Buradasınız

İmar Planı İlanları

15.05.2017 tarihli ve 2017/305 sayılı karar

Askıya çıkış tarihi: 15.06.2017 Askıdan iniş tarihi: 17.07.2017
Kahramanmaraş İli Afşin İlçesi, Gaziosmanpaşa Mahallesi 1109 ada 42 parsel ile 688 ada 1 parsel ve çevresi, Efsus Turan Mahallesi 1307 ada 1 parsel, 784 ada 1 parsel, 1315 ada 1 parsel, 786 ada 2 parsel ve 787 ada 1 parsel, 803 ada 51, 54, 56, 59, 60, 61, 62 parseller ve çevresi, Pınarbaşı Mahallesi 1097 ada 17 parsel, 159 ada 1 parsel, 114 ada 2 ve 3 parseller, Yeşilyurt Mahallesi 381 ada 2 parsel, 406 ada 12, 13, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 47, 54, 303 parseller, Afşinbey Mahallesi 930 ada 1 ve 2 parseller, Gerger Mahallesi 767 ada 33 parsel, Kale Mahallesi 823 ada 9 ve 10 parseller, 824 ada 2 parsel, 825 ada 1 parsel, Dedebaba Mahallesi 539 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7 parseller ve Gerger Mahallesi ile Toki Konutları arasındaki 20 metrelik yol güzergahın değişikliklerin yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin, 15.05.2017 tarihli ve 2017/305 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15.05.2017 tarihli ve 2017/307 sayılı karar

Askıya çıkış tarihi: 09.06.2017 Askıdan iniş tarihi: 10.07.2017
Kahramanmaraş İli Göksun İlçesi, 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin, 15.05.2017 tarihli ve 2017/307 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

15.05.2017 tarihli ve 2017/300 sayılı karar

Askıya çıkış tarihi: 02.06.2017 Askıdan iniş tarihi: 03.07.2017
Kahramanmaraş İli Andırın İlçesi, Yeşilova Mahallesi 263 nolu parsel Sosyal Kültürel Tesis Alanı, Park Resmi Kurum, Temel Eğitim Alanı, Konut Alanı ve Yol olarak tanımlı iken parselin Park Alanı olarak değiştirilmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 15.05.2017 tarihli ve 2017/300 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-c) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1 2

15.05.2017 tarihli ve 2017/ 304 sayılı karar

Askıya çıkış tarihi: 31.05.2017 Askıdan iniş tarihi: 30.06.2017
Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesi Merkez Mahallesi, 113 ada 5 ve 10 nolu parseller Orta Yoğunluklu Konut Alanı ve Yol olarak tanımlı iken; yolun kaldırılıp Orta Yoğunluklu Konut Alanı olarak değiştirilmesine ilişkin olarak, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 15.05.2017 tarihli ve 2017/ 304 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

17.04.2017 tarihli ve 2017/249 sayılı karar

Askıya çıkış tarihi: 31.05.2017 Askıdan iniş tarihi: 30.06.2017
Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi, Yörükselim Mahallesi 6562 ada 7 nolu parsel Sağlık Alanı olarak tanımlı iken parselin batısındaki Park Alanı, Kanal ve 5 m lik yaya yollarının Sağlık Tesisi Alanına katılarak değiştirilmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 17.04.2017 tarihli ve 2017/249 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-c) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1 2

15.05.2017 tarihli ve 2017/ 308 sayılı karar

Askıya çıkış tarihi: 31.05.2017 Askıdan iniş tarihi: 30.06.2017
Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi Üngüt Mahallesi, Şütcü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi, Üniversite Alanı ve Yol olarak tanımlı iken; Avşar Yerleşkesindeki Mevcut Kullanımların ( Üniversite Alanı, Sosyal Tesi Alanı, Merkezi İş Alanı. İbadet Alanı, Sağlık Alanı, Park Alanı, Yol ve Otopark Alanı) İmar Planına işlenmesine ilişkin olarak, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 15.05.2017 tarihli ve 2017/ 308 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1 2

15.05.2017 tarihli ve 2017/ 311 sayılı karar

Askıya çıkış tarihi: 31.05.2017 Askıdan iniş tarihi: 30.06.2017
Kahramanmaraş İli Ekinözü İlçesi Ekinözü Mahallesi, 153 ada 5-6-7 ve 8 parseller Turistik Tesis Alanı olarak tanımlı; 372 ada 3 ve 12 nolu parseller ise Az Yoğunluklu Konut Alanı tanımlı iken; Yüksek Yoğunluklu Konut Alanı ve Park Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 15.05.2017 tarihli ve 2017/ 311 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1 2

15.05.2017 tarihli ve 2017/ 302 sayılı karar

Askıya çıkış tarihi: 31.05.2017 Askıdan iniş tarihi: 30.06.2017
İLAN ASKI TUTANAĞI Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi Ayaklıcaoluk Mahallesi, 133 ada 13 ve 25 nolu parseller BAKDEA ve yol olarak olarak tanımlı iken; GES alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 15.05.2017 tarihli ve 2017/ 302 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

17.04.2017 tarihli ve 2017/242 sayılı karar

Askıya çıkış tarihi: 31.05.2017 Askıdan iniş tarihi: 30.06.2017
Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi, Çamlık, Saçaklızade Mahalleleri Orta Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı, Park, İmar Yolu ve İlköğretim Alanlarında kalmakta iken Çamlık- Saçaklızade Rezerv Alanı olarak değiştirilmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 17.04.2017 tarihli ve 2017/242 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-c) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1 2 3 4 5 6 7 8

Paylaşın