Buradasınız

İmar Planı İlanları

20.02.2017 tarihli ve 2017/119 sayılı karar

Askıya çıkış tarihi: 16.03.2017 Askıdan iniş tarihi: 17.04.2017
Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi, Sarıkaya Mahallesi, 151-152-153-182-183-195-196-421-422 ve 9999/1 nolu parsellerde tanımlı yüksek yoğunluklu gelişme konut alanı, park, yol ve BAKDEA (bugünkü arazi kullanımı devam eden alanlar) da iken, yüksek yoğunluklu gelişme alanı tanımlı imar adasında kuzeydeki BAKDEA alanına doğru genişleme yapılarak yüksek yoğunluklu gelişme konut alanı ve park alanı tanımlanmasına ilişkin olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 20.02.2017 tarihli ve 2017/119 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

20.02.2017 tarihli ve 2017/131 sayılı karar

Askıya çıkış tarihi: 16.03.2017 Askıdan iniş tarihi: 17.04.2017
Kahramanmaraş İli Göksun İlçesi, Tepebaşı Mahallesindeki "Göksun Höyüğü" Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22/12/2011 tarih ve 482 sayılı kararıyla 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenmiş iken; Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28/08/2015 tarih ve 1385 sayılı kararıyla Sit Alanından çıkarılmıştır. Bahse konu alana ilişkin olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 20.02.2017 tarihli ve 2017/131 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

14.02.2017 tarihli ve 2017/72 sayılı karar

Askıya çıkış tarihi: 08.03.2017 Askıdan iniş tarihi: 10.04.2017
Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesi, Kuyumcular Mahallesi, 190 ada 13 ve 16 parsellerin GES (Güneş Enerjisi Santrali) alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.02.2017 tarihli ve 2017/72 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1 2 3

20.02.2017 tarihli ve 2017/115 sayılı kararı

Askıya çıkış tarihi: 07.03.2017 Askıdan iniş tarihi: 07.04.2017
Kahramanmaraş İli Pazarcık İlçesi, Şallıuşağı Mahallesi, 140 ada 5 nolu parselin Ticaret Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 20.02.2017 tarihli ve 2017/115 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

20.02.2017 tarihli ve 2017/110 sayılı karar

Askıya çıkış tarihi: 07.03.2017 Askıdan iniş tarihi: 07.04.2017
Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi, Ferhuş Mahallesi, 499 ada 10 nolu ve 1422 ada 1 nolu parseller Sanayi Alanı ve Yüksek Öğretim Tesis Alanı iken, üzerinden Enerji Nakil Hattı geçmesinin Plana işlenmesine ilişkin olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 20.02.2017 tarihli ve 2017/110 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1 2

20.02.2017 tarihli ve 2017/125 sayılı karar

Askıya çıkış tarihi: 07.03.2017 Askıdan iniş tarihi: 07.04.2017
Kahramanmaraş İli Ekinözü İlçesi, Ekinözü Mahallesi, 6070 nolu parsel Orta Yoğun ve Az Yoğun konut alanı tanımlı iken, Turizm Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 20.02.2017 tarihli ve 2017/125 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

20.02.2017 tarihli ve 2017/118 sayılı karar

Askıya çıkış tarihi: 07.03.2017 Askıdan iniş tarihi: 07.04.2017
Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi, Ulutaş Mahallesi, 615 nolu parsel BAKDEA (bugünkü arazi kullanımı devam eden alanlar) da iken, İbadet Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin olarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 20.02.2017 tarihli ve 2017/118 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

0.02.2017 tarihli ve 2017/127 sayılı karar

Askıya çıkış tarihi: 07.03.2017 Askıdan iniş tarihi: 07.04.2017
Kahramanmaraş İli Andırın İlçesi, Kaleboynu Mahallesi, 135 ada 8 nolu parsel 282 ada 1 nolu parsellerin BAKDEA (Bugünkü arazi kullanımı devam eden alanlar) iken Düşük yoğunluklu konut alanı, yol ve park alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 20.02.2017 tarihli ve 2017/127 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

20.02.2017 tarihli ve 2017/120 sayılı karar

Askıya çıkış tarihi: 06.03.2017 Askıdan iniş tarihi: 06.04.2017
Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi, Önsen Yoluna ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 20.02.2017 tarihli ve 2017/120 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/c maddesince onanmıştır.

Ekler:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14.02.2017 tarihli ve 2017/73 sayılı karar

Askıya çıkış tarihi: 01.03.2017 Askıdan iniş tarihi: 03.04.2017
K Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi, Üngüt Mahallesi, 6116 ada 15 nolu parsel kentsel servis alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14 Şubat 2017 tarihli ve 2017/73 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

10.02.2017 tarihli ve 2017/11 sayılı karar

Askıya çıkış tarihi: 01.03.2017 Askıdan iniş tarihi: 03.04.2017
Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi, Karamanlı Mahallesi, 5765 ada 1 ve 2836 adanın batısı parsellerin, Spor Tesisi, Yol Otopark Alanı olarak tanımlanmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 10.02.2017 tarihli ve 2017/11 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

14.02.2017 tarihli ve 2017/74 sayılı karar

Askıya çıkış tarihi: 01.03.2017 Askıdan iniş tarihi: 03.04.2017
Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi, Hayrullah Mahallesi, 654 ve 655 adalar arasındaki MİA tanımlı kadastral boşluklar ile 8207 ada 1 parselin batısı yol ve otopark alanları olarak düzenleme yapılmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.02.2017 tarihli ve 2017/74 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1 2

14.02.2017 tarihli ve 2017/69 sayılı karar

Askıya çıkış tarihi: 01.03.2017 Askıdan iniş tarihi: 03.04.2017
Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi, Aslanbey Mahallesi, 140-142-6748-6749-6757-6758 adalar ve çevresinin , kanal ? dere olarak tanımlı alanların yol olarak tanımlanması ve kadastro sınırına göre düzenleme yapılmasına ilişkin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan talebi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.02.2017 tarihli ve 2017/69 sayılı kararı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/b maddesince onanmıştır.

Ekler:

1

Paylaşın