Canlı Hayvan Pazarı

HAYVAN PAZARI HİZMETLERİ

           Canlı hayvan pazarları; kasaplık, besilik, damızlık ve diğer amaçlı hayvanların alınıp satılmaları ve gerektiğinde birkaç gün süreyle beklemeleri amacıyla kurulmaktadır. Aynı zamanda ülke mevzuatları ve standartlarına uygun olarak alım satım işlemlerinin gerçekleştiği, kayıt dışı alım satım işlemlerinin önüne geçildiği ve canlı hayvan sevkiyatlarının kontrol altına alınarak salgın hastalıkların engellendiği yerlerdir.

         Canlı hayvan pazarları dışında alımı ve satımı yapılan hayvanların sistem dışı kalarak gerekli bildirimlerinin yapılmaması kayıt dışılığa neden olmaktadır. Kayıt dışı olduğu için yeterince takibi yapılamayan hayvanların her türlü kontrolden (sağlık, teknik, mali) uzak olması nedeniyle birim maliyete yüksek katma değer imkanı ile istihdama büyük ve zincirleme katkı sağlayan hayvancılık sektörü olumsuz etkilenmektedir.

Amaçlar;

 • Kasaplık, besilik, damızlık ve diğer amaçlı hayvanların alınıp satıldıkları ve gerektiğinde birkaç gün süreyle bekletildikleri yerlerin gerekli teknik, sağlık ve hijyenik şartlara kavuşturmak
 • Salgın ve paraziter hayvan hastalıklarının yayılmasını engellemek, bunlardan korunmak, mücadele, kontrol ve eradikasyon çalışmalarını desteklemek
 • Hayvanların sağlıklı ortamlarda alınıp satılmalarını temin etmek
 • Hayvan kaynaklı atık ve artıkların, çevre ve toplum sağlığına zarar vermesini önlemek

Canlı Hayvan Pazarının Önemi;

 • Ülke mevzuatına ve standartlarına uygun olarak alım ve satım gerçekleştirip hayvancılık sektörünün gelişmesine ve hayvansal ürünlerin pazarlanmasına imkan sağlar.
 •  Şehrimizde yapılan kasaplık, besilik, damızlık ve diğer amaçlı hayvanların alım ve satım işlemleri kontrol altına alınarak, yapılan tüm alım ve satım işlemleri tescillenmiş olur.
 • Canlı hayvan pazarına giren araçların dezenfeksiyonu yapılır ve hayvanlar her türlü hastalığa karşı Veteriner Hekimlerce kontrol edilir.
 • Canlı hayvan sevkiyatları kontrol altına alınır ve satış sürecinde ihtiyaç duyulan teknik, sağlık ve hijyen koşulları sağlanmış olur.
 • Salgın ve paraziter hayvan hastalıklarının yayılması engellenmiş olur ve hayvanların sağlıklı bir ortamda alınıp satılmasına imkan verilir. 
 • Hayvan alım satımları kontrollü olarak yapılır ve kayıt dışılığın önüne geçilir.
 • Salgın hastalıklarla modern ve istikrarlı bir şekilde mücadele edilir.
 • Sürdürülebilir çevre sağlığına katkı sağlanır.

CANLI HAYVAN PAZARI ÇALIŞMA SAATLERİMİZ

 1. Kış Dönemi: Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 04:00 ile 16:00 saatleri arasında
 2. Yaz Dönemi: Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 05:00 ile 18:00 saatleri arasında

 

CANLI HAYVAN PAZARIMIZDA GENEL İŞLEYİŞ

 1. İl Merkezi ve İlçelerden gelen büyükbaş hayvanların;
 • Kulak Küpe Numaraları
 • Pasaportları kontrol edilir.
 1. İl dışından gelen büyükbaş hayvanların
 • Kulak Küpe Numaraları
 • Veteriner Sağlık Raporu
 • Pasaportları kontrol edilir.
 1. İl içinden gelen küçükbaş hayvanların;
 • Kulak Küpe Numaraları
 • Hayvan Nakil Belgesi kontrol edilir.
 1. İl dışından gelen küçükbaş hayvanların;
 • Kulak Küpe Numaraları
 • Veteriner Sağlık Raporu
 • Hayvan Nakil Belgesi kontrol edilir.

Paylaşın