Buradasınız

İmar Planı İlanları

Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, Yenişehir Mahallesi 989 ada 164 parsele ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Özelleştirme Yüksek Kurulunun 06.11.2017 tarihli ve 2017/114 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 23.11.2017 Askıdan iniş tarihi: 25.12.2017
Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, Yenişehir Mahallesi 989 ada 164 parsele ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Özelleştirme Yüksek Kurulunun 06.11.2017 tarihli ve 2017/114 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından 3194 sayılı İmar Kanunu?nu Ek-3. Maddesi çerçevesinde onaylanan imar planları 15.11.2017 tarihli ve 30241 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği, söz konusu imar plan değişikliklerinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunu?nun 8. Maddesi gereğince Belediyemizce tespit edilen ilan yerlerinde ilan edilmesi istenmiştir

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2017 tarihli ve 2017/613 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 21.11.2017 Askıdan iniş tarihi: 21.12.2017
Kahramanmaraş İli Elbistan İlçesi, Taşburun Mahallesi, 2096 ada 1 parsel ile bir kısım Tescil Harici alanın Sağlık Tesis alanı ve Dini Tesis alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 16.10.2017 tarihli ve 2017/613 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2017 tarihli ve 2017/598 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 21.11.2017 Askıdan iniş tarihi: 21.12.2017
Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi, Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi, 5860 ada 1 parsel ile 5859 ada 1 parsel arasındaki 7 metrelik yol ile 5860 ada 1 parseldeki Trafo alanının kaldırılarak BHA (Taziye Evi) tanımlanması, 5860 ada 1 parsel kuzeyinde bulunan Çocuk Bahçesi alanının Otopark alanı olarak tanımlanması ve yapılaşma koşullarının belirlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 16.10.2017 tarihli ve 2017/598 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/c maddesince onanmıştır.

Ekler:

1 2 3

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.08.2017 tarihli ve 2017/486 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 21.11.2017 Askıdan iniş tarihi: 21.12.2017
Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi, sınırları içerisinde Karamanlı Kavşağının kent içi trafik güvenliği ve konforu artırmak amacıyla seviyeli kavşak projesinin imar planına işlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.08.2017 tarihli ve 2017/486 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/c maddesince onanmıştır

Ekler:

1 2 3 4

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.06.2017 tarihli ve 2017/363 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 06.11.2017 Askıdan iniş tarihi: 06.12.2017
Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi, Yedikuyular Mevkii Ayaklıcaoluk Mahallesi 145 ada 1 parsel, Budaklı Mahallesi 124 ada 1369 parsel ve 147 ada 4 parsel, Göllü Mahallesi 128 ada 1 parsel ve 129 ada 1, 6, 7, 8, 9, 10 parseller, Ulutaş Mahallesi 713 parsel ile 112 ada 1 parsel, 101 ada 1 parsel ve 102 ada 1 parsellerin Kış Sporları Kayak Tesis Alanı, Orman Alanı, Taşıt Yolu ve Otopark Alanı olarak tanımlanması ve Yapılaşma Koşullarının Belirlenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 19.06.2017 tarihli ve 2017/363 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/c maddesince onanmıştır.

Ekler:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.09.2017 tarihli ve 2017/549 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 02.11.2017 Askıdan iniş tarihi: 04.12.2017
Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi, Dönüklü Mahallesi 101 ada 92 parselin GES (Güneş Enerji Santrali) Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 18.09.2017 tarihli ve 2017/549 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2017 tarihli ve 2017/595 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 01.11.2017 Askıdan iniş tarihi: 01.12.2017
Kahramanmaraş İli Pazarcık İlçesi, Kızkapanlı Mahallesi 261 ada 4 parsel ile 138 ada 32 parsellerin Sanayi Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 16.10.2017 tarihli ve 2017/595 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1 2 3 4 5

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2017 tarihli ve 2017/611 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 27.10.2017 Askıdan iniş tarihi: 27.11.2017
Kahramanmaraş İli Göksun İlçesi, Fındık Mahallesi, 105 ada 67 parselin, Tarımsal Amaçlı Soğuk Hava Deposu Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 16.10.2017 tarihli ve 2017/611 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1 2

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2017 tarihli ve 2017/615 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 27.10.2017 Askıdan iniş tarihi: 27.11.2017
Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesi, Kılılı Mahallesi, 251 ada 40 parselin, ada sınırında düzenleme yapılması ve plan notu eklenmesine ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 16.10.2017 tarihli ve 2017/615 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin16.10.2017 tarihli ve 2017/589 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 27.10.2017 Askıdan iniş tarihi: 27.11.2017
Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi, Kılavuzlu Mahallesi, 7750 ada 206 parselin, ada sınırındaki ve yollardaki uyuşmazlıklar giderilmesi ile fonksiyon tanımı olmayan alanlara fonksiyon tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 16.10.2017 tarihli ve 2017/589 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2017 tarihli ve 2017/616 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 27.10.2017 Askıdan iniş tarihi: 27.11.2017
Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi, Peynirdere Mahallesi, 266 parselin, Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı, Yol, Dere-Kanal Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 16.10.2017 tarihli ve 2017/616 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2017 tarihli ve 2017/614 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 27.10.2017 Askıdan iniş tarihi: 27.11.2017
Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi, Sarıkaya Mahallesi, 8715 ada 1 parsel, 8716 ada 1 parsel ve 8717 ada 1 parsellerde, imar adalarının yönü değiştirilerek cephe düzenlemesi yapılmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 16.10.2017 tarihli ve 2017/614 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.06.2017 tarihli ve 2017/359 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 27.10.2017 Askıdan iniş tarihi: 27.11.2017
Kahramanmaraş İli Afşin İlçesi, Afşinbey ve Sululuk Mahallesi, 925 ada 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve parseller ile 623 ada 1, 2 ve 3 parsellerin, Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesis Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 19.06.2017 tarihli ve 2017/359 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1 2 3 4 5 6

Paylaşın