Görev ve Yetkilerimiz

 

KÜLTÜR TURİZM VE SPOR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü’nün görevleri; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı veya yetki devri halinde Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan ilgili mer'i mevzuat ve Belediye Başkanı’nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde,  Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin 7. maddesi uyarınca;

(a) Kültür ve Turizm etkinlikleri adı altında ulusal bazda tüm kitlelere ulusal ve uluslararası konserler, sergiler, sempozyumlar, konferanslar, söyleşiler, gösteriler, anma günleri, kültür günleri, festivaller, mahalle sergileri, yurt dışında Kahramanmaraş kültür günleri ve bunlar gibi etkinliklerin hazırlanması, yapılması ve Başkanlığımıza bağlı sergi salonları ve Kültür merkezlerindeki organizasyonların yapılması,

(b) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesinin “v” bendi gereği: Kültür ve Turizm faaliyetleri programlayıp gerçekleştirmek, yetişkinler, yaşlılar, engeliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri kamu kuruluşları, Sivil Toplum Örgütleri şair, yazar, araştırmacılar ve sanatçılar ile işbirliği yapmak ve kültür turizm etkinlikleri düzenlemek,    

(c) Kültür ve Turizm alanında faaliyet gösteren dernek, vakıf vb. kuruluşlara her türlü desteğin sağlanması ve ortak etkinlikler düzenlenmesi,

(d) Başkanlığımıza bağlı kültürel mekânların her türden kültürel ve sanatsal etkinliğe hazır halde tutulması, işletilmesinin sağlanması ve bu mekânların tahsislerinin koordine edilmesi,

(e) Vatandaşların bilgi düzeyinin ve bilincinin yükseltilmesi için bilgi edinme kültürünün geliştirilmesini, kente ait bilgilerin, halk kültürü ve edebiyatının derlenmesini ve arşivlenmesini sağlamak,

(f) Kültür Turizmi, İnanç Turizmi, Spor Turizmi, Sağlık Turizmi,  Deniz ve Tatil Turizmi, Kongre ve İç Turizmi, Termal Turizm, Yayla, Kamp, Dağcılık ve Doğa Turizmi gibi turizmin tüm alanlarında, kentimizin öncelikli konum elde etmesi amacıyla, her türlü tanıtım ve geliştirme çalışmaları yapmak, buna yönelik etkinlikler düzenlemek,

(g) Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Belediye Bandosu’nun şehrimizde yapılan resmi bayramlarda, açılış törenlerinde ve organizasyonlarda görev yapmasını sağlamak,

 

Paylaşın