-v sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(b) maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 21.07.2022 tarihli ve 2022-07/10-cc sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 03.08.2022 Askıdan iniş tarihi: 01.09.2022
Göksun İlçesi, Kanlıkavak Mahallesi, 1546 Parselde Tanımlı Belediye Hizmet Alanında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik Teklifi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 21.07.2022 tarihli ve 2022-07/10-cc sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(c) maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 21.07.2022 tarihli ve 2022/07-(10/l) sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 28.07.2022 Askıdan iniş tarihi: 26.08.2022
Pazarcık İlçesi, Şehit Nurettin Ademoğlu mahallesi, 24 ada 13 nolu parsel ve plan değişikliği onama sınırı içerisinde yer alan imar ada kenarında düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 21.07.2022 tarihli ve 2022/07-(10/l) sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 21.07.2022 tarihli ve 2022/07-(10/f) sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 28.07.2022 Askıdan iniş tarihi: 26.08.2022
Göksun İlçesi, Harbiye mahallesi sınırlarında yer alan, imar uygulaması sonucu oluşan terkli alan içerisinde kaldığı belirtilen ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı nca ödeneği aktarılarak yapılacak olan Gençlik Merkezi projesi için hazırlanan, imar planı (1/5000-1/1000) değişiklik teklifleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 21.07.2022 tarihli ve 2022/07-(10/f) sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesince onanmıştır.

Ekler:

1 2

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 21.07.2022 tarihli ve 2022/07-(10/mm) sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 28.07.2022 Askıdan iniş tarihi: 26.08.2022
Elbistan İlçesi, Sevdilli Mahallesi 193 ada 3 nolu parsel üzerinde yeni yerleşim alanı oluşturulmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 21.07.2022 tarihli ve 2022/07-(10/mm) sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 21.07.2022 tarihli ve 2022/07-(10/e) sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 28.07.2022 Askıdan iniş tarihi: 26.08.2022
Göksun İlçesi, Harbiye Mahallesi 504 ada, 7 parsel sayılı taşınmazın, Kamu Hizmet Alanı (KHA) olarak tanımlanması şeklinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 21.07.2022 tarihli ve 2022/07-(10/e) sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.07.2022 tarihli ve 2022-07/10-oo sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 28.07.2022 Askıdan iniş tarihi: 26.08.2022
Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesi Çiçek Mahallesi 2535 parsel sayılı taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.07.2022 tarihli ve 2022-07/10-oo sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 21.07.2022 tarihli ve 2022/07-(10/aa) sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 28.07.2022 Askıdan iniş tarihi: 26.08.2022
Onikişubat İlçesi, Barbaros mahallesi, 167 ada,3 parsel sayılı taşınmaz ve güneyinde kalan bölgenin (tescil harici alan) Sağlık Tesis Alanı, Belediye Hizmet Alanı (BHA) ve Ticaret Alanı olarak tanımlanması şeklinde, hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 21.07.2022 tarihli ve 2022/07-(10/aa) sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

Kuruluş kararı 04/07/2011 tarih ve 27984 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kahramanmaraş Teknoloji Geliştirme Bölgesi Alanı na ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı

Askıya çıkış tarihi: 22.07.2022 Askıdan iniş tarihi: 22.08.2022
Kuruluş kararı 04/07/2011 tarih ve 27984 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kahramanmaraş Teknoloji Geliştirme Bölgesi Alanı na ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca uygun görülmüş olup, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu nun 4. Maddesi ve Uygulama Yönetmeliği nin 20. Maddesine istinaden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanmış ve ilgili yönetmeliğin 20. Maddesinin altıncı fıkrası gereği bir ay süre ile askıya çıkartılmak üzere Başkanlığımıza iletilmiştir.

Ekler:

1 2
Bu kategoride görüntülenecek ilan yok