Buradasınız

İmar Planı İlanları

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.09.2020 tarihli ve 2020/08/05-ccc sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 30.10.2020 Askıdan iniş tarihi: 30.11.2020
Kahramanmaraş İli; Dulkadiroğlu İlçesi, Aksu Mahallesi, Sanayi Alanı tanımlı 198 ada 3, 4 parseller ile 0 ada 923 parselin, İbadet Alanı olarak tanımlanması ve yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 23.09.2020 tarihli ve 2020/08/05-ccc sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-c) maddesince onanmıştır.

Ekler:

1 2

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.09.2020 tarihli ve 2020/08/05-o sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 30.10.2020 Askıdan iniş tarihi: 30.11.2020
Kahramanmaraş İli; Onikişubat İlçesi, Üngüt Mahallesi, Ticaret alanı tanımlı 9393 ada 2 parsel ile park Alanı tanımlı 9393 ada 2 parselin doğusundaki alanda, yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 23.09.2020 tarihli ve 2020/08/05-o sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin, 23.09.2020 tarihli ve 2020/08/05-v sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 30.10.2020 Askıdan iniş tarihi: 30.11.2020
Kahramanmaraş İli; Göksun İlçesi, Kanlıkavak Mahallesi, kısmen Park Alan, kısmen Ağaçlandırılacak Alan (Mezarlık Alanı), kısmen Orta Yoğun Gelişme Konut Alanı, kısmen Orta Yoğun Meskun Konut Alanı ve kısmen Yol Alanı tanımlı, 151, 152, 153, 154, 155, 158, 209 ve 210 parsellerin, Ada Sınırlarında ve Yol Aksında yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından, 23.09.2020 tarihli ve 2020/08/05-v sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.09.2020 tarihli ve 2020/08/05-zz sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 30.10.2020 Askıdan iniş tarihi: 30.11.2020
Kahramanmaraş İli; Ekinözü İlçesi, Ekinözü Mahallesi, Az Yoğun Konut Alanı tanımlı 469 ada 1 parselin, TİCK (Ticaret+Konut) Alanı tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 23.09.2020 tarihli ve 2020/08/05-zz sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 10/11/2020 tarih ve 2020/43-5 sayılı Kararı

Askıya çıkış tarihi: 12.11.2020 Askıdan iniş tarihi: 14.12.2020
Kahramanmaraş ili, Türkoğlu ilçesi, Kılılı mahallesi 394 ada 12 nolu parsele ait parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanununun 19uncu maddesi, İmar Kanununun 18inci maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25inci maddesi kapsamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümeninin 10/11/2020 tarih ve 2020/43-5 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.

Ekler:

1 2 3

Paylaşın