Buradasınız

İmar Planı İlanları

20.02.2017 tarihli ve 2017/122 sayılı karar

Askıya çıkış tarihi: 14.04.2017 Askıdan iniş tarihi: 15.05.2017
Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi, Üngüt Mahallesi 4750 ada kuzeyindek, Çocuk Bahçesi tanımlı alanın, Belediye Hizmet Alanı (Taziye Evi) olarak tanımlanması ve yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 20.02.2017 tarihli ve 2017/122 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/c maddesince onanmıştır.

Ekler:

1 2

14.03.2017 tarihli ve 2017/151 sayılı karar

Askıya çıkış tarihi: 11.04.2017 Askıdan iniş tarihi: 11.05.2017
Kahramanmaraş İli Türkoğlu Merkez (Fatih) - Ceceli Mahallesi 344, 345, 346 ve 179 adalar ile çevresindeki yol ve park alanında yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.03.2017 tarihli ve 2017/151 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1

14.03.2017 tarihli ve 2017/151 sayılı karar

Askıya çıkış tarihi: 11.04.2017 Askıdan iniş tarihi: 11.05.2017
Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi Erkenez Çayının Adana-Gaziantep Karayolları arasında kalan kısım ve çevresinde 60 metre tanımlı Dere Kesitinin 30 metre olarak tanımlanması, Dere kenarlarındaki Yol ve İmar adalarında yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.03.2017 tarihli ve 2017/151 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1 2 3 4 5

14.03.2017 tarihli ve 2017/147 sayılı karar

Askıya çıkış tarihi: 06.04.2017 Askıdan iniş tarihi: 08.05.2017
Kahramanmaraş İli Pazarcık İlçesi, Şehit Nurettin Ademoğlu Mahallesi, 87 ada 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ve 13 parseller ve Kamuya Terkli alanın, Ticaret ve İbadet alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.03.2017 tarihli ve 2017/147 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1

20.03.2017 tarihli ve 2017/190 sayılı karar

Askıya çıkış tarihi: 06.04.2017 Askıdan iniş tarihi: 08.05.2017
Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi, Beş Nisan, Hürriyet ve Tavşantepe Mahalleri sınırları içerisinden geçen 25 metrelik Kuzey Çevre yolunun 40 metre olarak, 7983 ada kuzeyinden başlayarak batı yönüne doğru 7963,7894 ve 7896 adlalar arasındaki 15 metrelik yolun 22 metre olarak, 7963 ada 1 parsel ve 7908 ada 1 parsel arasından geçen 15 metrelik yolun 25 metre olarak, 1702 parselin bir kısmının Sosyal ve Kültürel Tesis alanı olarak tanımlanması ve bahse konu alanda yol aksına göre yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 20.03.2017 tarihli ve 2017/190 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1 2

20.03.2017 tarihli ve 2017/197 sayılı karar

Askıya çıkış tarihi: 06.04.2017 Askıdan iniş tarihi: 08.05.2017
Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi, Abdulhamithan Camii Koruma Alanı sınırının 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına işlenmesi ve alana ilişkin plan notu oluşturulmasına dair teklif, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 20.03.2017 tarihli ve 2017/197 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1 2 3 4

20.03.2017 tarihli ve 2017/195 sayılı karar

Askıya çıkış tarihi: 06.04.2017 Askıdan iniş tarihi: 08.05.2017
Kahramanmaraş İli Afşin İlçesi, Dağlıca/Fevziçakmak Mahallesi, 297 ada 7 parselin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı GES (Güneş Enerji Santrali) olarak, tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 20.03.2017 tarihli ve 2017/195 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1

Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.03.2017 tarihli ve 2017/189 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 05.04.2017 Askıdan iniş tarihi: 05.05.2017
Kahramanmaraş İli Elbistan İlçesi, Kümbet Mahallesi, 164 ada 10 ve 16 parsellerin İbadet Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 20.03.2017 tarihli ve 2017/189 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1

Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.03.2017 tarihli ve 2017/188 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 05.04.2017 Askıdan iniş tarihi: 05.05.2017
Kahramanmaraş İli Çağlayancerit İlçesi, Bozlar-Abbasiye Mahallesi 6, 78 ve 87 parseller ile çevresindeki Park Alanı, İbadet Alanı ve Yollarda yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 20.03.2017 tarihli ve 2017/188 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-c) maddesine göre onanmıştır

Ekler:

1 2 3 4

14.03.2017 tarihli ve 2017/150 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 05.04.2017 Askıdan iniş tarihi: 05.05.2017
Kahramanmaraş İli Afşin İlçesi, Arıtaş/göllüce Mahallesi, 404 ada 32 parselin GES (Güneş Enerji Santrali) alanı olarak, 404 ada 34 ve 59 parsellerin içerisinden 5 metrelik geçiş yolu tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.03.2017 tarihli ve 2017/150 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır

Ekler:

1 2

20.03.2017 tarihli ve 2017/199 sayılı karar

Askıya çıkış tarihi: 05.04.2017 Askıdan iniş tarihi: 05.05.2017
Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesi, Merkez Mahallesi 2192 ve 2093 parsellerin, Güneş enerji Santrali Alanı olarak tanımlanması ve 15 ve 12 metrelik yollarda yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 20.03.2017 tarihli ve 2017/199 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1

14.03.2017 tarihli ve 2017/146 sayılı karar

Askıya çıkış tarihi: 05.04.2017 Askıdan iniş tarihi: 05.05.2017
Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi, Şeyhadil Mahallesi 3440 ada 2 parselin, Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.03.2017 tarihli ve 2017/146 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1

20.03.2017 tarihli ve 2017/191 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-c) ve 7(1-g) ve 2863 sayılı yasanın ilgili maddelerine göre onanmıştır.

Askıya çıkış tarihi: 04.04.2017 Askıdan iniş tarihi: 04.05.2017
Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi, Divanlı Mahallesi Sarayaltı Caddesi Batı Mevkii otopark Alanı ve Kuyucak ? Mezarlık Arasındaki Yola ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 20.03.2017 tarihli ve 2017/191 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-c) ve 7(1-g) ve 2863 sayılı yasanın ilgili maddelerine göre onanmıştır.

Ekler:

1 2 3 4

Paylaşın