Buradasınız

İmar Planı İlanları

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.11.2017 tarihli ve 2017/659 sayılı karar

Askıya çıkış tarihi: 11.01.2018 Askıdan iniş tarihi: 09.02.2018
Kahramanmaraş İli Elbistan İlçesi, Çiçek Mahallesi, 114 ada 1 parselin, Katı Atık Aktarma İstasyonu olarak tanımlanması ve Yapılaşma Koşullarının Belirlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 20.11.2017 tarihli ve 2017/659 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7 (1-c) ve 7 (1-i) maddelerince onanmıştır.

Ekler:

1 2 3 4

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.12.2017 tarihli ve 2017/745 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 27.12.2017 Askıdan iniş tarihi: 25.01.2018
Kahramanmaraş İli Pazarcık İlçesi, İncirli Mahallesi 256 ada güneyindeki Az Yoğunluklu Gelişme Konut Alanının, Eğitim Tesis Alanı, Yukarıpazarcık Mahallesi 351 ada 1 parselin Ticaret+Konut Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18.12.2017 tarihli ve 2017/745 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.12.2017 tarihli ve 2017/762 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 27.12.2017 Askıdan iniş tarihi: 25.01.2018
Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi, Hasancıklı Mahallesi 427 parselin Akaryakıt Servis İstasyonu Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18.12.2017 tarihli ve 2017/762 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.12.2017 tarihli ve 2017/767 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 27.12.2017 Askıdan iniş tarihi: 25.01.2018
Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi, Hacımustafa Mahallesi, 112 ada 65 parselin kuzey cephesinde, 192 ada 1 parselin bir kısmında bulunan Ulaşım Yolu ve Park Alanı ile Kamuya Terkli Alanın Sanayi alanına dahil edilmesi, kaldırılan Ulaşım Yolu ve Park Alanının 567 parselde tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18.12.2017 tarihli ve 2017/767 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1 2

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.12.2017 tarihli ve 2017/760 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 27.12.2017 Askıdan iniş tarihi: 25.01.2018
Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi, Dumlupınar Mahallesi 582 ada 31 parselin Orta Yoğun Meskun Konut Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18.12.2017 tarihli ve 2017/760 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.12.2017 tarihli ve 2017/768 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 26.12.2017 Askıdan iniş tarihi: 24.01.2018
Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi, Küçüksır Mahallesi 122 ada 34, 36 ve 37 parsellerin Enerji Üretim Alanı ve 10 metrelik Yol Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18.12.2017 tarihli ve 2017/768 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

Paylaşın