Buradasınız

İmar Planı İlanları

1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu 05.07.2019 tarih ve 1297 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı

Askıya çıkış tarihi: 18.07.2019 Askıdan iniş tarihi: 19.08.2019
İlgi (a) yazı ile Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesi, Çiçek Mahallesi sınırları içerisinde mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.?ne ait Elbistan Şeker Fabrikası Alanına ilişkin, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) ?nun 08.02.2018 tarihli ve 2018/20 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından 3194 sayılı İmar Kanunu?nu Ek-3. Maddesi çerçevesinde onaylanan imar planları 13.02.2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği, söz konusu imar plan değişikliklerinin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi gereğince Belediyemizce tespit edilen ilan yerlerinde ilan edilmesi, ilan süresince yapılan itirazların, ilan tutanağı ile gönderilmesi istenmiş, askı süresi içerisinde yapılan itirazlara ilişkin, ilgi (b) yazı ile 3194 sayılı imar kanunun Ek-3 maddesi ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanunun geçici 29 uncu maddesi çerçevesinde onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu 05.07.2019 tarih ve 1297 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı

Ekler:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.06.2019 tarihli ve 2019/245-26 sayılı karar

Askıya çıkış tarihi: 16.07.2019 Askıdan iniş tarihi: 15.08.2019
Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, Şerefoğlu Mahallesi, sınırları içerisinde, 168,3 Hektar alanda; Seyrek Yoğunlukta Gelişme Konut Alanı, Konut+Ticaret Alanı, Belediye Hizmet Alanı, Eğitim Alanı, Sağlık Alanı, Sosyal Tesis Alanı, Kültürel Tesis Alanı, İbadet Alanı, Spor Alanı, Pazar Alanı, Park Alanı, Mezarlık Alanı, Dere ve Yol Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18.06.2019 tarihli ve 2019/245-26 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) ve 14. maddelerine göre onanmıştır.

Ekler:

1 2 3 4

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.06.2019 tarihli ve 2019/245-12 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 12.07.2019 Askıdan iniş tarihi: 15.08.2019
Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı tanımlı, 4117 parselin bir kısmının, Ticaret Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18.06.2019 tarihli ve 2019/245-12 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-c), 7(1-e) ve 10. Maddeleri ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 73. maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.06.2019 tarihli ve 2019/245-17 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 12.07.2019 Askıdan iniş tarihi: 15.08.2019
Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesi, Kızılcaoba Mahallesi, Orta Yoğunlukta Konut Alanı tanımlı, 256 ada 19 parselin, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planına uygun olarak Park Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18.06.2019 tarihli ve 2019/245-17 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) ve 14. maddelerine göre onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18 Haziran 2019 tarih ve 2019/245-29 sayılı kararıyla

Askıya çıkış tarihi: 03.07.2019 Askıdan iniş tarihi: 05.08.2019
Kahramanmaraş İli, Elbistan İlçesi Bakış-Hüyücek Mahallesi 289 ada 3 parsel az yoğunluklu gelişme konut alanında iken; Sosyal Tesis Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18 Haziran 2019 tarih ve 2019/245-29 sayılı kararıyla 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(b) maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.06.2019 tarihli ve 2019/245-39 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Askıya çıkış tarihi: 02.07.2019 Askıdan iniş tarihi: 31.07.2019
Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, Ferhuş Mahallesi 951, 1026 ve 1027 parseller, 510 ada 1, 3 ve 4 parseller ile 512 ada 19 ve 26 parsellere ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18.06.2019 tarihli ve 2019/245-39 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-b) maddesine göre onanmıştır.

Ekler:

1 2

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18.06.2019 tarihli ve 2019/245-25 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 27.06.2019 Askıdan iniş tarihi: 26.07.2019
Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, Kapıçam ve Ferhuş Mahalleleri sınırları dahilindeki alana ilişkin, 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım ile 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18.06.2019 tarihli ve 2019/245-25 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-c) ve 7(1-s) maddelerine göre onanmıştır.

Ekler:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 16 Mayıs 2019 tarihli ve 2019/243-27 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 25.06.2019 Askıdan iniş tarihi: 25.07.2019
Kahramanmaraş İli; Onikişubat İlçesi, Üngüt Mahallesi, 4696 adanın güneyine rastlayan ve yol olarak tanımlı iken, MİA (Merkezi İş Alanı) olarak belirlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 16 Mayıs 2019 tarihli ve 2019/243-27 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-c) maddesince onanmıştır.

Ekler:

1 2 3 4 5 6 7

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18.02.2019 tarih ve 2019/112 sayılı kararıyla

Askıya çıkış tarihi: 21.06.2019 Askıdan iniş tarihi: 22.07.2019
Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesi Pınarbaşı Mahallesi 4102 adanın doğusu, 7614 adanın batısı, Karamanlı Mahallesi 2070 adanın batısı ve Serintepe Mahallesi 6667 adanın güneyine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18.02.2019 tarih ve 2019/112 sayılı kararıyla 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(b) maddesince onanmıştır.

Ekler:

1 2

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18 Haziran 2019 tarih ve 2019/245-41 sayılı kararıyla

Askıya çıkış tarihi: 19.06.2019 Askıdan iniş tarihi: 19.07.2019
Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesi Pınarbaşı Mahallesi 6692 ada 4 nolu Eğitim Alanı olarak tanımlı iken Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18 Haziran 2019 tarih ve 2019/245-41 sayılı kararıyla 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(b) maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18 Haziran 2019 tarihli ve 2019/245-37 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 19.06.2019 Askıdan iniş tarihi: 19.07.2019
Kahramanmaraş İli; Onikişubat İlçesi, Üngüt Mahallesi, 4741 adanın batısı Otopark Alanı olarak tanımlı iken, Park Alanı olarak belirlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18 Haziran 2019 tarihli ve 2019/245-37 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(1-c) maddesince onanmıştır.

Ekler:

1 2

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18 Haziran 2019 tarih ve 2019/245-36 sayılı kararıyla

Askıya çıkış tarihi: 19.06.2019 Askıdan iniş tarihi: 19.07.2019
Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesi Pınarbaşı Mahallesi 2868, 1002, 998, 996, 994, 233, 231, 230, 4037, 4069, 4058 nolu parseller Resmi Kurum, Belediye Hizmet Alanı ve Rekreasyon Alanı iken, Piknik ve Rekreasyon Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18 Haziran 2019 tarih ve 2019/245-36 sayılı kararıyla 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(b) maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18 Haziran 2019 tarih ve 2019/245-34 sayılı kararıyla

Askıya çıkış tarihi: 19.06.2019 Askıdan iniş tarihi: 19.07.2019
Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesi Pınarbaşı Mahallesi 6362 ve 6378 adaların, 7750 ada 190 parselin ve 3663 ada 10 parselin doğularına rastlayan kısımlar Park Alanı, Ticaret Alanı ve MİA iken, Orta Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı, Park Alanı-Dere ve Çocuk Bahçesi Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18 Haziran 2019 tarih ve 2019/245-34 sayılı kararıyla 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(b) maddesince onanmıştır.

Ekler:

1 2 3

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18 Haziran 2019 tarih ve 2019/245-35 sayılı kararıyla

Askıya çıkış tarihi: 19.06.2019 Askıdan iniş tarihi: 19.07.2019
Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesi Karamanlı Mahallesi 7961 adanın Kuzeyi Belediye Hizmet Alanı iken, Park Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18 Haziran 2019 tarih ve 2019/245-35 sayılı kararıyla 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7(b) maddesince onanmıştır.

Ekler:

1
Bu kategoride görüntülenecek ilan yok

Paylaşın