Buradasınız

Faaliyetlerimiz ve Hizmetlerimiz

İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN FAALİYETLERİ

1.Evrak Kayıt Servisi : Şube Müdürlüğüne gelen ve giden tüm evrakların kaydının yapıldığı, kurumlar arası ve kurum içi yazışmaların gerçekleştirildiği servistir.

 

2.İdari İşler Servisi : Belediye birimlerimizin yapmış olduğu talepler doğrultusunda alımı yapılan  temizlik, kırtasiye, büro ve bilişim malzemeleri ile  personel ve araç kiralama hizmet alımlarının sevk ve idaresi ile ödeme hakedişlerinin gerçekleştirildiği servistir.

 

3.Taşınır Kayıt Kontrol Servisi : Şube Müdürlüğünün taşınır kayıtlarının takipleri ile taşınırların giriş ve çıkış işlemlerinin gerçekleştirildiği servistir.

4.Satınalma ve İhale Servisi : Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının birimlerinin yapmış olduğu talepler doğrultusunda yıllık rutin olarak ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alım (temizlik, kırtasiye, personel, bilişim malzemeleri, büro mefruşatı malzemeleri, araç kiralama, akaryakıt v.b.)  ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla doğrudan temin ve ihale aşamasının gerçekleştirip kontrolünün yapıldığı servistir.

 

5.Akaryakıt Alım ve Dağıtım Servisi :Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı bünyesinde bulunan tüm birimlere ait araçların akaryakıt ihtiyaçları taşıt tanıma ve kurulan istasyonlar vasıtası alımı yapılarak dağıtımı gerçekleştirildiği servistir.

     

 

6. Elektrik, Su, Doğalgaz Fatura Kontrol Ve Tahakkuk  Servisi : Büyükşehir Belediyesine ait binaların su, elektrik ve doğalgaz faturalarının kontrolü ile tahakkuk işlerinin gerçekleştirildiği servistir.

 

SATINALMA VE İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN FAALİYETLERİ

1.Evrak Kayıt Servisi : Şube Müdürlüğüne gelen ve giden tüm evrakların kaydının yapıldığı, kurumlar arası ve kurum içi yazışmaların gerçekleştirildiği servistir.

 

2.Doğrudan Temin Servisi : Harcama Birimlerinin talebi üzerine; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 inci maddesinin (d) bendine göre yapılacak olan mal alımı, hizmet alımı, yapım işlerine ilişkin piyasa fiyat araştırmasının yapıldığı servistir.

 

3.İhale Servisi: 4734 sayılı kanun kapsamında, her türlü mal alımı, hizmet alımı, yapım işi ve danışmanlık ihalelerinin (4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3’üncü maddesinin (i) bendi kapsamında yapılacak alımlar dışındaki istisnalar hariç) ihale sürecindeki iş ve işlemlerinin yapıldığı servistir.

 

4.Doküman İnceleme ve Satış Servisi: İhale dokümanlarının inceleme ve satışlarının gerçekleştirildiği, ihale süreci ile ilgili kararların uygulanmasını, gerekli yazışma ve tebligatların yapıldığı servistir.

 

TAŞINIR MAL VE AMBARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

1.Evrak Kayıt Servisi : Şube Müdürlüğüne gelen ve giden tüm evrakların kaydının yapıldığı, kurumlar arası ve kurum içi yazışmaların gerçekleştirildiği servistir.

 

2.Taşınır Kayıt Kontrol Servisi : Daire Başkanlığımız taşınırlarının kayıtlardan düşüm işlemlerini birimlerin koordinesi ile birlikte yapıldığı, hurdaya ayrılan taşınırların işlemlerini yapmak ve hurdaların Makine Kimya Endüstrisi (MKE) kurumuna satışını periyotlar halinde gerçekleştirildiği, Daire Başkanlığımıza ait tüm birimlerin taşınır (demirbaş ve sarf malzemeleri) ve ambar sayımlarının kontrol ve denetimlerinin gerçekleştirildiği servistir.

 

MAKİNE BAKIM VE ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN FAALİYETLERİ

 

1.İdari İşler Şefliği : Şube Müdürlüğünün her türlü yazışma işleri, müdürlük bütçesi, aylık ve yıllık faaliyetleri ile personel puantaj ve yıllık izinlerinin düzenlendiği şefliktir.

 

2.Satınalma ve Ambar Şefliği: Şube Müdürlüğünün ihtiyacı olan faaliyet alanlarındaki mal ve malzeme alımlarının kamu ihale kanuna göre alımlarının yapıldığı ve depo işlerinin takip edildiği şefliktir.

 

3.Makine Bakım ve Onarım Şefliği: Belediyemiz hizmetlerinde görev yapan tüm resmi araçların bakım, onarım ve tamiratlarının yapıldığı, belediyenin sunduğu hizmetlerde kullanılan çeşitli malzemelerin imal edildiği diğer, Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren ham madde üretim tesislerinin bakım ve onarımlarının yapıldığı servistir.

1) İş Makineleri Tamir Servisi

2) Kamyon Tamir Servisi

3) Otobüs Tamir Servisi

4) Hafif Tamir İşleri Servisi

5) Elektrik Tamir İşleri Servisi

6) Araçlara Lastik Takma ve Tamir İşleri Servisi

7) Tornahane İşleri Servisi

8) Kaynak İşleri Servisi

9) Kaporta Tamir İşleri Servisi

10)Yağhane Bakım İşleri Servisi

İş Makineleri Tamir Servisi :

 

    

 

Kamyon Tamir Servisi:

 

 

Otobüs Tamir Servisi:

   

 

İŞLETME VE İŞTİRAKLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN FAALİYETLERİ

 

1.İdari İşler Birimi : Şube Müdürlüğünün her türlü yazışma işleri, müdürlük bütçesi, aylık ve yıllık faaliyetleri ile personel puantaj ve yıllık izinlerinin düzenlendiği, Şube Müdürlüğünün ihtiyacı olan faaliyet alanlarındaki mal ve malzeme alımlarının yapıldığı birimdir.

 

2.Bakım Onarım Birimi: Halk ekmek fabrikasında üretim aşamasında oluşabilecek arızların giderildiği ve gerekli bakım ve onarımlarının yapıldığı birimdir.

 

3.Halk Ekmek Fabrikası: Halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda talep edilen ve yetkililerce belirlenen sayıda unlu mamul (Ekmek ve ekmek çeşitleri, simit poğaça, galeta susamlı çubuk vb.)üretimlerinin yapıldığı ve üretilen unlu mamullerin şehrin muhtelif yerlerinde bulunan 71 adet ekmek satış büfelerinde halkımıza satışının yapıldığı birimdir.

 

 

4.Erguvan Misafirhanesi: Şehrimiz Onikişubat ilçesi Akçakoyun Mahallesinde turistik ve dinlenme amaçlı misafirhane olarak hizmet vermektedir.

  

 

 

Paylaşın