Buradasınız

Görev ve Yetkilerimiz

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
 

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait hisseli ve müstakil taşınmazların değerlendirilmesi, korunması, tasarrufunun ve denetiminin sağlanması; Belediyemiz tarafından yürütülen kamu hizmetleri için gerekli taşınmazların tahsis, takas, ve devir işlemlerinin takibini yürütmek.
  2. Belediyemizin görev alanı dâhilinde olup, imar planında kamu yararına ayrılan özel ve tüzel kişilere ait taşınmazların 2942 sayılı kamulaştırma yasası ve aynı yasa ile değişik 4650 sayılı yasaya göre istimlâk işlemlerini yapıp belediye adına tescil veya terkinlerini sağlamak.
  3. Kamulaştırılmasına karar alınan taşınmazların kıymet takdirlerini ve uzlaşma görüşmeleri yapmak, mülkiyetlerin devrini temin eder, gerekli ödemenin yapılması için düzenlenen tahakkukları ilgililerine ödenmek üzere Mali hizmetler Daire  Başkanlığına göndermek.
  4. Müdürlük faaliyetlerinin yürütülmesinde herhangi bir engelle karşılaştığında (İstimlak edilecek parsellerin boşaltılması gibi), bu engelleri gidermeğe çalışmak, gerekiyorsa yasal yollara başvurmak.
  5. Müdürlüğümüzün hizmet esaslarına göre personel gereksinimlerini tespit etmek, mevcut personelin etkin ve verimli olarak hizmet verebilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
  • Başkanlığımız 14 Mayıs 2014 tarihinde kurulmuş.

 

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

 

SIRA NO

FAALİYETİN ADI

 

2012

2013*

 

2014

1

Park, Yol, Otopark, Su Deposu, Kanal, Belediye Hizmet Tesisi, Fuar Alanı

 

¨30.569.886,25

(233 adet)

¨4.552..023,35

(58 adet)

₺401,482.95

  (34 adet)

2

Hisseli Arsa Satışı

 

14.471,17m²

12.223,07m²

6.998,99m²

3

Müstakil Arsa Satışı

 

13.978,88m²

619.33m²

5.029,38m²

4

Tahsis (Bedelsiz)

 

400,60m²

-

24.192,88 m²

5

Takas

 

 

 

1 adet işyeri (30,49 m²)

6

Bedelli Devir

 

35.154,40m²

7.203,54m²

-

7

Bedelsiz Devir

 

10.803,52m²

 

 

8

Kiralanan iş yerleri

 

   

55 adet işyeri

9

Kira karşılığı tahsis

 

 

4.993,16 m²

3.641,21m²